تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - فرآیند طراحی آموزشی
یکم بهمن 87

فرآیند طراحی آموزشی

   نوشته شده توسط: مجتبی چابک    نوع مطلب :تدریس ،بانک مقالات معلمان ،

بهار-بیست دات كام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com

در فرآیند طراحی آموزشی، چند اصل باید رعایت شود:

1)    کمک به فراگیران و تسهیل یادگیری آنان

2)    فرآیند طراحی آموزشی و پرورشی پایه بصورت منظم و اصولی اجرا گردد

در فرآیند طراحی آموزشی، چند اصل باید رعایت شود:

1)    کمک به فراگیران و تسهیل یادگیری آنان

2)    فرآیند طراحی آموزشی و پرورشی پایه بصورت منظم و اصولی اجرا گردد

3) لازم است فراگیران نیز در تدوین طراحی آموزشی بویژه در فعالیت های پرورشی مشارکت کنند.

در فرآیند تدریس معلمان به 4 دسته تقسیم می شوند:

1) معلمان حافظه گرا (غیر حرفه ای) ¬ فراگیران را  آدم ماشینی فرض می کنند و می کوشند مغز آن ها را مانند یک مخزن پرکنند

2) معلمان معلم مدار (غیر حرفه ای) ¬ خود را تنها فرمان ده کلاس می دانند

3) معلمان عمل گرا (حرفه ای) ¬ فراگیران را افرادی خلاق و صاحب فکر می دانند

4) معلمان شاگرد مدار (حرفه ای) ¬ به استعدادها و علایق دانش آموز توجه دارند و از روش های اکتشافی و فعال برای تدریس بهره می گیرند.

 

روش های فعال تدریس

1- روش استقرایی                          5- روش مباحثه ی ، بحث گروهی (یاران در یادگیری

2- روش حل مسأله و بحث گروهی      6- روش پروژه

3- روش ایفای نقش                        7- روش بدیعه پردازی (نوآفرینی) (قوه فعالیت دانش

 4- روش بارش مغزی                             آموزان را افزایش می دهد.)

 

کتاب: مصدات یابی الگوهای فعال تدریس                    (مجید نقیه)

الگوی تدریس اعضای تیم

دراین الگو به جای اینکه در ابتدا معلم تدریس کند فراگیران نقش معلم را ایفاد می کنند و تدریس توسط «اعضای تیم فراگیران» انجام می شود و پس از آن معلم توضیحات ضروری و تکمیلی را برای آنان ارائه می دهد، به همین جهت این الگو را  «تدریس اعضای تیم» نام نهاده اند.

 

نقش معلم قبل از اجرای الگو:

معلم قبل از حضور واجرای این الگو در کلاس، دو نقش اساسی دارد:

1- متن درس را حتی المقدور به چند قسمت مساوی و از نظر کیفیت مطالب به چند قسمت متعادل تقسیم بندی کرده باشند.

2- سئوالات آزمون را آماده و حتی المقدور تکثیر کرده باشد. در صورتی که شرایط برای تکثیر سئوالات مهیا نیست معلم می تواند سئوالات را برای فراگیران بخواند تا آنان سؤالات را بنویسید.

 

ویژگی های متن درس:

1- محتوای متن درس برای فراگیران قابل فهم و درک باشد. متن های درسی که دارای لغات و اصطلاحات پیچیده و مشکل است با این الگو کارآیی چندانی ندارد.

2- متن درس بلند باشد، در صورتی که متن درس کوتاه باشد تقسیم بندی آن به چند قسمت امکان پذیر نیست یا مشکل خواهد بود.

3- حتی المقدور متن درس قابل تقسیم به چند قسمت مساوی باشد

4- تقسیم بندی متن درس از حیث محتوی و درجۀ دشواری مطالب نیز متعادل باشد

5- مطالب هر قسمت مستقل از یکدیگر باشد، متن های درسی که همۀ قسمت های آن کاملاً با یکدیگر مربوط و پیوسته است، با این الگو کارآیی چندای ندارد.

