تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - روش های آموزش املاء به بچه ها
بیست و هشتم بهمن 87

روش های آموزش املاء به بچه ها

   نوشته شده توسط: حاجیه دیناری    

اهمیت نوشتن و نیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر كسی پوشیده نیست. مهمترین ماده درسی كه این وضعیت را بر عهده دارد، املای فارسی است. املا در لغت به معنی پر كردن، بر سر جمع گفتن، تقریر كردن مطلبی تا دیگری آن را بنویسد، است. با توجه به این كه درس املا بنای علمی در یادگیری سایر دروس است و توجه به این مهم، یكی از ضروریات نظام آموزشی ماست و از طرفی روش‌های متداول املا نمی‌تواند راه گشای مشكلات آموزشی در این درس باشد، لذا در این مجموعه سعی شده است چندین روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه شود.

منبع : همشهری آنلاین

1- املا به صورت گروهی. به این شكل كه بچه‌ها را به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌كنیم و در هر گروه، هر خط را یك نفر از گروه می‌نویسد و در انتها نمره گروهی می‌دهیم و آن املا در پوشه كار گروه‌ها قرار می‌گیرد.

2- هر گروه یك متن املا با كمك تمام اعضای گروه خود می‌نویسد و ما املای همه گروه‌ها را جمع‌آوری كرده و می‌خوانیم و سپس یا بهترین متن دیكته را به كل كلاس می‌گوییم و یا از هر گروه یك پاراگراف انتخاب كرده و دیكته تلفیقی تهیه كرده و به كل كلاس، دیكته می‌گوییم. در این صورت متن دیكته را بچه‌ها انتخاب كرده‌اند.

- 3 بچه‌ها را گروه‌بندی می‌كنیم و سپس هر گروه متن دیكته‌ای را می‌نویسد و برای گروه دیگر می‌خواند تا آن گروه بنویسند. دیكته گروه به گروه نام دیگر این دیكته است.

4- در روش دیگر، باز بچه‌ها به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌شوند. 10 كلمه مهم از درس انتخاب می‌كنیم و از بچه‌ها در گروه‌ها می‌خواهیم كه هر كدام جمله‌ای را در ارتباط با درس بنویسند و از كلمات مهم مورد نظر استفاده كنند و هر گروه جملات خود را كنار هم گذاشته و یك متن كوتاه و زیبا  بسازد.

5 - در مواقعی كه شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد، می‌توان در هنگام دیكته دانش‌آموز ضعیف را كنار دانش‌آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را كه برایش مشكل است، با مشورت بنویسد. در نتیجه دانش‌آموز ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می‌سپارد و هم با افت نمره به طور مكرر مواجه نمی‌شود. البته این روش نباید به طور تكرار و همیشگی باشد.

- 6 در هنگام تصحیح كردن املا، معلم صحیح لغات را نمی‌نویسد و دانش‌آموزان خودشان درست لغات را از كتاب پیدا می‌كنند و بعد ما به آن املا نمره می‌دهیم. یعنی، ابتدا دور كلمات اشتباه خط می‌كشیم و صحیح آن را بچه‌ها می‌نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می‌دهیم.

7 - روش دیگر این است كه معلم بهتر است متن دیكته را قبل از املا برای بچه‌ها بخواند، ولی بچه‌ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند.

8 - بعد از املا هم باید متن مجدداً خوانده شود، یعنی در هر املا كل متن باید سه بار خوانده شود.

9 - در صورت دیگر املا، می‌توان شفاهی دیكته را خواند و بچه‌ها لغات مهم آن را هجی كنند و در هوا بنویسند.

- 10 نوع دیگر املا می‌تواند چنین باشد كه شاگرد پشت سری كلمات را روی پشت فرد جلویی بنویسد و شاگرد جلویی از روش حركت انگشتی فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد كه این یك نوع بازی و املا است.

- 11 در روش  دیگر به بچه‌ها می‌گوییم روزنامه با خود به كلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یك بند املا برای ما درست كنند و بر روی ورقه بچسبانند. یا این روش می‌تواند به صورت گروهی هم صورت گیرد.

- 12 می‌توان املایی را به صورت پلی‌كپی بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش‌آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را كامل كنند.

13- می‌توان دیكته را به صورت لغات صحیح و غلط در كنار هم قرار داد تا بچه‌ها كلمه غلط را خط بزنند.

- 14 روش دیگر املا می‌تواند به صورت تصویری باشد. یعنی، شكل را به دانش‌آموزان بدهیم تا آنان املای صحیح آن را بنویسند.

