تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - خوش خط بودن بچه ها وعلل آن
بیست و هشتم بهمن 87

خوش خط بودن بچه ها وعلل آن

   نوشته شده توسط: حاجیه دیناری    

پرورش قابلیت خو‌شنویسی در بچه‌ها می‌تواند امتیازی چشمگیر در بزرگسالی برای آنان به همراه داشته باشد. هر چه باشد، خوش‌خطی از جمله صفاتی است كه همواره مورد توجه بسیاری  قرار می‌گیرد.

خوش‌خطی از جمله صفاتی است كه برخی آن را ارثی می‌دانند. می‌توان شواهدی برای اثبات این مدعا یافت. اما ذاتی بودن خط‌خوش به آن معنا نیست كه این صفت قابل یادگیری نباشد.

منبع: همشهری آنلاین

 علل بدخطــــی  :

1- توجه نكردن دانش‌آموزان به خط زمینه دفتر و تخته كلاس.
2-  اضطراب و نگرانی دانش‌آموزان هنگام نوشتن.
3-  نداشتن اعتماد به نفس هنگام نوشتن.
4- نداشتن آ‌مادگی جسمانی، روانی، روحی.
5-  وجود اختلالات یادگیری در دانش‌آموزان.
6-  نداشتن هدف و انگیزه برای زیبانویسی.
7-  مواجه شدن دانش‌آموزان با حجم زیاد تكالیف.
8- تندنویسی تكالیف.
9-  استفاده از خودكار، روان‌نویس و وسایل مشابه آن.
10-  آشنا شدن دانش‌آموزان در كلاس اول با خط نسخ ماشینی، این امر سبب می‌شود در كلاس‌های بالاتر به سختی بتواند خط نستعلیق را جایگزین خط نسخ كند.
11-  خط نسخ  كتاب‌های درسی دوره ابتدایی.
12-  اتلاف وقت هنگام نوشتن خط نسخ مانند كلمه (محمد) اگر همین كلمه را دانش‌آموز با خط نستعلیق بنویسد سرعت بیشتری خواهد داشت.
13-  بی‌توجهی به هنر.
14 خط نسخ روی كاغذ حجم بیشتری می‌گیرد، اما واژگان در خط نستعلیق جای كمتری اشغال می‌كنند.
15-  خط نسخ به سبب نداشتن سیرهای دایره‌ای و انحناها و قوسهای موجود در مفردات و كلمات صرفاً یادگیری در خواندن و نوشتن را تسهیل میكند و تأثیری در خوشنویسی ندارد.
16-  فشردگی برنامه كلاسی در یك نیمروز و فشار بر دانش‌آموزان به سبب دو یا چند نوبتی بودن مدرسه.
17-  استفاده از ابزار نامناسب از جمله مداد كوتاه و كاغذ بدون خط به خصوص در پایه‌های اولیه ابتدایی.
18-  بی‌‌دقتی هنگام نوشتن و رعایت نكردن هم شكلی، هم اندازه و هم فاصله بودن واژگان.
19-  بی‌دقتی برای تمیز و مرتب نوشتن.
20- تراكم بیش از حد شاگردان در كلاس و نداشتن فضای مناسب و كافی برای نوشتن.
21- دادن تكالیف نامناسب و بدون تناسب با توانایی كودكان.
22- بی‌اعتنایی اغلب معلمان ابتدایی به استفاده از خط‌ نستعلیق و  آموزش آن.
23-  واكنش‌های منفی و نامناسب بعضی معلمان در برخورد با نوشته‌های دانش‌آموزان.
24- جدی نگرفتن یادگیری خط از طرف خانواده و مدرسه و نبود مراقبت‌های لازم.
25- نبود انگیزه، حوصله و دانش لازم نزد برخی معلمان ابتدایی برای آموزش خط به دانش‌آموزان.
26-  بدخطی بعضی از والدین، سرمشق نامناسبی برای كودكان است.
27-  دادن سرمشق‌هایی با رسم‌الخط نامناسب به دانش‌آموزان.
28- ندانستن روش‌ و راهكارهای، خوشنویسی و اجرا نكردن تمرین‌های لازم.
29-  قرار دادن چپ دست و راست دست در كنار هم هنگام نوشتن.
30-  بی‌توجهی به زیبایی هنری خط كه باعث تقویت روح لطیف در كودكان می‌شود.
راهكـــارهای رفـــع بدخطـــی

برای رفع بدخطی دانش‌آموزان، از سوی معلمان و پژوهشگران راهكارهای فراوانی معرفی شده است كه به ذكر برخی از آنها می‌پردازیم:

