تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - روش های آموزش املاء به بچه ها
بیست و هشتم بهمن 87

روش های آموزش املاء به بچه ها

   نوشته شده توسط: حاجیه دیناری    

اهمیت نوشتن و نیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر كسی پوشیده نیست. مهمترین ماده درسی كه این وضعیت را بر عهده دارد، املای فارسی است. املا در لغت به معنی پر كردن، بر سر جمع گفتن، تقریر كردن مطلبی تا دیگری آن را بنویسد، است. با توجه به این كه درس املا بنای علمی در یادگیری سایر دروس است و توجه به این مهم، یكی از ضروریات نظام آموزشی ماست و از طرفی روش‌های متداول املا نمی‌تواند راه گشای مشكلات آموزشی در این درس باشد، لذا در این مجموعه سعی شده است چندین روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه شود.

منبع : همشهری آنلاین

1- املا به صورت گروهی. به این شكل كه بچه‌ها را به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌كنیم و در هر گروه، هر خط را یك نفر از گروه می‌نویسد و در انتها نمره گروهی می‌دهیم و آن املا در پوشه كار گروه‌ها قرار می‌گیرد.

2- هر گروه یك متن املا با كمك تمام اعضای گروه خود می‌نویسد و ما املای همه گروه‌ها را جمع‌آوری كرده و می‌خوانیم و سپس یا بهترین متن دیكته را به كل كلاس می‌گوییم و یا از هر گروه یك پاراگراف انتخاب كرده و دیكته تلفیقی تهیه كرده و به كل كلاس، دیكته می‌گوییم. در این صورت متن دیكته را بچه‌ها انتخاب كرده‌اند.

- 3 بچه‌ها را گروه‌بندی می‌كنیم و سپس هر گروه متن دیكته‌ای را می‌نویسد و برای گروه دیگر می‌خواند تا آن گروه بنویسند. دیكته گروه به گروه نام دیگر این دیكته است.

4- در روش دیگر، باز بچه‌ها به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌شوند. 10 كلمه مهم از درس انتخاب می‌كنیم و از بچه‌ها در گروه‌ها می‌خواهیم كه هر كدام جمله‌ای را در ارتباط با درس بنویسند و از كلمات مهم مورد نظر استفاده كنند و هر گروه جملات خود را كنار هم گذاشته و یك متن كوتاه و زیبا  بسازد.

5 - در مواقعی كه شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد، می‌توان در هنگام دیكته دانش‌آموز ضعیف را كنار دانش‌آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را كه برایش مشكل است، با مشورت بنویسد. در نتیجه دانش‌آموز ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می‌سپارد و هم با افت نمره به طور مكرر مواجه نمی‌شود. البته این روش نباید به طور تكرار و همیشگی باشد.

- 6 در هنگام تصحیح كردن املا، معلم صحیح لغات را نمی‌نویسد و دانش‌آموزان خودشان درست لغات را از كتاب پیدا می‌كنند و بعد ما به آن املا نمره می‌دهیم. یعنی، ابتدا دور كلمات اشتباه خط می‌كشیم و صحیح آن را بچه‌ها می‌نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می‌دهیم.

7 - روش دیگر این است كه معلم بهتر است متن دیكته را قبل از املا برای بچه‌ها بخواند، ولی بچه‌ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند.

8 - بعد از املا هم باید متن مجدداً خوانده شود، یعنی در هر املا كل متن باید سه بار خوانده شود.

9 - در صورت دیگر املا، می‌توان شفاهی دیكته را خواند و بچه‌ها لغات مهم آن را هجی كنند و در هوا بنویسند.

- 10 نوع دیگر املا می‌تواند چنین باشد كه شاگرد پشت سری كلمات را روی پشت فرد جلویی بنویسد و شاگرد جلویی از روش حركت انگشتی فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد كه این یك نوع بازی و املا است.

- 11 در روش  دیگر به بچه‌ها می‌گوییم روزنامه با خود به كلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یك بند املا برای ما درست كنند و بر روی ورقه بچسبانند. یا این روش می‌تواند به صورت گروهی هم صورت گیرد.