15 - املای تقویت حافظه: بدین صورت كه معلم متنی را  روی تخته می‌نویسد و سپس متن را برای دانش‌آموزان می‌خواند و سپس روی نوشته‌هایش روی تخته پرده می‌كشد و بچه‌ها باید هر آنچه از متن فهمیده‌اند را بنویسند. سپس معلم پرده را از تخته برمی‌دارد و بچه‌ها متن خود را با متن تخته مقایسه می‌كنند و به خود امتیاز می‌دهند.

16 - روش دیگر، می‌تواند استفاده از آینه باشد كه كلمات را بر عكس بنویسیم و بچه‌ها با آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.

 - 17 دیكته آبكی: روش دیگر، استفاده از آب و محیط حیاط مدرسه است. بدین ترتیب كه بچه‌ها به صورت انفرادی و یا گروهی با خود آب‌پاش به مدرسه می‌آورند و با آب دیكته را روی زمین بنویسند و گروهی نوشته‌های خود را تصحیح كنند.

- 18 روش دیگر در تصحیح املا این است كه دانش‌آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و یا دیكته به صورت جمله‌سازی از لغات مهم درس باشد.

19 - كلمات مهم یا مشكل درس را  روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر و یا نخ و سوزن كلمات را بسازند و یا بدوزند كه در این صورت املا با هنر و بازی توأمان می‌شود (یادگیری تلفیقی)

20 - دانش‌آموزان از اشتباهات خود در املا كلمات هم‌خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.

21 - برای آشنایی دانش‌آموزان با انواع صداها و لهجه‌ها در هنگام دیكته گفتن و از این كه بچه‌ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگیرند، معلم می‌تواند از اطرافیان خود بخواهد تا متن املا را بر روی نوار بخوانند و صدای خود را ضبط كنند و سپس آن متن را به كلاس بیاورد و بچه‌ها از روی آن نوار دیكته بنویسند و در هنگام ارزشیابی پایانی و یا هر زمان دیگر بچه‌ها دچار مشكل نشوند.

22 - همكاران معلم می‌توانند در املاهای كلاسی جای خود را تعویض كنند و به بچه‌های كلاس‌های دیگر املا بگویند تا بچه‌ها با انواع صداها و لحن‌ و گویش در دیكته آشنا شوند.

23 - دانش‌آموزان می‌توانند به والدین خود دیكته بگویند و والدین در املای خود چند كلمه را اشتباه بنویسند تا بچه‌ها آنها را تصحیح كنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.

24 - بچه‌ها می‌توانند به معلم خود دیكته بگویند. هر گروه یك پاراگراف به معلم بگوید و در انتها گروه‌ها ورقه‌ معلم را تصحیح كنند و یا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را صحیح كند. البته بهتر است معلم چند كلمه را عمداً اشتباه بنویسد.

25 - برای والدین بی‌سواد، فرزند می‌تواند صدای خود را ضبط كند و از روی صدای خود به خودش دیكته بگوید یعنی صدای ضبط شده خود را جایگزین صدای اولیای خود كه بی سواد هستند، نماید.

26) یكی دیگر از روش‌ها برای تصحیح املا این است كه می‌توان املا را به بچه‌ها داد تا تصحیح كنند، ولی در نهایت نمره نهایی را معلم بدهد و یا دانش‌آموزان تصحیح كننده با مداد كنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، نمره خود را با نمره‌ای كه دانش‌آموزان داده مقایسه كند.

27 - معلم لغاتی را بر روی مقوا می‌نویسد و مقوا را به تخته نصب می‌كند و زمان كوتاهی وقت می‌دهد تا دانش‌آموزان كلمات را به دقت نگاه كنند و سپس مقوا را جمع می‌كند. در این جا بچه‌ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده است را می‌نویسند و ما لغات و كلمات آنان را تصحیح می‌كنیم تا دقت آنان سنجیده شود.

28 - دانش‌آموزان املا را در هوا بنویسند و ما هم در هوا تصحیح كنیم نه با قلم و روی كاغذ.
- 29
روش دیگر املا كه همراه با بازی هم است، این است كه دانش‌آموزان با گچ روی زمین مدرسه و حیاط مدرسه دیكته بنویسند و سپس حیاط را دسته‌جمعی بشویند تا آثار گچ حیاط مدرسه را كثیف نكند.

