تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - فرآیند طراحی آموزشی
یکم بهمن 87

فرآیند طراحی آموزشی

   نوشته شده توسط: مجتبی چابک    نوع مطلب :تدریس ،بانک مقالات معلمان ،

بهار-بیست دات كام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com

در فرآیند طراحی آموزشی، چند اصل باید رعایت شود:

1)    کمک به فراگیران و تسهیل یادگیری آنان

2)    فرآیند طراحی آموزشی و پرورشی پایه بصورت منظم و اصولی اجرا گردد

در فرآیند طراحی آموزشی، چند اصل باید رعایت شود:

1)    کمک به فراگیران و تسهیل یادگیری آنان

2)    فرآیند طراحی آموزشی و پرورشی پایه بصورت منظم و اصولی اجرا گردد

3) لازم است فراگیران نیز در تدوین طراحی آموزشی بویژه در فعالیت های پرورشی مشارکت کنند.

در فرآیند تدریس معلمان به 4 دسته تقسیم می شوند:

1) معلمان حافظه گرا (غیر حرفه ای) ¬ فراگیران را  آدم ماشینی فرض می کنند و می کوشند مغز آن ها را مانند یک مخزن پرکنند

2) معلمان معلم مدار (غیر حرفه ای) ¬ خود را تنها فرمان ده کلاس می دانند

3) معلمان عمل گرا (حرفه ای) ¬ فراگیران را افرادی خلاق و صاحب فکر می دانند

4) معلمان شاگرد مدار (حرفه ای) ¬ به استعدادها و علایق دانش آموز توجه دارند و از روش های اکتشافی و فعال برای تدریس بهره می گیرند.

 

روش های فعال تدریس

1- روش استقرایی                          5- روش مباحثه ی ، بحث گروهی (یاران در یادگیری

2- روش حل مسأله و بحث گروهی      6- روش پروژه

3- روش ایفای نقش                        7- روش بدیعه پردازی (نوآفرینی) (قوه فعالیت دانش

 4- روش بارش مغزی                             آموزان را افزایش می دهد.)

 

کتاب: مصدات یابی الگوهای فعال تدریس                    (مجید نقیه)

الگوی تدریس اعضای تیم

دراین الگو به جای اینکه در ابتدا معلم تدریس کند فراگیران نقش معلم را ایفاد می کنند و تدریس توسط «اعضای تیم فراگیران» انجام می شود و پس از آن معلم توضیحات ضروری و تکمیلی را برای آنان ارائه می دهد، به همین جهت این الگو را  «تدریس اعضای تیم» نام نهاده اند.

 

نقش معلم قبل از اجرای الگو:

معلم قبل از حضور واجرای این الگو در کلاس، دو نقش اساسی دارد:

1- متن درس را حتی المقدور به چند قسمت مساوی و از نظر کیفیت مطالب به چند قسمت متعادل تقسیم بندی کرده باشند.

2- سئوالات آزمون را آماده و حتی المقدور تکثیر کرده باشد. در صورتی که شرایط برای تکثیر سئوالات مهیا نیست معلم می تواند سئوالات را برای فراگیران بخواند تا آنان سؤالات را بنویسید.

 

ویژگی های متن درس:

1- محتوای متن درس برای فراگیران قابل فهم و درک باشد. متن های درسی که دارای لغات و اصطلاحات پیچیده و مشکل است با این الگو کارآیی چندانی ندارد.

2- متن درس بلند باشد، در صورتی که متن درس کوتاه باشد تقسیم بندی آن به چند قسمت امکان پذیر نیست یا مشکل خواهد بود.

3- حتی المقدور متن درس قابل تقسیم به چند قسمت مساوی باشد

4- تقسیم بندی متن درس از حیث محتوی و درجۀ دشواری مطالب نیز متعادل باشد

5- مطالب هر قسمت مستقل از یکدیگر باشد، متن های درسی که همۀ قسمت های آن کاملاً با یکدیگر مربوط و پیوسته است، با این الگو کارآیی چندای ندارد.