- 12 می‌توان املایی را به صورت پلی‌كپی بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش‌آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را كامل كنند.

13- می‌توان دیكته را به صورت لغات صحیح و غلط در كنار هم قرار داد تا بچه‌ها كلمه غلط را خط بزنند.

- 14 روش دیگر املا می‌تواند به صورت تصویری باشد. یعنی، شكل را به دانش‌آموزان بدهیم تا آنان املای صحیح آن را بنویسند.

15 - املای تقویت حافظه: بدین صورت كه معلم متنی را  روی تخته می‌نویسد و سپس متن را برای دانش‌آموزان می‌خواند و سپس روی نوشته‌هایش روی تخته پرده می‌كشد و بچه‌ها باید هر آنچه از متن فهمیده‌اند را بنویسند. سپس معلم پرده را از تخته برمی‌دارد و بچه‌ها متن خود را با متن تخته مقایسه می‌كنند و به خود امتیاز می‌دهند.

16 - روش دیگر، می‌تواند استفاده از آینه باشد كه كلمات را بر عكس بنویسیم و بچه‌ها با آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.

 - 17 دیكته آبكی: روش دیگر، استفاده از آب و محیط حیاط مدرسه است. بدین ترتیب كه بچه‌ها به صورت انفرادی و یا گروهی با خود آب‌پاش به مدرسه می‌آورند و با آب دیكته را روی زمین بنویسند و گروهی نوشته‌های خود را تصحیح كنند.

- 18 روش دیگر در تصحیح املا این است كه دانش‌آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و یا دیكته به صورت جمله‌سازی از لغات مهم درس باشد.

19 - كلمات مهم یا مشكل درس را  روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر و یا نخ و سوزن كلمات را بسازند و یا بدوزند كه در این صورت املا با هنر و بازی توأمان می‌شود (یادگیری تلفیقی)

20 - دانش‌آموزان از اشتباهات خود در املا كلمات هم‌خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.

21 - برای آشنایی دانش‌آموزان با انواع صداها و لهجه‌ها در هنگام دیكته گفتن و از این كه بچه‌ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگیرند، معلم می‌تواند از اطرافیان خود بخواهد تا متن املا را بر روی نوار بخوانند و صدای خود را ضبط كنند و سپس آن متن را به كلاس بیاورد و بچه‌ها از روی آن نوار دیكته بنویسند و در هنگام ارزشیابی پایانی و یا هر زمان دیگر بچه‌ها دچار مشكل نشوند.

22 - همكاران معلم می‌توانند در املاهای كلاسی جای خود را تعویض كنند و به بچه‌های كلاس‌های دیگر املا بگویند تا بچه‌ها با انواع صداها و لحن‌ و گویش در دیكته آشنا شوند.

23 - دانش‌آموزان می‌توانند به والدین خود دیكته بگویند و والدین در املای خود چند كلمه را اشتباه بنویسند تا بچه‌ها آنها را تصحیح كنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.

24 - بچه‌ها می‌توانند به معلم خود دیكته بگویند. هر گروه یك پاراگراف به معلم بگوید و در انتها گروه‌ها ورقه‌ معلم را تصحیح كنند و یا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را صحیح كند. البته بهتر است معلم چند كلمه را عمداً اشتباه بنویسد.

25 - برای والدین بی‌سواد، فرزند می‌تواند صدای خود را ضبط كند و از روی صدای خود به خودش دیكته بگوید یعنی صدای ضبط شده خود را جایگزین صدای اولیای خود كه بی سواد هستند، نماید.

26) یكی دیگر از روش‌ها برای تصحیح املا این است كه می‌توان املا را به بچه‌ها داد تا تصحیح كنند، ولی در نهایت نمره نهایی را معلم بدهد و یا دانش‌آموزان تصحیح كننده با مداد كنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، نمره خود را با نمره‌ای كه دانش‌آموزان داده مقایسه كند.