·         در كلاس اول ابتدایی از مجرب‌ترین و علاقه‌مند‌ترین معلمان استفاده شود.
* تمهیداتی به عمل آید كه معلم درس اول بتواند در حین آموزش از ابزارهای سمعی بصری استفاده كند.
* معلمان با اصول صحیح نوشتن آشنا و دارای خط خوش باشند.
* برای معلمان در زمینه خط نستعلیق دوره‌های كارآموزی آموزش ضمن خدمت گذاشته شود تا پس از دیدن دوره‌های لازم، در كلاس حضور یابند.
* انگیزه آموزش خط زیبا به دانش‌آموزان در معلمان تقویت شود.
* معلمان در مورد خط بچه‌ها را توبیخ نكنند.
*‌معلم با رفتار خود در میان دانش‌آموزان تبعیض قایل نشود.
* با رسیدگی انفرادی به نوشته‌های كودكان ضعیف دلیل بدخطی بررسی و برای برطرف كردن آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.
* علاقه و انگیزه برای صحیح نوشتن و زیبانویسی را در كودكان تقویت كنند.
* به تفاوت‌های فردی و نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان توجه شود.
* مقدار تكالیف با توانایی كودكان تناسب داشته باشد.
* تكالیف هدفدار باشد و باعث تقویت قوای ذهنی كودك شود.
* تكالیف به گونه‌ای باشد تا تمرین و تكرار آنها باعث تثبیت یادگیری شود.
* تكالیف به صورت مستمــــر مورد رسیدگــی معلم قرار گیرد و او از تشویق و تذكر استفاده كند.
* اهمیت انجام دادن تكالیف نوشتنی برای كودك مشخص باشد.
* از الفاظ مناسب و زیبا مانند بسیار خوب، عالی، آفرین فرزندم و ... در تأیید نوشته‌های كودكان استفاده شود.
* هرگز نباید تكالیف دانش‌آموزان را خط زد، زیرا انگیزه زیبا نوشتن را در آنها از بین می‌برد.
* در نوع تكالیف تنوع وجود داشته باشد تا رغبت انجام دادن آن در دانش‌آموز ایجاد شود.
* بعضی اشتباهات دانش‌آموزان چشم‌پوشی شود و او مورد راهنمایی قرار گیرد.
* هدف از نوشتن به صورت خط نستعلیق برای دانش‌آموزان روشن باشد.
* دانش‌آموزان به خط زمینه دفتر و تخته كلاس توجه كنند.
* دانش‌آموزان به جهت‌های حركت در نوشتن مانند بالابه پایین، راست به چپ و زیر خط دقت كنند.
* كودك مداد را به طور صحیح در دست بگیرد و برای نوشتن، از ابزار مناسب استفاده كند.
* با رعایت نظم و پاكیزگی صفحه دفتر خود را كثیف نكند.
* زیاد درشت و زیاد ریز ننویسد و به یك اندازه نوشتن عادت كند.
* در آغاز نوشتن از دفاتر خط‌دار استفاده كند تا بتواند در مراحل بعدی بدون استفاده از خط زمینه مطلب خود را در خطی مستقیم و درست بنویسد.
* دانش‌آموزان عادت كنند واژگان را یك‌سره و یك باره بنویسند و سپس نقطه‌های حروف هر كلمه را بگذارند.
* بهتر است تا زمانی كه شاگردان به درست نوشتن عادت كنند، تكالیف خود را در كلاس و زیر نظر مستقیم معلم انجام دهند.
* دانش‌آموزان نوشتن واژگان دیگر را نیز تمرین كنند و نوشتن كلمات و رونویسی مختص به كتاب نباشد تا درست نوشتن كلمات دیگر را نیز یاد بگیرند.
* از وضع خانوادگی، مالی، فرهنگی، توانایی‌ها، حالات روحی روانی، عاطفی و بهداشتی دانش‌آموزان اطلاعات كافی در دست باشد، زیرا گاهی انگیزه‌های بدخطی ناراحتی‌های روحی  عاطفی و فرهنگی است.
*‌ یك رسم‌الخط یك دست و یكسان به خط ریز نستعلیق یا شبیه آن برای سال اول در نظر گرفته شود.
* كتب درسی با رسم‌الخط تلطیف شده خط نستعلیق چاپ شود.
* نگاه كردن به خط نستعلیق(مشق نظری) تأثیر زیادی در خوش‌نویسی دارد. بنابر این بهتر است از پایه اول دانش‌آموز با این خط آشنا شود.
* به ساعت خوشنویسی اهمیت بیشتری داده شود.
* از رسم‌الخط‌های تحریری برای تقویت مهارت دانش‌آموزان در نوشتن استفاده شود(مانند تمرین‌هایی برای پر رنگ‌كردن كلمات تحریری، كپی كردن از روی آنها جهت تمرین، شبیه‌سازی به طور مستقیم از طریق نگاه كردن(مشق نظری) و عمل سایه‌زدن).
* برای استفاده از خط نستعلیق به صورت مداوم و مستمر تأ‌كید شود.


