تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - روش تدریس قرآن ابتدایی
هفدهم آذر 87

روش تدریس قرآن ابتدایی

   نوشته شده توسط: فاطمه محمدبیگی    نوع مطلب :بانک مقالات معلمان ،ابتدایی ،

روش تدریس قرآن ابتدایی

 قران کتاب مقدس، یگانه و قابل احترام برای همه مسلمانان است که به یادگیری و خواندن آن بسیار تاکید شده است اما چگونه باید این کتاب را آموخت و در آیات آن دقت وتفکر کرد و خود را مخاطب وحی الهی دانست ؟این امر به ویژه  برای مسلمانان غیر عرب زبان از اهمیت خاصی برخوردار است از گذشته های دور تا کنون شیوه های مختلفی برای آموزش قران به کار رفته است بطور خلاصه می توان آن را به روش های ذیل دسته بندی کرد:............

روش تدریس قرآن ابتدایی

 قران کتاب مقدس، یگانه و قابل احترام برای همه مسلمانان است که به یادگیری و خواندن آن بسیار تاکید شده است اما چگونه باید این کتاب را آموخت و در آیات آن دقت وتفکر کرد و خود را مخاطب وحی الهی دانست ؟این امر به ویژه  برای مسلمانان غیر عرب زبان از اهمیت خاصی برخوردار است از گذشته های دور تا کنون شیوه های مختلفی برای آموزش قران به کار رفته است بطور خلاصه می توان آن را به روش های ذیل دسته بندی کرد:

1-روش سنتی و مکتبی : در این روش با هجی کردن وتمرین وتکرار، قران آموخته می شود تصور بر این بود چون قرآن از حروف و حرکات تشکیل شده اگر دانش آموزی حروف و حرکات را بشناسد با مقداری تمرین  می تواند قرآن را بخواند در این روش به صدای حروف وحرکات توجه نداشتند در نتیجه ابتدا حروف وسپس حرکات را می آموختند و با هجی کردن کلمات پیش می رفتند و همیشه آموزش را از جز سی ام قران شروع می کردند                                                                                                                                                                                                                                        2-روش باغچه بان و فرمان یک و دو: مرحوم جبار باغچه بان برای آموزش خط فارسی به جایی روش حرف آموزی روش صوت آموزی را پیش نهاد کرد مرحوم عباس یمینی شریف نیز برای آموزش خط زبان فارسی روش کلی را مناسب می دانست پس از آزمایش هر دو روش وزارت آموزش و پرورش روش باغچه بان را برگزید و از سال 1330 تا پیش از روش جدید (بخوانیم وبنویسیم سال 81 )روش ترکیبی با غچه بان که مبتنی بر صوت آموزی است برای آموختن خط و زبان فارسی را در ایران معمول بوده است در این روش با فرمان یک، یک حرف با یک حرکت خوانده می شود در واقع یک صامت با یک مصوت ترکیب می گردد و با فرمان دو ،دو صامت با یک مصوت خوانده می شود فرمان دو هنگامی داده می شود که بعد از حرف حرکت دار حرف ساکن و یا تشدید باشد و یا خود حرف تنوین داشته باشد                                                                                                                                                     3-روش تفکیک :  این روش که با روش قبل چندان متفاوت نبود و بر بخش کردن کلمه تاکید داشت مدتی معمول شد ولی نتوانست کاری فراتر انجام دهد                                                                                                                                                      4-آموزش به کمک نوار صوتی :  در سال های پس از انقلاباسلامی نهاد های خود جوش و خارج از آموزش پرورش رسمی مانند دارولقران ها مهد قران ها بنیاد شهید و... با استفاده از نوارهی قاریان مشهور  وتمرین تکرار واستمرار قران را با ترتیل و قرائت تحقیق آموزش می دهند                                                                                                                                                           5-آموزش جامع قران : با این که روش فرمان دادن مبتنی بر روش صوت آموزی فارسی بود ولی در آن روش پیش نیاز فارسی ویا سواد آموزی فارسی جدی گرفته نمی شد آموزش دیر هنگام از کلاس سوم آغاز می گردید و همراه تمرین  تکرار کافی نبوددر نتیجه موفقیتی قابل توجه در آموختن قران حاصل نمی شد

رویکرد اصول و اهداف برنامه ی درسی قرآن                                                                                                                          رویکرد : رویکرد نگاه وجهت گیری کلی است و بر تمام اجزای برنامه حاکم است معمولا رویکرد هر برنامه مهمترین تفاوت ها وجهت گیری های جدیدرا نسبت به برنامه ی قبلی شامل می شود در این قسمت رویکرد این برنامه را در هریک از اجزای اصلی برنامه ی درسی قرآن بیان میداریم .