27 - معلم لغاتی را بر روی مقوا می‌نویسد و مقوا را به تخته نصب می‌كند و زمان كوتاهی وقت می‌دهد تا دانش‌آموزان كلمات را به دقت نگاه كنند و سپس مقوا را جمع می‌كند. در این جا بچه‌ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده است را می‌نویسند و ما لغات و كلمات آنان را تصحیح می‌كنیم تا دقت آنان سنجیده شود.

28 - دانش‌آموزان املا را در هوا بنویسند و ما هم در هوا تصحیح كنیم نه با قلم و روی كاغذ.
- 29
روش دیگر املا كه همراه با بازی هم است، این است كه دانش‌آموزان با گچ روی زمین مدرسه و حیاط مدرسه دیكته بنویسند و سپس حیاط را دسته‌جمعی بشویند تا آثار گچ حیاط مدرسه را كثیف نكند.

30 - معلم می‌تواند املا را بر روی چندین كارت بنویسد و این كارت‌ها بین گروه‌ها تقسیم شود تا تمام گروه‌ها كارت را ببیند و سپس كارت‌ها را جمع كرده و از روی آنها دیكته بگوید.
لازم به تذكر است كه روش‌های املا كه به عنوان نمونه بیان گردید را نباید به عنوان روش واحد تلقی كرد. اگر هر روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می‌دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع، روش‌های متنوع املا را به كار گیرد نتیجه مفیدی عاید دانش‌آموزان خواهد شد.


viagraessale.com
بیست و هشتم شهریور 97 04:59 ق.ظ

You mentioned that terrifically!
cialis 10 doctissimo cialis 5mg prix recommended site cialis kanada cialis 10mg prix pharmaci enter site 20 mg cialis cost cialis with 2 days delivery female cialis no prescription we like it cialis soft gel compare prices cialis uk viagra vs cialis
buycialisky.com
پانزدهم شهریور 97 08:16 ب.ظ

You expressed that well!
cialis cost cialis qualitat ou trouver cialis sur le net cialis dosage amounts sialis cialis 20 mg cut in half cialis en 24 hora cialis dose 30mg cialis tablets australia il cialis quanto costa
canadian online pharmacies
چهاردهم شهریور 97 12:50 ب.ظ

Superb content. Many thanks!
canada medication list canadian rxlist canada drugs online canadian pharmaceuticals online pharmacies mexico buy viagra online usa trust pharmacy canada reviews canadian pharmaceuticals online pharmacies mexico viagra canadiense
viagra online
سیزدهم شهریور 97 02:39 ب.ظ

This is nicely expressed. !
generic viagra buy online sildenafil buy online uk buy sildenafil generic safe place to buy viagra online uk online viagra buy do you need a prescription to buy viagra where to buy viagra without prescription viagra 100mg where can you buy viagra from is buying viagra online safe
viagravonline.com
یازدهم شهریور 97 08:09 ب.ظ

Excellent data. Appreciate it.
cialis usa cost tadalafilo callus cialis price in bangalore cialis generic tadalafil buy cialis taglich viagra vs cialis costo in farmacia cialis ou trouver cialis sur le net venta de cialis canada
http://viabiovit.com/top-online-apotheken.html
بیست و سوم مرداد 97 08:00 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
online cheap viagra sildenafil buy online best buy viagra buy viagra with no prescription buy cheap viagra no prescription buy viagra pharmacy buy viagra pills online where to buy viagra in store sildenafil to buy sildenafil or viagra
http://babecolate.com/can-you-buy-cialis-in-saint-lucia.html
بیست و دوم مرداد 97 11:38 ب.ظ

Thanks a lot! Loads of material.

cialis daily reviews we like it safe cheap cialis viagra vs cialis buy cialis sample pack only best offers cialis use brand cialis nl cialis 20 mg cut in half cialis 10 doctissimo cialis purchasing cialis super kamagra
Cialis 20 mg
هفتم خرداد 97 12:30 ب.ظ