 

ارزشیابی در این الگو:

اولاً سؤالات آزمون در این الگو، در مورد همۀ قسمت های درس است نه فقط یک قسمت خاص

ثانیاً در این الگو، غالباً از آزمون های «صحیح – غلط» و چند گزینه ای استفاده می شود. زیرا این نوع آزمون ها راحت تر از سایر آزمون ها تصحیح می شود و بازخورد یادگیری فراگیران نیز سریع تر و دقیق تر است

پس از ارائه کلید یا پاسخ نامۀ پرسش ها، فراگیران بصورت فردی به خودشان نمره می دهند اما در صورتی که شرایط اقتضا کند، معلم می تواند برگه های آزمون را جمع آوری کند و تصحیح برگه ها را خودش در کلاس انجام دهد.

 

مراحل اجرای الگو:

1- تشکیل گروه ها: (بهترین شکل تشکیل گروه ها این است که بطور تصادفی باشد.)

2-    تعیین شماره برای هر یک از اعضاء گروه ها

3-    مشخص کردن هر یک از قسمت های متن درس

4-    مطالعه فردی

5-    نظارت معلم به گروه ها

6- تشکیل گروه های جدید (شماره های مشابه هر گروهی با یکدیگر گروه جدیدی را تشکیل می دهند.

7- بحث و تبادل نظر گروهی: اعضاء هر گروه جدیدی در مورد قسمت مشترک بحث و تبادل نظر می کنند و هر فردی برای سایر اعضاء بیان می کند از قسمت مطالعه شده چه نکاتی را فهمیده و چه نتیجه ای گرفته است و دقت پیشنهادی بطور متوسط 10 تا 15 دقیقه است)

8-    نظارت معلم به گروه ها

9-    بازگشت به گروه های قبلی

10- تدریس فردی (در این قسمت در هر گروه تک تک اعضاء به ترتیب شماره مطالب را برای سایر اعضاء گروه تدریس می کند و توضیحات لازم را ارائه می دهد وقت پیشنهادی بطور متوسط 20 دقیقه است.

در این مرحله معلم به گروه ها نظارت و سرکشی می کند

11- ارزشیابی از فراگیران (وقت پیشنهادی بطور متوسط 5 تا 10 دقیقه است)

12- ارائه کلید یا پاسخ نامه

13- تفسیر نمرات (فراگیران در هر گروهی، در مورد نتایج آزمون و نمرات خود بحث و قوت ها و ضعف های خود را مشخص می کنند)

14- نتیجه گیری: معلم توضیحات اضافی و تکمیلی را ارائه ، مطالب مبهم و مشکل درس را تبیین و نکات مهم و اساسی درس را تأکید می کند.

 

 

کاربرد الگو

الگوی تدریس اعضای تیم خصوصاً برای دروس تعلیمات دینی مطالعات اجتماعی ، تاریخ، و ادبیات فارسی کارآیی بیشتری دارد و در ردیف بعدی دروس علوم تجربی ، حرفه و فن، زبان انگلیسی، زبان عربی و ریاضی البته باید توجه داشت که با وجود اینکه در بعضی از دروس مثل مطالعات اجتماعی و بینش اسلامی، همه دروس آن را می توان با این الگو تدریس کرد اما استفادۀ دائم و متوالی از کی الگو در کلاس، سبب کاهش آثار و نتایج آموزشی آن خواهد شد.

 

روش پروژه

مرحله اول: تعیین موضوع و هدف

بعنوان مثال:

معلم: موضوع فعالیت ها «بررسی ضرورت ایجاد حکومت اسلامی برای جوامع بشری» است

هدف ما این است که: مزیت حکومت اسلامی را نسبت به حکومت های دیگر مشخص کنیم

به کمک همه، ویژگی های حکومت اسلامی را مشخص سازیم و ....

شما هم بصورت انفرادی و گروهی فکر کنید و چند هدف برای درس امروز بیان کنند این موضوع را به دو صورت و توان اجرا کرد:

1- یک گروه از دانش آموزان که علاقه دارند داوطلب شوند تا دو فرصتی در داخل یا خارج از کلاس آن را اجرا کنند.

2-  به همه گروههای کلاس واگذار شود ودر مدرسه، به بررسی و فعالیت بپردازند

 

مرحله دوم:  ارائه طرح

معلم: اکنون که موضوع و اهداف مورد نظر مشخص شده از شما می خواهم طرح های اجرایی را بررسی کنید و یک روش مطلوب برگزینند.

مثال: گروه 1) ما می توانیم از طریق قرآنی مسئله فوق را بررسی کنیم.

  گروه 2) ما می توانیم از طریق مطالعه روایات ائمه (ع) مسئله را بررسی کنیم

  گروه 3) ما می توانیم با پرس و جو کردن از افراد مطلع در این خصوص به نتیجه برسیم

  گروه 4) ما می توانیم با استفاده از بحث گروهی دلایل عقلی و منطقی همکلاس هایمان را پی گری کنیم.

معلم: بسیار متشکرم، راه های خوبی ارائه دادید. این قضیه نشان دهندۀ علاقه شما به درس است اکنون هر گروه برای رسیدن به اهداف، روش پیشنهادی را بصورت راهبردهای عملی تدریس و وسایل، منابع و امکانات مربوطه را معرفی کند دانش آموزان مراحل اجرای طرح خود را بطور مشخص ارائه می دهند و فرآیند فعالیت خود را رسم می کنند.

در پایان این مرحله ، روش و طرح کلی و اجرایی مورد موافقت اعضای گروه و معلم قرار       می گیرد.

 

مرحله سوم:  اجرا

معلم: دانش آموزان عزیز، طبق طرح پیشنهاد شده از سوی هر گروه ، مراحل را اجرا کنید

یادتان باشد که برای این کار سازمان دهی و مسئولیت هر عضو را مشخص کنید، پس از اجرای طرح، سرگروه ها باید گزارش آن را ارائه دهید.

(معلم زمان اجرا را مشخص  می کند و به دانش آموزان اعلام می دارد.)

دانش آموزان براساس طرح  ارائه شده، به فعالیت می پردازند و معلم ضمن توجه به اجرای فالیت ، راهنمایی های لازم را بیان می دارد و پیشرفت کار را کنترل می ند و بر اساس  چک لیست، اقدامات هر گروه را ثبت می کند، البته اگر پروژه ها در خارج از مدرسه اجرا شود، ارزشیابی معلم براساس گزارش هر گروه انجام خواهد گرفت.

 

مرحله چهارم

 قضاوت و ارزشیابی: معلم از هر گروه ها می خواهد گزارش خود را ارائه دهند

معلم: سرروه ها گزارش گروه خود را ارائه دهند. بقیه بچه ها نیز با دقت گوش بدهند و نظریات خود را بیان دارند و پس از پایان گزارش هر یک از سرگروه ها شما باید ارزشیابی و پیشنهاد خود را بیان دارید – سرگروه ها (گزارش گر) هم باید ضمن بحث و گفتگو با دانش آموزان پیشنهاد دهنده نظر آنان را در اصلاح کار خود ملحوظ دارند

 

ارزشیابی پایانی

1-    به چه دلیل حکومت اسلامی در جوامع ضروری است

2-    جامعیت حکومت اسلامی را با دلایل قانع کننده شرح دهید

3-    چرا حکومت های غیر اسلامی نمی توانند سعادت بشر را تضمین کنند؟

4-    دوست دارید زیر نظر چه نوع حکومتی زندگی کنند؟ چرا؟

تکلیف: معلم با توجه به اهداف درس و توانایی و علایق دانش آموزان تکلیف ارائه می دهد.


http://canadianopharmacy.com/
هفتم مرداد 98 02:01 ق.ظ

Kudos. Awesome stuff!
canadian online pharmacy canadian online pharmacies legitimate northwest pharmacy canada canadian pharmaceuticals for usa sales pharmacy canada online pharmacies surrey northwest pharmacies online northwest pharmacies online canadian prescription drugstore online canadian pharmacy
cialis without a doctor prescription
سوم تیر 98 05:46 ق.ظ