viagraky.com
پانزدهم شهریور 97 08:18 ب.ظ

Wonderful advice. Thanks a lot!
comprar cialis navarr wow cialis tadalafil 100mg cost of cialis cvs cialis online order cialis from india cialis canada on line cialis authentique suisse india cialis 100mg cost cialis cipla best buy cialis coupon
canadian pharmacies stendra
چهاردهم شهریور 97 12:53 ب.ظ

You expressed it fantastically!
online drug store canada medication list no 1 canadian pharcharmy online best canadian pharmacy canadian online pharmacies legal canadian mail order pharmacies global pharmacy canada best canadian pharmacy canada medications cheap canadian medications by mail
http://babecolate.com/
دوازدهم شهریور 97 12:13 ب.ظ

Many thanks, An abundance of tips.

cialis rckenschmerzen opinioni cialis generico canadian drugs generic cialis cialis purchasing viagra cialis levitra buying brand cialis online cialis kamagra levitra generico cialis mexico what is cialis generic cialis pill online
cialisvipsale.com
یازدهم شهریور 97 08:10 ب.ظ

Very good stuff. Cheers.
if a woman takes a mans cialis cialis sale online acheter cialis kamagra viagra or cialis only now cialis for sale in us tadalafil 20 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis tablets australia generic low dose cialis pastillas cialis y alcoho
http://viabiovit.com/how-to-get-viagra-uk.html
بیست و سوم مرداد 97 08:01 ق.ظ

Thanks! An abundance of facts.

price for viagra where can you buy viagra online buy real viagra online usa order viagra online without a prescription where i can buy viagra how to buy viagra online without prescription buy viagra at buy viagra online uk buy real viagra uk online pharmacy viagra
http://babecolate.com/buy-cialis-online-vipps.html
بیست و دوم مرداد 97 11:40 ب.ظ

Really all kinds of superb tips.
cialis arginine interactio cialis venta a domicilio buy cialis online cialis without a doctor's prescription cialis en mexico precio cialis savings card cialis online nederland purchasing cialis on the internet generic cialis levitra cialis usa cost
Online cialis
هفتم خرداد 97 12:32 ب.ظ

Thanks. Lots of knowledge.

i recommend cialis generico we like it cialis soft gel buy original cialis only best offers 100mg cialis rx cialis para comprar buy cialis uk no prescription cialis 5 effetti collaterali generic cialis tadalafil sublingual cialis online cialis generika
Generic for viagra
پنجم اردیبهشت 97 11:01 ق.ظ

Seriously a lot of great information.
buying viagra online forum viagra without presc canadian pharmacy online pharmacy order buy viagra alternative viagra pharmacy how do i order viagra how to buy viagra online without prescription buying viagra buy viagra cheapest
Cialis online
دوم فروردین 97 10:28 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis efficacit buy brand cialis cheap does cialis cause gout cialis 5 effetti collaterali buying brand cialis online trusted tabled cialis softabs bulk cialis only best offers 100mg cialis price cialis best cialis coupon
ramonamckissick.wordpress.com
پانزدهم مرداد 96 09:39 ب.ظ
Fantastic post however , I was wondering if you could write
a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Appreciate it!
manicure
بیست و دوم فروردین 96 01:27 ق.ظ
When some one searches for his necessary thing, thus
he/she wants to be available that in detail, so that thing is maintained over
here.
manicure
بیست و یکم فروردین 96 04:45 ب.ظ
If you are going for finest contents like myself, only pay a quick
visit this web site daily since it offers quality contents, thanks
manicure
بیست و یکم فروردین 96 11:47 ق.ظ
After looking over a few of the blog articles on your website, I honestly appreciate your way
of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will be
checking back soon. Please visit my web site too
and tell me how you feel.
manicure
دوازدهم فروردین 96 10:08 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much
more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire
out a developer to create your theme? Great work!
معلم
هفدهم آبان 93 03:09 ب.ظ
باسلام .بدینوسیله خواستم ازخدای مهربان بدلیل عطا کردن نعمت خوش خطی تشکرکنم.واقعا نعمت بزرگیه،اگربراش وقت صرف کنی تو هم میتونی....
همکار
سی ام بهمن 87 08:19 ب.ظ
سلام همکار خوب، من که موروثی خطم خراب است وهرچه تلاش کردم بی فایده بود. نظرت در این رابطه چیست منتظر جوابم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر