تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - روش های آموزش املاء به بچه ها
بیست و هشتم بهمن 87

روش های آموزش املاء به بچه ها

   نوشته شده توسط: حاجیه دیناری    

اهمیت نوشتن و نیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر كسی پوشیده نیست. مهمترین ماده درسی كه این وضعیت را بر عهده دارد، املای فارسی است. املا در لغت به معنی پر كردن، بر سر جمع گفتن، تقریر كردن مطلبی تا دیگری آن را بنویسد، است. با توجه به این كه درس املا بنای علمی در یادگیری سایر دروس است و توجه به این مهم، یكی از ضروریات نظام آموزشی ماست و از طرفی روش‌های متداول املا نمی‌تواند راه گشای مشكلات آموزشی در این درس باشد، لذا در این مجموعه سعی شده است چندین روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه شود.

منبع : همشهری آنلاین

1- املا به صورت گروهی. به این شكل كه بچه‌ها را به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌كنیم و در هر گروه، هر خط را یك نفر از گروه می‌نویسد و در انتها نمره گروهی می‌دهیم و آن املا در پوشه كار گروه‌ها قرار می‌گیرد.

2- هر گروه یك متن املا با كمك تمام اعضای گروه خود می‌نویسد و ما املای همه گروه‌ها را جمع‌آوری كرده و می‌خوانیم و سپس یا بهترین متن دیكته را به كل كلاس می‌گوییم و یا از هر گروه یك پاراگراف انتخاب كرده و دیكته تلفیقی تهیه كرده و به كل كلاس، دیكته می‌گوییم. در این صورت متن دیكته را بچه‌ها انتخاب كرده‌اند.

- 3 بچه‌ها را گروه‌بندی می‌كنیم و سپس هر گروه متن دیكته‌ای را می‌نویسد و برای گروه دیگر می‌خواند تا آن گروه بنویسند. دیكته گروه به گروه نام دیگر این دیكته است.

4- در روش دیگر، باز بچه‌ها به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌شوند. 10 كلمه مهم از درس انتخاب می‌كنیم و از بچه‌ها در گروه‌ها می‌خواهیم كه هر كدام جمله‌ای را در ارتباط با درس بنویسند و از كلمات مهم مورد نظر استفاده كنند و هر گروه جملات خود را كنار هم گذاشته و یك متن كوتاه و زیبا  بسازد.

5 - در مواقعی كه شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد، می‌توان در هنگام دیكته دانش‌آموز ضعیف را كنار دانش‌آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را كه برایش مشكل است، با مشورت بنویسد. در نتیجه دانش‌آموز ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می‌سپارد و هم با افت نمره به طور مكرر مواجه نمی‌شود. البته این روش نباید به طور تكرار و همیشگی باشد.

- 6 در هنگام تصحیح كردن املا، معلم صحیح لغات را نمی‌نویسد و دانش‌آموزان خودشان درست لغات را از كتاب پیدا می‌كنند و بعد ما به آن املا نمره می‌دهیم. یعنی، ابتدا دور كلمات اشتباه خط می‌كشیم و صحیح آن را بچه‌ها می‌نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می‌دهیم.

7 - روش دیگر این است كه معلم بهتر است متن دیكته را قبل از املا برای بچه‌ها بخواند، ولی بچه‌ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند.

8 - بعد از املا هم باید متن مجدداً خوانده شود، یعنی در هر املا كل متن باید سه بار خوانده شود.

9 - در صورت دیگر املا، می‌توان شفاهی دیكته را خواند و بچه‌ها لغات مهم آن را هجی كنند و در هوا بنویسند.

- 10 نوع دیگر املا می‌تواند چنین باشد كه شاگرد پشت سری كلمات را روی پشت فرد جلویی بنویسد و شاگرد جلویی از روش حركت انگشتی فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد كه این یك نوع بازی و املا است.

- 11 در روش  دیگر به بچه‌ها می‌گوییم روزنامه با خود به كلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یك بند املا برای ما درست كنند و بر روی ورقه بچسبانند. یا این روش می‌تواند به صورت گروهی هم صورت گیرد.

- 12 می‌توان املایی را به صورت پلی‌كپی بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش‌آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را كامل كنند.

13- می‌توان دیكته را به صورت لغات صحیح و غلط در كنار هم قرار داد تا بچه‌ها كلمه غلط را خط بزنند.

- 14 روش دیگر املا می‌تواند به صورت تصویری باشد. یعنی، شكل را به دانش‌آموزان بدهیم تا آنان املای صحیح آن را بنویسند.

15 - املای تقویت حافظه: بدین صورت كه معلم متنی را  روی تخته می‌نویسد و سپس متن را برای دانش‌آموزان می‌خواند و سپس روی نوشته‌هایش روی تخته پرده می‌كشد و بچه‌ها باید هر آنچه از متن فهمیده‌اند را بنویسند. سپس معلم پرده را از تخته برمی‌دارد و بچه‌ها متن خود را با متن تخته مقایسه می‌كنند و به خود امتیاز می‌دهند.

16 - روش دیگر، می‌تواند استفاده از آینه باشد كه كلمات را بر عكس بنویسیم و بچه‌ها با آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.

 - 17 دیكته آبكی: روش دیگر، استفاده از آب و محیط حیاط مدرسه است. بدین ترتیب كه بچه‌ها به صورت انفرادی و یا گروهی با خود آب‌پاش به مدرسه می‌آورند و با آب دیكته را روی زمین بنویسند و گروهی نوشته‌های خود را تصحیح كنند.

- 18 روش دیگر در تصحیح املا این است كه دانش‌آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و یا دیكته به صورت جمله‌سازی از لغات مهم درس باشد.

19 - كلمات مهم یا مشكل درس را  روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر و یا نخ و سوزن كلمات را بسازند و یا بدوزند كه در این صورت املا با هنر و بازی توأمان می‌شود (یادگیری تلفیقی)

20 - دانش‌آموزان از اشتباهات خود در املا كلمات هم‌خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.

21 - برای آشنایی دانش‌آموزان با انواع صداها و لهجه‌ها در هنگام دیكته گفتن و از این كه بچه‌ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگیرند، معلم می‌تواند از اطرافیان خود بخواهد تا متن املا را بر روی نوار بخوانند و صدای خود را ضبط كنند و سپس آن متن را به كلاس بیاورد و بچه‌ها از روی آن نوار دیكته بنویسند و در هنگام ارزشیابی پایانی و یا هر زمان دیگر بچه‌ها دچار مشكل نشوند.

22 - همكاران معلم می‌توانند در املاهای كلاسی جای خود را تعویض كنند و به بچه‌های كلاس‌های دیگر املا بگویند تا بچه‌ها با انواع صداها و لحن‌ و گویش در دیكته آشنا شوند.

23 - دانش‌آموزان می‌توانند به والدین خود دیكته بگویند و والدین در املای خود چند كلمه را اشتباه بنویسند تا بچه‌ها آنها را تصحیح كنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.

24 - بچه‌ها می‌توانند به معلم خود دیكته بگویند. هر گروه یك پاراگراف به معلم بگوید و در انتها گروه‌ها ورقه‌ معلم را تصحیح كنند و یا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را صحیح كند. البته بهتر است معلم چند كلمه را عمداً اشتباه بنویسد.

25 - برای والدین بی‌سواد، فرزند می‌تواند صدای خود را ضبط كند و از روی صدای خود به خودش دیكته بگوید یعنی صدای ضبط شده خود را جایگزین صدای اولیای خود كه بی سواد هستند، نماید.

26) یكی دیگر از روش‌ها برای تصحیح املا این است كه می‌توان املا را به بچه‌ها داد تا تصحیح كنند، ولی در نهایت نمره نهایی را معلم بدهد و یا دانش‌آموزان تصحیح كننده با مداد كنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، نمره خود را با نمره‌ای كه دانش‌آموزان داده مقایسه كند.

27 - معلم لغاتی را بر روی مقوا می‌نویسد و مقوا را به تخته نصب می‌كند و زمان كوتاهی وقت می‌دهد تا دانش‌آموزان كلمات را به دقت نگاه كنند و سپس مقوا را جمع می‌كند. در این جا بچه‌ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده است را می‌نویسند و ما لغات و كلمات آنان را تصحیح می‌كنیم تا دقت آنان سنجیده شود.

28 - دانش‌آموزان املا را در هوا بنویسند و ما هم در هوا تصحیح كنیم نه با قلم و روی كاغذ.
- 29
روش دیگر املا كه همراه با بازی هم است، این است كه دانش‌آموزان با گچ روی زمین مدرسه و حیاط مدرسه دیكته بنویسند و سپس حیاط را دسته‌جمعی بشویند تا آثار گچ حیاط مدرسه را كثیف نكند.

30 - معلم می‌تواند املا را بر روی چندین كارت بنویسد و این كارت‌ها بین گروه‌ها تقسیم شود تا تمام گروه‌ها كارت را ببیند و سپس كارت‌ها را جمع كرده و از روی آنها دیكته بگوید.
لازم به تذكر است كه روش‌های املا كه به عنوان نمونه بیان گردید را نباید به عنوان روش واحد تلقی كرد. اگر هر روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می‌دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع، روش‌های متنوع املا را به كار گیرد نتیجه مفیدی عاید دانش‌آموزان خواهد شد.


jocuri mario
دهم اسفند 96 10:26 ب.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این پست! این تغییرات کمی است که مهمترین تغییرات را ایجاد می کند.
تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
livejasmin premium and credit generator
چهارم اسفند 96 05:14 ق.ظ
با تشکر از شما برای مقاله ای دیگر عالی. جای دیگر
ممکن است فقط هر کسی این نوع از اطلاعات را در چنین شیوه ای کامل از نوشتن دریافت کند؟
من یک هفته بعد ارائه دادم و
من در جستجوی چنین اطلاعاتی هستم
CBD
یکم اسفند 96 12:15 ق.ظ
چه کسی همه چیز را می بیند، در اینجا هر کسی این دانش را به اشتراک می گذارد
بنابراین خواندن این صفحه وب خوب است و من به دیدن این وب مراجعه کردم
سایت هر روز
cam4 hack tokens
بیست و هفتم بهمن 96 07:11 ب.ظ
هی این اولین نظر من در اینجا است، بنابراین من فقط
می خواستم فریاد بزنم و بگویم که من واقعا از خواندن لذت می برم
پست های وبلاگ شما آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن های دیگر را که با همین مسئله برخورد می کنند، توصیه کنید
موضوعات خیلی ممنون
clash royale free gems
شانزدهم بهمن 96 06:35 ب.ظ
متشکرم برای ارسال های شگفت انگیز! من واقعا از خواندن آن لذت بردم
شما یک نویسنده عالی خواهید بود من همیشه وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و در نهایت در برخی موارد دوباره خواهم ماند.

من می خواهم شما را تشویق کنم تا قطعا کار بزرگ شما را ادامه بدهم، آخر هفته تعطیلات خوبی داشته باشم!
appbounty credit hack
دوم بهمن 96 10:11 ب.ظ
من کنجکاو هستم تا بفهمم چه اتفاقی برای وبلاگ شما در حال کار کردن است؟
من با برخی از مسائل امنیتی کوچک خود را با آخرین وبسایتم تجربه می کنم و می خواهم
چیزی امن تر پیدا کنید آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
Free Nintendo
بیست و چهارم آذر 96 08:32 ب.ظ
من حتی نمی دانم که چطور به اینجا متوقف شدم، اما فرض داشتم این پست خوب بود.
من نمی فهمم که شما چه کسی هستید، اما قطعا زمانی که شما قبلا در حال رفتن به یک وبلاگ نویس مشهور هستید.

به سلامتی!
imvu hacks
سیزدهم آذر 96 06:21 ب.ظ
هی اونجا! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این کار را کرد
خوب. من قطعا از وبلاگ شما لذت بردم و منتظر پست های جدید هستم.
supplemental medicare plans
سوم آذر 96 08:05 ب.ظ
فقط چیزی که من دنبالش بودم WOW بود اینجا با جستجو برای تست آمده است
is psychic real
سی ام آبان 96 07:29 ب.ظ
وبلاگ بی نظیر! آیا یک وبلاگ مانند این را اجرا می کند
نیاز به یک مقدار مقدار زیادی کار؟ من هیچ کدام از برنامه نویسی ندارم
با این حال امیدوار بودم که بلافاصله وبلاگم را شروع کنم.
به هر حال، باید پیشنهادات و راهنمایی های شما داشته باشیم
صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید. من می دانم این موضوع خاموش است، اما من فقط نیاز به پرسیدن دارم.
کودوس!
std testing price
چهاردهم آبان 96 04:35 ق.ظ
سلام من بسیار هیجان زده ام صفحه وبلاگ شما را پیدا کردم، من واقعا
با اشتباه متوجه شدم، در حالی که در Digg برای چیز دیگری جستجو کردم، با این وجود من در اینجا هستم و فقط می خواهم بگویم از یک پست فوق العاده تشکر می کنم و یک
تمام وبلاگ هیجان برانگیز (من نیز موضوع / طراحی را دوست دارم)، من هم وقت ندارم که همه را در آن لحظه ببینم
من آن را نشانه گذاری کرده ام و همچنین RSS های خود را اضافه کرده ام، بنابراین زمانی که من زمان خود را دارم
بازگشت به خواندن خیلی بیشتر، لطفا نگه دارید تا کار فوق العاده است.
stds testing
سیزدهم آبان 96 06:05 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
Cheers
best supplement medicare plans
دهم آبان 96 10:32 ب.ظ
من اغلب وبلاگ می کنم و واقعا از اطلاعات شما تشکر می کنم. شما
مقاله به راستی منافع من را به خود جلب کرده است. من علامت زدم
وبلاگ و نگه داشتن چک برای جزئیات جدید در مورد یک بار در هفته.
من برای خوراک RSS شما نیز انتخاب کردم.
best psychic reading
دهم آبان 96 08:04 ب.ظ
سلام! این مقاله نمی تواند بهتر نوشته شود!
رفتن از طریق این پست به یاد من از گذشته من
هم اتاقی! او به طور مداوم در مورد این مسائل را ادامه داد.

من می خواهم این پست را برای او ارسال کنم. خیلی مطمئن است که او بسیار خوب خوانده است.
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!
ask psychic question
دهم آبان 96 07:20 ب.ظ
من تحت تاثیر قرار می گیرم، باید بگویم. رنج می برم
یک وبلاگ است که هر دو به همان اندازه آموزشی و سرگرم کننده است، و اجازه دهید به شما بگویم، شما ناخن ضربه
در راس. مشکل این است که مردم به اندازه کافی در مورد هوشمندانه صحبت نمی کنند.

من بسیار خوشحالم که در طول شکار من در سراسر این عصبانی شدم
برای چیزی مربوط به این.
best psychic mediums
دهم آبان 96 05:41 ب.ظ
آیا تا به حال در مورد نوشتن یک کتاب یا نویسنده مهمان در وب سایت های دیگر فکر کرده اید؟
من یک وبلاگ بر مبنای همان موضوعاتی که شما در آن بحث می کنید و واقعا دارم
دوست دارید که برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید. میدانم
مخاطبان من از کار شما لذت خواهند برد. اگر شما حتی از راه دور علاقه مند هستید،
احساس می کنم به من یک ایمیل بفرستم
chaturbate token hack mac
نهم آبان 96 09:26 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it's time to
be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions.
Maybe you could write next articles referring to this article.
I desire to read more things about it!
local std testing
نهم آبان 96 04:39 ب.ظ
آیا شما فکر می کنید اگر من چند پست خود را نقل قول تا زمانی که اعتبار و منابع خود را به وبلاگ شما ارسال کنم؟

وبلاگ من در همان منطقه مورد علاقه به عنوان شما و من است
بازدیدکنندگان قطعا از برخی اطلاعاتی که در اینجا ارائه می کنید بهره مند خواهند شد.
لطفا اجازه دهید من می دانم اگر این خوب با شما. به سلامتی!
are psychics real
هشتم آبان 96 10:24 ب.ظ
سهم برجسته! من فقط این را روی آن گذاشتم
یک همکار که تحقیق کمی در مورد این انجام داده بود.
و او در واقع من به خاطر شام به من دستور داد
واقعیت این است که من آن را برای او کشف کردم... lol. پس اجازه دهید
من این را دوباره تکرار می کنم.... متشکرم برای غذا!!
اما آره، ممنون از وقت خودتون برای بحث در مورد این موضوع
اینجا را روی وب سایت خود بنویسید
myfreecams token hack
سی ام مهر 96 07:15 ب.ظ
اطلاعات عالی خوش شانس من اخیرا سایت شما را به طور تصادفی پیدا کردم
(stumbleupon) من آن را برای بعد نشانه گذاری کردم
std clinics near me
بیستم شهریور 96 07:16 ق.ظ
سلام دوستان، پست های دلخواه و استدلالات دلخواه
در این محل اظهار نظر کردم، من واقعا از این کار لذت می برم.
anonymous std testing
بیستم شهریور 96 05:25 ق.ظ
سلام، من احساس می کنم که من دیدم که شما به سایت من مراجعه کردید
من آمده ام تا به خواست خود بازگردم. من تلاش می کنم چیزهایی را پیدا کنم
سایت من را بالا ببرد! من فکر می کنم آن را به اندازه کافی مناسب برای استفاده از برخی از
ایده های شما!!
cheap psychic readings
بیستم شهریور 96 03:52 ق.ظ
قطعه بزرگ این اطلاعات را در سایت خود پست کنید
من واقعا وبلاگ شما را تحت تاثیر قرار دادم
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید.
من قطعا digg آن و به طور جداگانه به دوستان من توصیه.
من مطمئن هستم که از این وبسایت بهره مند خواهند شد.
What is a heel lift?
شانزدهم شهریور 96 07:41 ق.ظ
Hi to every , since I am really eager of reading this webpage's post
to be updated regularly. It carries nice information.
http://kaputinvasion7529.jigsy.com/entries/general/bursitis-of-the-foot-bursa-removal-complications
سیزدهم مرداد 96 11:38 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the greatest websites on the net.
I'm going to recommend this blog!
chaturbatetokenshack.online
دوازدهم مرداد 96 09:09 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this weblog is loading very slow
for me. Is anyone else having this issue or is it
a problem on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
std test
چهارم تیر 96 07:23 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا نشستن کاملا با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر
جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای while.

من این کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من
می بدون شک بود در گم.
Damian
بیست و پنجم اردیبهشت 96 08:43 ب.ظ
Thankfulness to my father who told me on the topic of this website, this webpage is actually amazing.
Una
بیست و پنجم اردیبهشت 96 12:54 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just extremely excellent.
I actually like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way in which
you say it. You make it enjoyable and you still take care
of to keep it sensible. I can't wait to read far more from you.
This is really a tremendous web site.
Libby
بیست و پنجم اردیبهشت 96 03:01 ق.ظ
I blog frequently and I seriously appreciate your information.
This great article has really peaked my interest.
I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week.
I opted in for your RSS feed too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30