Cheers! I value it.
acheter du cialis a geneve brand cialis generic safe site to buy cialis online cost of cialis per pill cialis pills in singapore order a sample of cialis cialis generico we use it cialis online store generic cialis pill online cialis coupons
choc
شانزدهم اردیبهشت 97 08:16 ب.ظ
Excellent site. A lot of useful info here. I'm sending
it to some pals ans also sharing in delicious. And
certainly, thanks to your sweat!
Viagra or viagra
پنجم اردیبهشت 97 10:56 ق.ظ

Kudos! I appreciate it.
how to buy viagra online without how to safely buy viagra online how to get prescription viagra order viagra uk generic pharmacy online price of viagra order viagra online usa order viagra cheap order viagra online usa viagra from pharmacy
Generic cialis
هجدهم فروردین 97 07:51 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis kaufen wo buying cialis in colombia cialis 100mg suppliers buy generic cialis link for you cialis price cialis 100mg suppliers prezzo di cialis in bulgaria cialis 20 mg cialis generisches kanada cialis alternative
Cialis prices
پنجم فروردین 97 02:22 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
achat cialis en europe overnight cialis tadalafil canadian cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico in farmacia cialis tadalafil cialis generique 5 mg acquistare cialis internet generic cialis with dapoxetine achat cialis en europe
jocuri mario
دهم اسفند 96 10:26 ب.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این پست! این تغییرات کمی است که مهمترین تغییرات را ایجاد می کند.
تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
livejasmin premium and credit generator
چهارم اسفند 96 05:14 ق.ظ
با تشکر از شما برای مقاله ای دیگر عالی. جای دیگر
ممکن است فقط هر کسی این نوع از اطلاعات را در چنین شیوه ای کامل از نوشتن دریافت کند؟
من یک هفته بعد ارائه دادم و
من در جستجوی چنین اطلاعاتی هستم
CBD
یکم اسفند 96 12:15 ق.ظ
چه کسی همه چیز را می بیند، در اینجا هر کسی این دانش را به اشتراک می گذارد
بنابراین خواندن این صفحه وب خوب است و من به دیدن این وب مراجعه کردم
سایت هر روز
cam4 hack tokens
بیست و هفتم بهمن 96 07:11 ب.ظ
هی این اولین نظر من در اینجا است، بنابراین من فقط
می خواستم فریاد بزنم و بگویم که من واقعا از خواندن لذت می برم
پست های وبلاگ شما آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن های دیگر را که با همین مسئله برخورد می کنند، توصیه کنید
موضوعات خیلی ممنون
clash royale free gems
شانزدهم بهمن 96 06:35 ب.ظ
متشکرم برای ارسال های شگفت انگیز! من واقعا از خواندن آن لذت بردم
شما یک نویسنده عالی خواهید بود من همیشه وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و در نهایت در برخی موارد دوباره خواهم ماند.

من می خواهم شما را تشویق کنم تا قطعا کار بزرگ شما را ادامه بدهم، آخر هفته تعطیلات خوبی داشته باشم!
appbounty credit hack
دوم بهمن 96 10:11 ب.ظ
من کنجکاو هستم تا بفهمم چه اتفاقی برای وبلاگ شما در حال کار کردن است؟
من با برخی از مسائل امنیتی کوچک خود را با آخرین وبسایتم تجربه می کنم و می خواهم
چیزی امن تر پیدا کنید آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
Free Nintendo
بیست و چهارم آذر 96 08:32 ب.ظ
من حتی نمی دانم که چطور به اینجا متوقف شدم، اما فرض داشتم این پست خوب بود.
من نمی فهمم که شما چه کسی هستید، اما قطعا زمانی که شما قبلا در حال رفتن به یک وبلاگ نویس مشهور هستید.

به سلامتی!
imvu hacks
سیزدهم آذر 96 06:21 ب.ظ
هی اونجا! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این کار را کرد
خوب. من قطعا از وبلاگ شما لذت بردم و منتظر پست های جدید هستم.
supplemental medicare plans
سوم آذر 96 08:05 ب.ظ
فقط چیزی که من دنبالش بودم WOW بود اینجا با جستجو برای تست آمده است
is psychic real
سی ام آبان 96 07:29 ب.ظ
وبلاگ بی نظیر! آیا یک وبلاگ مانند این را اجرا می کند
نیاز به یک مقدار مقدار زیادی کار؟ من هیچ کدام از برنامه نویسی ندارم
با این حال امیدوار بودم که بلافاصله وبلاگم را شروع کنم.
به هر حال، باید پیشنهادات و راهنمایی های شما داشته باشیم
صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید. من می دانم این موضوع خاموش است، اما من فقط نیاز به پرسیدن دارم.
کودوس!
std testing price
چهاردهم آبان 96 04:35 ق.ظ
سلام من بسیار هیجان زده ام صفحه وبلاگ شما را پیدا کردم، من واقعا
با اشتباه متوجه شدم، در حالی که در Digg برای چیز دیگری جستجو کردم، با این وجود من در اینجا هستم و فقط می خواهم بگویم از یک پست فوق العاده تشکر می کنم و یک
تمام وبلاگ هیجان برانگیز (من نیز موضوع / طراحی را دوست دارم)، من هم وقت ندارم که همه را در آن لحظه ببینم
من آن را نشانه گذاری کرده ام و همچنین RSS های خود را اضافه کرده ام، بنابراین زمانی که من زمان خود را دارم
بازگشت به خواندن خیلی بیشتر، لطفا نگه دارید تا کار فوق العاده است.
stds testing
سیزدهم آبان 96 06:05 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
Cheers
best supplement medicare plans
دهم آبان 96 10:32 ب.ظ
من اغلب وبلاگ می کنم و واقعا از اطلاعات شما تشکر می کنم. شما
مقاله به راستی منافع من را به خود جلب کرده است. من علامت زدم
وبلاگ و نگه داشتن چک برای جزئیات جدید در مورد یک بار در هفته.
من برای خوراک RSS شما نیز انتخاب کردم.
best psychic reading
دهم آبان 96 08:04 ب.ظ
سلام! این مقاله نمی تواند بهتر نوشته شود!
رفتن از طریق این پست به یاد من از گذشته من
هم اتاقی! او به طور مداوم در مورد این مسائل را ادامه داد.

من می خواهم این پست را برای او ارسال کنم. خیلی مطمئن است که او بسیار خوب خوانده است.
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!
ask psychic question
دهم آبان 96 07:20 ب.ظ
من تحت تاثیر قرار می گیرم، باید بگویم. رنج می برم
یک وبلاگ است که هر دو به همان اندازه آموزشی و سرگرم کننده است، و اجازه دهید به شما بگویم، شما ناخن ضربه
در راس. مشکل این است که مردم به اندازه کافی در مورد هوشمندانه صحبت نمی کنند.

من بسیار خوشحالم که در طول شکار من در سراسر این عصبانی شدم
برای چیزی مربوط به این.
best psychic mediums
دهم آبان 96 05:41 ب.ظ
آیا تا به حال در مورد نوشتن یک کتاب یا نویسنده مهمان در وب سایت های دیگر فکر کرده اید؟
من یک وبلاگ بر مبنای همان موضوعاتی که شما در آن بحث می کنید و واقعا دارم
دوست دارید که برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید. میدانم
مخاطبان من از کار شما لذت خواهند برد. اگر شما حتی از راه دور علاقه مند هستید،
احساس می کنم به من یک ایمیل بفرستم
chaturbate token hack mac
نهم آبان 96 09:26 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it's time to
be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions.
Maybe you could write next articles referring to this article.
I desire to read more things about it!
local std testing
نهم آبان 96 04:39 ب.ظ
آیا شما فکر می کنید اگر من چند پست خود را نقل قول تا زمانی که اعتبار و منابع خود را به وبلاگ شما ارسال کنم؟

وبلاگ من در همان منطقه مورد علاقه به عنوان شما و من است
بازدیدکنندگان قطعا از برخی اطلاعاتی که در اینجا ارائه می کنید بهره مند خواهند شد.
لطفا اجازه دهید من می دانم اگر این خوب با شما. به سلامتی!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30