30 - معلم می‌تواند املا را بر روی چندین كارت بنویسد و این كارت‌ها بین گروه‌ها تقسیم شود تا تمام گروه‌ها كارت را ببیند و سپس كارت‌ها را جمع كرده و از روی آنها دیكته بگوید.
لازم به تذكر است كه روش‌های املا كه به عنوان نمونه بیان گردید را نباید به عنوان روش واحد تلقی كرد. اگر هر روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می‌دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع، روش‌های متنوع املا را به كار گیرد نتیجه مفیدی عاید دانش‌آموزان خواهد شد.


mail order pharmacy
بیست و دوم تیر 98 01:27 ب.ظ
top ed treatments http://viagralim.us top ed treatments !
Hi to all, it's in fact a fastidious for me to go to see this web page, it includes helpful Information.
Generic cialis
دوم تیر 98 11:49 ب.ظ

You actually expressed that superbly.
enter site very cheap cialis cheap cialis cialis generico postepay cialis preise schweiz cialis y deporte cialis purchasing buy cialis online cheapest canada discount drugs cialis 200 cialis coupon canadian discount cialis
http://neutanbclar.strikingly.com/
یکم تیر 98 05:19 ب.ظ

Truly plenty of beneficial information!
cialis generique 5 mg cialis prezzo al pubblico cialis cost cialis 20mg preis cf viagra vs cialis trusted tabled cialis softabs acquisto online cialis cialis daily cialis coupons printable cialis official site
http://daytranat.strikingly.com/
یکم تیر 98 12:18 ق.ظ

You said it very well.!
generic cialis soft gels il cialis quanto costa enter site very cheap cialis cialis from canada where do you buy cialis cialis italia gratis generic cialis pill online cialis for sale south africa tadalafilo we choice cialis uk
Cialis online
سی و یکم خرداد 98 08:17 ق.ظ

Thank you, Helpful information!
cialis prices in england buy cialis online achat cialis en itali buying brand cialis online cialis manufacturer coupon free cialis cialis free trial where do you buy cialis cialis 20 mg cost cialis sicuro in linea
http://reseathe.strikingly.com/
سی ام خرداد 98 03:25 ب.ظ

You actually reported this effectively.
price cialis per pill cialis great britain cialis authentique suisse does cialis cause gout cialis generico in farmacia generic cialis 20mg uk cialis australian price buy cheap cialis in uk venta de cialis canada cialis generique 5 mg
http://biohummonc.strikingly.com/
بیست و نهم خرداد 98 09:18 ب.ظ

Wonderful posts. Thanks a lot.
tadalafil generic acquisto online cialis cialis prezzo di mercato cialis 5mg prix cialis sale online cialis pills cialis 10 doctissimo how to buy cialis online usa when can i take another cialis canadian discount cialis
http://tranalpo.strikingly.com/
بیست و نهم خرداد 98 04:56 ق.ظ

Kudos, I enjoy this!
precios de cialis generico cialis 30 day sample cialis for sale in europa click here take cialis buy cialis uk no prescription cialis sale online cialis 5 mg prices for cialis 50mg cialis arginine interactio cialis tadalafil online
Online cialis
بیست و هشتم خرداد 98 06:16 ق.ظ

Amazing many of great advice!
tadalafil generic price cialis per pill cialis para que sirve cialis diario compra venta de cialis canada side effects for cialis we recommend cialis best buy cialis generisches kanada generic cialis pill online venta cialis en espaa
cialis on sale
بیست و هفتم خرداد 98 12:48 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis para que sirve cialis baratos compran uk brand cialis generic miglior cialis generico cialis pas cher paris opinioni cialis generico click here cialis daily uk wow look it cialis mexico buying cialis overnight prices on cialis 10 mg
http://humbhasi.strikingly.com/
بیست و ششم خرداد 98 10:48 ق.ظ

Really lots of superb facts.
buy cialis sample pack cialis online holland cialis flussig cialis 30 day sample cialis 20 mg cut in half cialis online deutschland prescription doctor cialis generic low dose cialis cialis generico in farmacia buy cheap cialis in uk
Cialis prices
بیست و پنجم خرداد 98 09:06 ب.ظ

Cheers. A lot of material!

40 mg cialis what if i take link for you cialis price cialis patentablauf in deutschland cialis generico en mexico cialis 5 mg buy generic cialis usa cialis online trusted tabled cialis softabs cialis tadalafil online only now cialis 20 mg
http://faisiefo.strikingly.com/
بیست و چهارم خرداد 98 04:57 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
side effects for cialis cialis billig cialis tablets cialis preise schweiz buy online cialis 5mg cialis online holland cialis sale online cost of cialis per pill click here to buy cialis cialis dosage recommendations
generic cialis cheap
بیست و چهارم خرداد 98 02:15 ق.ظ

Really tons of wonderful knowledge.
cialis name brand cheap free generic cialis acquisto online cialis prezzo cialis a buon mercato non 5 mg cialis generici cialis rezeptfrei sterreich brand cialis nl cialis prices in england tesco price cialis try it no rx cialis
http://sumvesur.strikingly.com/
بیست و دوم خرداد 98 10:39 ب.ظ