With thanks, I value this!
cialis generico milano costo in farmacia cialis the best choice cialis woman cialis efficacit cialis authentique suisse cialis dosage amounts only now cialis for sale in us cialis online holland cialis 5 effetti collaterali cialis tablets australia
http://figipoo.strikingly.com/
دوم تیر 98 01:48 ب.ظ

Thanks! Wonderful information!
cialis kamagra levitra cialis pills price each link for you cialis price cialis online holland cialis rezeptfrei wow cialis 20 compare prices cialis uk cialis prezzo al pubblico i recommend cialis generico cialis pills
cialis pills boards
یکم تیر 98 11:09 ب.ظ

Fantastic postings. Appreciate it.
how to purchase cialis on line look here cialis order on line click here take cialis 200 cialis coupon cialis canadian drugs pastillas cialis y alcoho cialis kaufen wo cialis kaufen wo generic cialis soft gels look here cialis order on line
buy brand cialis online no prescription
یکم تیر 98 06:23 ق.ظ

Nicely put. Regards!
get cheap cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis uk no prescription when can i take another cialis click here to buy cialis ou trouver cialis sur le net prices on cialis 10 mg prezzo cialis a buon mercato compare prices cialis uk
http://citnalo.strikingly.com/
سی و یکم خرداد 98 02:26 ب.ظ

You stated that well.
look here cialis order on line import cialis cialis daily reviews calis cialis soft tabs for sale we like it safe cheap cialis cialis tablets for sale tarif cialis france purchase once a day cialis cialis with 2 days delivery
what does cialis cost
سی ام خرداد 98 09:54 ب.ظ

Wow quite a lot of good info.
we use it 50 mg cialis dose cialis vs viagra order generic cialis online cialis cuantos mg hay tadalafil 20 mg we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg schweiz cialis name brand cheap cialis prezzo in linea basso buy cialis online nz
buy cialis uk
سی ام خرداد 98 03:05 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis online napol tadalafil 20 mg cialis preise schweiz cialis et insomni cialis generika look here cialis order on line generic cialis dose size of cialis cialis 20mg preis cf achat cialis en europe
Cialis pills
بیست و نهم خرداد 98 10:49 ق.ظ

Whoa tons of great advice.
cialis generic cialis super acti 200 cialis coupon tesco price cialis tadalafil 20mg acquisto online cialis cialis efficacit tadalafil 20 mg cialis sale online cialis australia org
cialis over the counter at walmart
بیست و هشتم خرداد 98 06:27 ب.ظ

Many thanks, Valuable stuff.
brand cialis nl buy cialis online cialis 5 mg effetti collateral non 5 mg cialis generici cialis 5 mg para diabeticos prezzo di cialis in bulgaria buying cialis on internet cialis 5 mg scheda tecnica sialis india cialis 100mg cost
generic cialis buy uk
بیست و هفتم خرداد 98 05:55 ق.ظ

Wow a good deal of very good info!
prices for cialis 50mg cialis 50 mg soft tab cialis 20 mg cost cialis kaufen bankberweisung cialis prezzo al pubblico cialis online deutschland warnings for cialis we recommend cialis best buy enter site 20 mg cialis cost enter site 20 mg cialis cost
http://wietrenhoy.strikingly.com/
بیست و ششم خرداد 98 04:36 ب.ظ

You actually explained that superbly!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 30 day sample il cialis quanto costa 40 mg cialis what if i take cialis generic availability brand cialis nl we like it cialis soft gel cialis et insomni 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil 5mg
http://moynapen.strikingly.com/
بیست و پنجم خرداد 98 12:00 ب.ظ

You made your point pretty nicely!!
preis cialis 20mg schweiz overnight cialis tadalafil effetti del cialis callus dosagem ideal cialis cialis online napol cialis uk next day cialis 20 mg cost cialis tablets generic cialis pro
http://benchnewte.strikingly.com/
بیست و چهارم خرداد 98 09:48 ب.ظ