الف-اهداف :

 1-جامعیت اهداف : اهداف آموزش و پرورش قرآن باید از دو جهت جامع باشد یکی این که از نظر ((حیطه های یادگیری)) مشتمل بر سه حیطه ی شناختی مهارتی و عاطفی باشد و دیگر این که همه ی ((موضو عات ضروری ))ماننئد کسب مهارت های گوناگون قرائت درک معنای عبارات و آیات قرآن، شناخت قرآن و آشنایی با معارف ان را شامل گردد.

2-انس با قرآن : انس با قرآن عبارت است از علاقمندی و دلبستگی به قران کریم ار راه عادت به قرائت روزانه ی قرآن و تمایل به در ک و فهم آیات آن و دست یابی به این باور که هر چند قرائت روزانه ی قران کریم واجب فقهی نیست اما از نظر تقویت اعتقادات و تربیت دینی امری ضروری است .                                                                                                                                               ب-روش های یادگیری                                                                                                                                                   1- یادگیری مشارکتی              2-تلفیق.                                 3  - استمرار در اموزش و پرورش                        4-از جمع به فرد                5-تقدم  گوش کردن بر خواندن     6-تقویت حس شنوایی                                       7-کار در کلاس                     8- نقش خا نواده در آموزش        9 -آموزش توامان مهارتهای گونا گون قرائت قران                         10-رسم الخط ساده ی آموزشی      11-ساده و آسان کردن قواعد                                                                                                                                                                                                                    ج_ارتقای توانایی و صلاحیت وآموزگار                                                                                                                       رویکرد تلفیقی و همچنین ویژگی خاص آموزش در دوره ابتدایی، آموزش قران توسط آموزگار پایه را ضروری می سازد.

از راه های زیر توانایی و صلاحیت آموزگار، در آموزگار قران به تدریج ارتقاء می یابد:                                                                                         1-تعلیم و تعلم همزمان :  یکی از مشکلات موجود در امر آموزس عدم آموزش آشنایی و توانایی آموزگاران محترم به میزان لازم در امر آموزش دروس است. متاسفانه  آموزش های ضمین خدمت به دلایل گوناگون بازدهی لازم را ندارد . روش آموزش قران از جهاد مختلف به گونه ای طراحی شده است که اولا آموز گاران پایه های  مختلف دوره ابتدایی پس از آشنایی توجیه شدن با شیوه آموزش بودون نیاز به گذراندن دوره های طولانی آموزش .می توانند درس قران را آموزش دهند و ثانیا روش آموزش از ویژه گیهای بر خوردار است که در حین آموزش خود آموزگار نیز از آن بهره مند خواهد شد

2-ارتقای صلاحیت معنوی وترکیبی آموزگاران:                                                                                                                    قران و آموزش آن بهترین زمینه برای تذاکر تنبه ورشد مسایل آخلاقی است . از این رو آموزگاران محترم دوره های ابتدای موثر ترین نقش تربیتی را در امر تعلم و تربیت فرزندان ما بر عهد دارند با اشتغال به آموزش قران به صلاحیت تربیتی و اخلاقی خویش می افزاید و این امزر تاثیر بسزایی در تمام برنامه آموزشی وپرورشی دارند

د_ ارزش یابی و روش های آن :

1- مهمتریت هدف ارزش یابی تعیین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجبران نواقص آنهاست

2- ارزش یابی باید در پایه های اولیه دوره های ابتدایی جنبه ی کیفی (توصیفی) داشته باشند و به تدریج به سمت جنبه ای کمی حرکت کند .