 

ارزشیابی در این الگو:

اولاً سؤالات آزمون در این الگو، در مورد همۀ قسمت های درس است نه فقط یک قسمت خاص

ثانیاً در این الگو، غالباً از آزمون های «صحیح – غلط» و چند گزینه ای استفاده می شود. زیرا این نوع آزمون ها راحت تر از سایر آزمون ها تصحیح می شود و بازخورد یادگیری فراگیران نیز سریع تر و دقیق تر است

پس از ارائه کلید یا پاسخ نامۀ پرسش ها، فراگیران بصورت فردی به خودشان نمره می دهند اما در صورتی که شرایط اقتضا کند، معلم می تواند برگه های آزمون را جمع آوری کند و تصحیح برگه ها را خودش در کلاس انجام دهد.

 

مراحل اجرای الگو:

1- تشکیل گروه ها: (بهترین شکل تشکیل گروه ها این است که بطور تصادفی باشد.)

2-    تعیین شماره برای هر یک از اعضاء گروه ها

3-    مشخص کردن هر یک از قسمت های متن درس

4-    مطالعه فردی

5-    نظارت معلم به گروه ها

6- تشکیل گروه های جدید (شماره های مشابه هر گروهی با یکدیگر گروه جدیدی را تشکیل می دهند.

7- بحث و تبادل نظر گروهی: اعضاء هر گروه جدیدی در مورد قسمت مشترک بحث و تبادل نظر می کنند و هر فردی برای سایر اعضاء بیان می کند از قسمت مطالعه شده چه نکاتی را فهمیده و چه نتیجه ای گرفته است و دقت پیشنهادی بطور متوسط 10 تا 15 دقیقه است)

8-    نظارت معلم به گروه ها

9-    بازگشت به گروه های قبلی

10- تدریس فردی (در این قسمت در هر گروه تک تک اعضاء به ترتیب شماره مطالب را برای سایر اعضاء گروه تدریس می کند و توضیحات لازم را ارائه می دهد وقت پیشنهادی بطور متوسط 20 دقیقه است.

در این مرحله معلم به گروه ها نظارت و سرکشی می کند

11- ارزشیابی از فراگیران (وقت پیشنهادی بطور متوسط 5 تا 10 دقیقه است)

12- ارائه کلید یا پاسخ نامه

13- تفسیر نمرات (فراگیران در هر گروهی، در مورد نتایج آزمون و نمرات خود بحث و قوت ها و ضعف های خود را مشخص می کنند)

14- نتیجه گیری: معلم توضیحات اضافی و تکمیلی را ارائه ، مطالب مبهم و مشکل درس را تبیین و نکات مهم و اساسی درس را تأکید می کند.

 

 

کاربرد الگو

الگوی تدریس اعضای تیم خصوصاً برای دروس تعلیمات دینی مطالعات اجتماعی ، تاریخ، و ادبیات فارسی کارآیی بیشتری دارد و در ردیف بعدی دروس علوم تجربی ، حرفه و فن، زبان انگلیسی، زبان عربی و ریاضی البته باید توجه داشت که با وجود اینکه در بعضی از دروس مثل مطالعات اجتماعی و بینش اسلامی، همه دروس آن را می توان با این الگو تدریس کرد اما استفادۀ دائم و متوالی از کی الگو در کلاس، سبب کاهش آثار و نتایج آموزشی آن خواهد شد.

 

روش پروژه

مرحله اول: تعیین موضوع و هدف

بعنوان مثال:

معلم: موضوع فعالیت ها «بررسی ضرورت ایجاد حکومت اسلامی برای جوامع بشری» است

هدف ما این است که: مزیت حکومت اسلامی را نسبت به حکومت های دیگر مشخص کنیم

به کمک همه، ویژگی های حکومت اسلامی را مشخص سازیم و ....

شما هم بصورت انفرادی و گروهی فکر کنید و چند هدف برای درس امروز بیان کنند این موضوع را به دو صورت و توان اجرا کرد:

1- یک گروه از دانش آموزان که علاقه دارند داوطلب شوند تا دو فرصتی در داخل یا خارج از کلاس آن را اجرا کنند.

2-  به همه گروههای کلاس واگذار شود ودر مدرسه، به بررسی و فعالیت بپردازند

 

مرحله دوم:  ارائه طرح

معلم: اکنون که موضوع و اهداف مورد نظر مشخص شده از شما می خواهم طرح های اجرایی را بررسی کنید و یک روش مطلوب برگزینند.