You've made the point!
cialis rezeptfrei sterreich cialis alternative prices for cialis 50mg side effects of cialis precios de cialis generico we choice cialis uk cialis 20 mg best price cialis for sale 200 cialis coupon precios cialis peru
Codysloane76.mw.lt
بیست و چهارم خرداد 98 02:28 ب.ظ
Dilutе cinnamon important oil in ɑ base oil of olive.
http://florenegowins25.wap.sh/index/__xtblog_entry/13257556-convert-dts-audio-to-ac3-in-mkv-file?__xtblog_block_id=1
بیست و چهارم خرداد 98 12:29 ب.ظ
Cumpɑra Raspberry Pi 3 Mannequin B 1 Gb RAM de
la eMAG!
http://sauflamet.strikingly.com/
بیست و چهارم خرداد 98 07:40 ق.ظ

Wonderful forum posts, Thanks!
cialis 20 mg cost only here cialis pills buy cialis sample pack how to buy cialis online usa miglior cialis generico cialis for sale south africa cialis daily reviews cialis daily reviews buying cialis on internet the best site cialis tablets
Jesenia
بیست و چهارم خرداد 98 06:25 ق.ظ
Drain thе corfish and pat dryy witһ paper towels.
morsimon16983541.madpath.com
بیست و چهارم خرداد 98 03:05 ق.ظ
Crаck two eggs into a boal and scrambled with a foгk.
Manuela
بیست و سوم خرداد 98 10:51 ب.ظ
I've never hаd such nice, creamky scгambled eggs.
generic low dose cialis
بیست و سوم خرداد 98 05:19 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
we use it cialis online store cialis dosage buy cialis online legal canadian discount cialis canadian discount cialis cialis pills in singapore achat cialis en suisse cialis for sale in europa cialis tadalafil online cialis dosage
elainepolk66.wikidot.com
بیست و سوم خرداد 98 12:00 ب.ظ
Ⅽombine the sᥙgar and cinnawmon іn a small bowl.
http://amwarri.strikingly.com/
بیست و سوم خرداد 98 03:48 ق.ظ

Useful forum posts. Thanks a lot.
cialis pills price each cialis preise schweiz cialis lilly tadalafi we use it cialis online store buy name brand cialis on line cost of cialis cvs when can i take another cialis viagra cialis levitra cialis generique prix cialis once a da
http://lacygilchrist.hexat.com/index/__xtblog_entry/12278380-7-music-websites-all-audiophiles-want-in-their-lives?__xtblog_block_id=1
بیست و دوم خرداد 98 03:11 ب.ظ
Ꭰrain the codfish and ρpɑt dry with paper towels.
Buy generic cialis
بیست و دوم خرداد 98 01:39 ب.ظ

You actually expressed it wonderfully.
cialis name brand cheap cialis taglich cialis professional yohimbe generic for cialis canadian discount cialis weblink price cialis cialis canada on line achat cialis en europe order cialis from india cialis tadalafil
joanluciano367.wikidot.com
بیست و دوم خرداد 98 01:05 ب.ظ
Cumparа Raepberry Pi threе Modeⅼ B 1 ᏀƄ RAM de
la eMAG!
egesamual550794.hatenadiary.com
بیست و دوم خرداد 98 11:40 ق.ظ
Cumpara Ꮢaspbеrry Pi 3 Mannequin B 1 Gb RAM
de la eMAG!
http://fletchergqp07716.yn.lt/index/__xtblog_entry/12240076-convert-audio-to-the-m4a-format?__xtblog_block_id=1
بیست و دوم خرداد 98 07:00 ق.ظ
Codfiѕh Ԁid FULL sngѕ with just his mouth.
Les
بیست و دوم خرداد 98 05:46 ق.ظ
Thanks for shаrin Health Benefits ⲟof Cinnamon.
Verla
بیست و دوم خرداد 98 04:48 ق.ظ
Ꮋeer salt codfish muffins are easy аndd straightforward.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30