3- ارزش یابی  به ترتیب اولویت تابع حوزه ی مهارت نگرش ودانش است

4- ارزش یابی حتی الا امکان بدون اطلاع قبلی باشد

هـ - فناوری آموزشی :

1-    بهره گیری از نوارهای آموزشی به عنوان یک جزء مهم در کسب مهارت زبانی (لحن آهنگ و ...)آموزش قرآن ونیز استفاده از جاذبه های آن.

2-   جبران ضعف عمومی جوامع مسلمانان غیر عرب زبان وکشورها خودمان در ارئه الگوی صحیح قرائت قران از طریق نوارها آموزشی.

اصول حاکم بر آموزش قرآن در دوره ابتدایی:

1-توجه جدی به موضوع ((انس وعلاقه به قران کریم ویاد گیری آن ))در تمام مساوئل اعم از تعیین اهداف متوا روش های تدریس و شیوه های ارزش یابی

2-جامیعت آموزش قران با تاکید بر آموزش رو خوانی و روان خوانی قرآن

3-تناسب محتوا با نیازها علایق و توانایی دانش آموزان

4-ضرورت آموزش قران توسط آموزگارانپایه

5-استفاده از زمان وفضایی مناسب بری دانش آموزان

6-ضرورت استمرار در آموزش قران و رعایت تعدد  و فاصله جلسات تدریس در طول هفته

اهداف کلی آموزش قران در دوره ی ابتدایی:

1-آشنایی با قران کریم به عنوان کدام الهی و کتاب آسمانی

2- تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن

3- توانایی روخوانی قران بصورت شمرده و آرام از روی مصحف با رسم الخط آموزشی

4- توانایی خواندن آیات کتاب درسی به صورت روان و آهنگین

5- آشنایی با قواعد ضروری روخوانی قران

6- حفظ برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی

7- آشنایی با برخی از داستان های  قرآن کریم

8- فراگیری معنای برخی از داستانهای قرآن کریم

9- تقویت علاقه به شنیدن خواندن و فهم معنای آیات قرآن کریم

10- آشنایی با مفهوم برخی از پیام های قران

11-شناخت و تقویت استعداد های دانش آموزان در گرایش مختلف آموزش قران

 

مهمترین رویکرد برنامه ی جدید آموزش قران، مبنا قرار دادان آموزش جامع قرآن است، تعریف اموزش جامع قران را چنین تعریف می کنیم :((آموزش جامع قرآن فرایندی است برای دست یابی به توانایی قرائت صحیح درک معنا، تدبر در آیات و آشنایی با معارف قرآن به منظور تقویت ایمان عمل صالح و انس با قران کریم ))


http://marpdeppe.strikingly.com/
سوم تیر 98 03:41 ق.ظ

Good information, Thank you.
buy cialis uk no prescription acquistare cialis internet look here cialis order on line cialis sicuro in linea canadian drugs generic cialis cialis ahumada cialis soft tabs for sale cialis uk cialis pas cher paris cialis canadian drugs
http://nindollfreel.strikingly.com/
دوم تیر 98 11:47 ق.ظ

With thanks. Very good information.
purchase once a day cialis cialis 5 mg cialis generic cialis 200 dollar savings card viagra vs cialis cialis cuantos mg hay only best offers cialis use cialis professional yohimbe acquistare cialis internet india cialis 100mg cost
when does the patent expire on cialis
یکم تیر 98 09:05 ب.ظ

Thanks a lot! Terrific stuff!
are there generic cialis tarif cialis france india cialis 100mg cost generic low dose cialis cialis tadalafil overnight cialis tadalafil cialis side effects dangers cialis side effects dose size of cialis we choice cialis uk
http://cosmainec.strikingly.com/
یکم تیر 98 04:13 ق.ظ

Cheers! Plenty of data.

price cialis per pill cialis online deutschland only now cialis for sale in us tadalafilo cialis generico postepay cialis cuantos mg hay compare prices cialis uk brand cialis nl cialis generic tadalafil buy enter site 20 mg cialis cost
cialis 20mg coupon
سی و یکم خرداد 98 12:19 ب.ظ

Superb information. With thanks!
cialis 30 day trial coupon opinioni cialis generico cialis online we recommend cialis info cialis generico milano the best site cialis tablets generic cialis buy cialis online nz buy cialis online cialis cost
purchasing cialis on the internet
سی ام خرداد 98 07:38 ب.ظ

Cheers. Lots of content.

cialis dosage amounts cialis super acti cialis 10 doctissimo cialis uk rx cialis para comprar cialis tadalafil online we like it cialis soft gel buy cialis online nz we use it 50 mg cialis dose precios cialis peru
cialis patent expiration
سی ام خرداد 98 01:13 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis 20 mg cut in half cialis online deutschland cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen wo discount cialis cialis kamagra levitra achat cialis en europe american pharmacy cialis cialis free trial buy cialis online
http://vierhodin.strikingly.com/
بیست و نهم خرداد 98 08:29 ق.ظ

You actually said that terrifically.
cialis bula legalidad de comprar cialis are there generic cialis click here take cialis tadalafilo tadalafil 5mg cialis daily dose generic cialis 05 cialis side effects dangers click here cialis daily uk
http://predterve.strikingly.com/
بیست و هشتم خرداد 98 10:14 ق.ظ

Thanks, Lots of information.

cialis 20mg how to purchase cialis on line how to purchase cialis on line link for you cialis price price cialis best when will generic cialis be available cialis australian price cialis italia gratis cialis generique buy cialis online legal
http://inkhepin.strikingly.com/
بیست و هفتم خرداد 98 06:56 ب.ظ

Cheers, Loads of tips!

cipla cialis online cialis 100mg suppliers generic cialis click here to buy cialis click here cialis daily uk cialis rezeptfrei sterreich tadalafil 20 mg side effects of cialis price cialis best cialis pills boards
http://glesnipin.strikingly.com/
بیست و هفتم خرداد 98 03:56 ق.ظ

You stated it adequately.
generic cialis pro we choice cialis uk cialis for bph no prescription cialis cheap we choice cialis pfizer india cialis 200 dollar savings card cialis dose 30mg acquisto online cialis cialis cipla best buy wow cialis 20
Buy generic cialis
بیست و ششم خرداد 98 02:30 ب.ظ

This is nicely said. .
canadian cialis acheter cialis kamagra tadalafil 20 mg warnings for cialis side effects of cialis cialis australian price cialis canadian drugs 200 cialis coupon generic cialis soft gels cialis side effects
tadalista vs cialis
بیست و ششم خرداد 98 12:16 ق.ظ

Superb posts. Many thanks.
safe site to buy cialis online miglior cialis generico cialis efficacit tadalafil cialis tablets we like it safe cheap cialis warnings for cialis cialis generico en mexico only here cialis pills buying brand cialis online
http://tzimgeba.strikingly.com/
بیست و چهارم خرداد 98 08:18 ب.ظ

You said it very well..
import cialis usa cialis online cialis rezeptfrei sterreich buying cialis overnight order generic cialis online we use it cialis online store cialis 5 mg order cialis from india bulk cialis buy cialis cheap 10 mg
where to buy tadalafil
بیست و چهارم خرداد 98 05:43 ق.ظ

Really all kinds of superb knowledge.
buy cialis online cialis online buying cialis in colombia cialis flussig achat cialis en suisse tadalafil 10 mg deutschland cialis online get cheap cialis cialis 5 mg buy safe dosage for cialis
http://folktutough.strikingly.com/
بیست و سوم خرداد 98 03:36 ب.ظ

Truly tons of helpful info.
cialis uk next day 40 mg cialis what if i take cialis preise schweiz cialis tablets cialis generique 5 mg dose size of cialis generic cialis pill online best generic drugs cialis tadalafilo cialis billig
Generic cialis
بیست و سوم خرداد 98 01:58 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis generico postepay cialis tablets for sale buying cialis in colombia cialis coupons generic cialis tadalafil cialis professional yohimbe dose size of cialis cialis farmacias guadalajara cialis coupons printable cialis for sale south africa
cialisvie.com
بیست و یکم خرداد 98 06:37 ق.ظ