مثال: گروه 1) ما می توانیم از طریق قرآنی مسئله فوق را بررسی کنیم.

  گروه 2) ما می توانیم از طریق مطالعه روایات ائمه (ع) مسئله را بررسی کنیم

  گروه 3) ما می توانیم با پرس و جو کردن از افراد مطلع در این خصوص به نتیجه برسیم

  گروه 4) ما می توانیم با استفاده از بحث گروهی دلایل عقلی و منطقی همکلاس هایمان را پی گری کنیم.

معلم: بسیار متشکرم، راه های خوبی ارائه دادید. این قضیه نشان دهندۀ علاقه شما به درس است اکنون هر گروه برای رسیدن به اهداف، روش پیشنهادی را بصورت راهبردهای عملی تدریس و وسایل، منابع و امکانات مربوطه را معرفی کند دانش آموزان مراحل اجرای طرح خود را بطور مشخص ارائه می دهند و فرآیند فعالیت خود را رسم می کنند.

در پایان این مرحله ، روش و طرح کلی و اجرایی مورد موافقت اعضای گروه و معلم قرار       می گیرد.

 

مرحله سوم:  اجرا

معلم: دانش آموزان عزیز، طبق طرح پیشنهاد شده از سوی هر گروه ، مراحل را اجرا کنید

یادتان باشد که برای این کار سازمان دهی و مسئولیت هر عضو را مشخص کنید، پس از اجرای طرح، سرگروه ها باید گزارش آن را ارائه دهید.

(معلم زمان اجرا را مشخص  می کند و به دانش آموزان اعلام می دارد.)

دانش آموزان براساس طرح  ارائه شده، به فعالیت می پردازند و معلم ضمن توجه به اجرای فالیت ، راهنمایی های لازم را بیان می دارد و پیشرفت کار را کنترل می ند و بر اساس  چک لیست، اقدامات هر گروه را ثبت می کند، البته اگر پروژه ها در خارج از مدرسه اجرا شود، ارزشیابی معلم براساس گزارش هر گروه انجام خواهد گرفت.

 

مرحله چهارم

 قضاوت و ارزشیابی: معلم از هر گروه ها می خواهد گزارش خود را ارائه دهند

معلم: سرروه ها گزارش گروه خود را ارائه دهند. بقیه بچه ها نیز با دقت گوش بدهند و نظریات خود را بیان دارند و پس از پایان گزارش هر یک از سرگروه ها شما باید ارزشیابی و پیشنهاد خود را بیان دارید – سرگروه ها (گزارش گر) هم باید ضمن بحث و گفتگو با دانش آموزان پیشنهاد دهنده نظر آنان را در اصلاح کار خود ملحوظ دارند

 

ارزشیابی پایانی

1-    به چه دلیل حکومت اسلامی در جوامع ضروری است

2-    جامعیت حکومت اسلامی را با دلایل قانع کننده شرح دهید

3-    چرا حکومت های غیر اسلامی نمی توانند سعادت بشر را تضمین کنند؟

4-    دوست دارید زیر نظر چه نوع حکومتی زندگی کنند؟ چرا؟

تکلیف: معلم با توجه به اهداف درس و توانایی و علایق دانش آموزان تکلیف ارائه می دهد.


cialisbuys.com
بیست و هشتم شهریور 97 04:35 ب.ظ

You've made your point.
brand cialis nl cialis prices cialis pills price each import cialis cheap cialis cialis alternative cialis dosage amounts prices on cialis 10 mg preis cialis 20mg schweiz discount cialis
http://viagraky.com/
سیزدهم شهریور 97 02:35 ق.ظ

Cheers. Valuable information!
viagra tablets online safe to buy viagra online rx viagra online order pharmacy online buy cheap viagra canada get a viagra prescription best buy viagra buying viagra buy viagra online cheap sildenafil buy online uk
Online cialis
دوازدهم شهریور 97 07:03 ب.ظ

Whoa plenty of terrific information!
safe site to buy cialis online cialis 20 mg cut in half cialis qualitat cialis 10 doctissimo cialis dosage if a woman takes a mans cialis callus cialis usa cost cialis ahumada buy cialis cheap 10 mg
http://cialisvv.com/
دوازدهم شهریور 97 12:31 ق.ظ