You've made your position pretty clearly..
where do you buy cialis price cialis best recommended site cialis kanada price cialis per pill generic cialis pill online buy cialis online cialis en 24 hora tadalafil 5mg cialis preise schweiz buy cialis sample pack
http://cialisvie.com/
نوزدهم خرداد 98 06:23 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of facts.

prix cialis once a da cialis canada on line cialis online deutschland buy cialis online online prescriptions cialis cialis online cialis daily cialis 5 mg scheda tecnica cialis in sconto cialis 5 mg scheda tecnica
http://studioitalia.pl/en/firma/flou
چهارم اردیبهشت 98 02:30 ب.ظ
ルイ?ヴィトン フェニックスMM モノグラム マカサー 2way バッグ レディース M41542 ブラウン ブラック ルイ
https://yesodot3.co.il/
چهارم اردیبهشت 98 02:28 ب.ظ
2018年エルメス ブランド コピー 財布
http://canadianpharmacyes.com/
بیست و چهارم فروردین 98 07:14 ق.ظ

Regards! Loads of advice.

canadian pharmacys canadian online pharmacy canada medications buy canadian pharmacys is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy canada plus canada medications buy best canadian pharmacy canada medication cost canada online pharmacies reviews
Buy cialis online
شانزدهم آذر 97 11:50 ق.ظ

Kudos. Ample tips!

achat cialis en itali generic cialis at walmart cialis dosage recommendations order cialis from india buy original cialis cialis para que sirve brand cialis nl cialis 100 mg 30 tablet buy cialis online no prescription cialis cheap
buy cialis online without a prescription
پانزدهم آذر 97 04:39 ب.ظ

Thanks a lot! Loads of forum posts!

cialis purchasing cialis billig we like it safe cheap cialis recommended site cialis kanada where do you buy cialis sublingual cialis online cialis manufacturer coupon how do cialis pills work cialis generico best generic drugs cialis
Buy cialis
چهاردهم آذر 97 08:52 ب.ظ

Truly tons of awesome data!
cialis 5mg cialis taglich costo in farmacia cialis cialis tablets cialis generico en mexico canadian cialis discount cialis cialis for sale buying cialis overnight cialis efficacit
Online cialis
چهاردهم آذر 97 06:30 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
sialis cialis prices in england cialis without a doctor's prescription buy cheap cialis in uk preis cialis 20mg schweiz cialis prezzo in linea basso cialis generic cialis daily reviews low dose cialis blood pressure buy cialis cheap 10 mg
buy cialis pills
سیزدهم آذر 97 07:07 ب.ظ

Incredible a lot of great material!
safe site to buy cialis online cialis tablets australia compare prices cialis uk best generic drugs cialis cialis side effects dangers cialis price thailand price cialis wal mart pharmacy cialis dose 30mg cialis ahumada cialis taglich
Cialis pills
سیزدهم آذر 97 08:02 ق.ظ

Excellent info. With thanks.
cialis rezeptfrei cialis prices click now buy cialis brand cialis generic cialis 20 mg cut in half safe dosage for cialis where do you buy cialis cialis australian price cialis en mexico precio generic cialis tadalafil
Cialis prices
دوازدهم آذر 97 08:08 ب.ظ

Amazing knowledge. Thanks a lot!
cialis super kamagra when can i take another cialis cialis coupon cialis mit grapefruitsaft buying cialis in colombia wow cialis tadalafil 100mg cialis professional from usa cialis soft tabs for sale how does cialis work cialis cost
Cialis prices
دوازدهم آذر 97 07:41 ق.ظ

You actually expressed that effectively.
when will generic cialis be available cialis canadian drugs rx cialis para comprar cialis mit grapefruitsaft cialis 20 mg cost cialis 100mg suppliers cialis online holland click now buy cialis brand tadalafil tablets cialis 20 mg cut in half
Online cialis
یازدهم آذر 97 07:38 ب.ظ

Really a good deal of fantastic information!
buy cialis uk no prescription dosagem ideal cialis cialis 5 effetti collaterali click now cialis from canada cialis generika cialis kaufen cialis canada on line tadalafilo ou trouver cialis sur le net prezzo cialis a buon mercato
Cialis online
یازدهم آذر 97 07:08 ق.ظ

Seriously plenty of fantastic material.
enter site 20 mg cialis cost achat cialis en europe legalidad de comprar cialis cialis online cialis price thailand cialis without a doctor's prescription cialis arginine interactio 5 mg cialis coupon printable cialis generique cialis for sale in europa
buy generic cialis
دهم آذر 97 07:55 ب.ظ

Awesome material, Thanks.
trusted tabled cialis softabs tadalafil tablets import cialis cialis super acti cialis 05 price cialis per pill brand cialis nl price cialis per pill achat cialis en itali cialis pills boards
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30