Regards, Numerous forum posts!

cialis dosage recommendations cialis australian price cialis daily reviews venta cialis en espaa can i take cialis and ecstasy ou trouver cialis sur le net cialis generic availability generic cialis at walmart tadalafilo how do cialis pills work
cialisvie.com
بیستم خرداد 98 01:27 ق.ظ

Superb data, Thanks a lot.
cialis et insomni buying cialis in colombia we use it 50 mg cialis dose wow cialis 20 cialis generico milano compare prices cialis uk buy cialis uk no prescription cialis taglich viagra or cialis precios cialis peru
cialisvie.com
هجدهم خرداد 98 07:26 ب.ظ

Whoa lots of helpful facts!
only here cialis pills sialis price cialis wal mart pharmacy cialis kaufen comprar cialis navarr cialis online napol only here cialis pills cialis qualitat price cialis wal mart pharmacy cialis prices
Buy cialis
پانزدهم آذر 97 09:14 ب.ظ

Thanks a lot. I value it.
preis cialis 20mg schweiz free cialis cialis generique canadian drugs generic cialis cialis dose 30mg callus cialis baratos compran uk achat cialis en suisse brand cialis generic cialis super kamagra
Cialis online
پانزدهم آذر 97 01:42 ق.ظ

With thanks, Numerous forum posts!

cialis daily new zealand cialis kaufen wo cialis cost costo in farmacia cialis are there generic cialis cialis cipla best buy cialis online deutschland generic cialis with dapoxetine cialis uk generic cialis 20mg uk
cialis
چهاردهم آذر 97 09:12 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cipla cialis online generic cialis pill online generic for cialis cialis 5 mg scheda tecnica usa cialis online cialis canada on line cialis tablets australia cost of cialis per pill we like it cialis soft gel order cialis from india
buy cheap cialis on line
سیزدهم آذر 97 09:39 ب.ظ

Truly loads of very good data!
generic cialis with dapoxetine cialis generic cialis coupons we choice cialis uk cialis 5mg prix pastillas cialis y alcoho buy cialis online nz opinioni cialis generico enter site 20 mg cialis cost cialis 20 mg cost
Generic cialis
سیزدهم آذر 97 10:49 ق.ظ

Kudos, Lots of stuff.

cialis great britain cialis 10 doctissimo cialis tadalafil online if a woman takes a mans cialis achat cialis en europe bulk cialis usa cialis online we like it cialis price cialis taglich sialis
buy generic cialis online
دوازدهم آذر 97 11:07 ب.ظ

Kudos! Great stuff!
buy cialis online generic cialis pro when can i take another cialis tarif cialis france tadalafil 10 mg viagra cialis levitra can i take cialis and ecstasy enter site 20 mg cialis cost acheter cialis kamagra cialis online nederland
Cialis pills
دوازدهم آذر 97 10:15 ق.ظ

You made your point.
cialis tadalafil cialis cuantos mg hay import cialis cialis flussig enter site very cheap cialis cialis mit grapefruitsaft cialis online nederland the best choice cialis woman canadian cialis cialis reviews
Cialis prices
یازدهم آذر 97 10:34 ب.ظ

You actually mentioned this terrifically.
click here take cialis purchase once a day cialis generic cialis 20mg uk cialis usa cost cialis therapie cialis for daily use does cialis cause gout generic cialis in vietnam cialis coupons cialis daily new zealand
Generic cialis
یازدهم آذر 97 09:37 ق.ظ

Many thanks, I enjoy it!
generic for cialis cialis 10 doctissimo cialis venta a domicilio only now cialis for sale in us tadalafil 5mg does cialis cause gout compare prices cialis uk enter site 20 mg cialis cost we choice cialis uk viagra or cialis
Buy generic cialis
دهم آذر 97 10:46 ب.ظ

You suggested that terrifically!
cialis diario compra rx cialis para comprar cialis generico online buy online cialis 5mg cialis mit grapefruitsaft cialis generic prices on cialis 10 mg cialis 05 cialis super acti try it no rx cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30