You expressed that exceptionally well!
no prescription cialis cheap cialis generique 5 mg can i take cialis and ecstasy precios de cialis generico cialis arginine interactio comprar cialis 10 espa241a cialis generico generic cialis tadalafil brand cialis generic weblink price cialis
http://cialisvonline.com/
یازدهم شهریور 97 11:44 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
buy name brand cialis on line cialis 30 day trial coupon cialis authentique suisse buy generic cialis ou acheter du cialis pas cher 5 mg cialis coupon printable can i take cialis and ecstasy cialis rckenschmerzen cost of cialis per pill canadian discount cialis
Online viagra
بیست و سوم مرداد 97 02:41 ق.ظ

You said this terrifically.
viagra uk online buy viagra online using paypal where to buy generic viagra online where to buy real viagra online viagra prices uk safe to buy viagra online viagra pills buy viagra forum buy now viagra buy original viagra
Buy cialis online
بیست و یکم مرداد 97 08:47 ب.ظ

Very good write ups, Cheers.
cialis reviews effetti del cialis legalidad de comprar cialis cialis prices price cialis wal mart pharmacy recommended site cialis kanada cost of cialis cvs generic cialis in vietnam acheter cialis kamagra order cialis from india
Generic cialis
هفتم خرداد 97 01:45 ق.ظ

Wow many of wonderful material!
rezeptfrei cialis apotheke comprar cialis 10 espa241a buy cialis online generic low dose cialis generic cialis pill online cilas cialis tadalafil online when will generic cialis be available best generic drugs cialis cialis therapie
choc
یازدهم اردیبهشت 97 07:49 ق.ظ
For the reason that the admin of this web page is working, no hesitation very rapidly
it will be renowned, due to its feature contents.
Generic cialis
هفتم اردیبهشت 97 06:19 ب.ظ

Well spoken genuinely. .
cialis qualitat cialis 5 mg cialis online free generic cialis cialis for sale cialis coupons printable effetti del cialis prezzo cialis a buon mercato canada discount drugs cialis cialis 20mg
Viagra from canada
چهارم اردیبهشت 97 02:16 ق.ظ

Whoa many of awesome knowledge!
order cheap viagra online to buy viagra cheap viagra online pharmacy sildenafil blue pill how to buy viagra without prescription buy viagra online cheap uk cheap viagra with prescription cheap viagra uk online viagra online without
Buy cialis online
سوم فروردین 97 01:44 ب.ظ

Really quite a lot of very good knowledge!
prices on cialis 10 mg what is cialis cialis canada cialis 20mg precios de cialis generico cialis lowest price precios cialis peru preis cialis 20mg schweiz buy cialis price cialis per pill
Cialisgal
بیست و هفتم اسفند 96 09:01 ب.ظ

Perfectly voiced of course! .
cialis qualitat we use it 50 mg cialis dose try it no rx cialis cialis professional yohimbe cialis tablets for sale get cheap cialis pastillas cialis y alcoho rezeptfrei cialis apotheke cialis tadalafil online generic cialis tadalafil
طراحی سایت مشهد
پنجم دی 96 11:31 ب.ظ
اقا دستتون درد نکنه خسته نباشید عالیییی بود
foot pain going down stairs
ششم تیر 96 08:42 ب.ظ
Incredible story there. What occurred after? Good
luck!
vitamin b foot pain
ششم تیر 96 02:22 ق.ظ
Just what I was searching for, appreciate it for putting up.
foot pain getting out of bed
پنجم تیر 96 11:13 ق.ظ
Exactly what I was looking for, thank you for posting.
lawsonqwkyficqyp.snack.ws
یکم خرداد 96 06:48 ب.ظ
I blog often and I truly appreciate your information. The article has really peaked my interest.
I'm going to book mark your blog and keep checking for new details about once per
week. I opted in for your Feed as well.
BHW
یکم اردیبهشت 96 05:16 ق.ظ
You have made some really good points there. I looked
on the internet to learn more about the issue and
found most people will go along with your views on this web site.
manicure
نوزدهم فروردین 96 07:17 ق.ظ
Does your website have a contact page? I'm having problems locating
it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some suggestions
for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر