تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - تقویت املا
سی ام بهمن 87

تقویت املا

   نوشته شده توسط: مجتبی چابک    نوع مطلب :ابتدایی ،تدریس ،بانک مقالات معلمان ،

مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعكس ؛ در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی ) كلیدی هستند و بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذكر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. طوری كه بدون یادگیری درس فارسی , یادگیری دروس دیگر تقریباً غیر ممكن می باشد.

برخی از علل ضعف دانش آموزان در درس املا ه شرح زیر بود :

- بیش از دو سوم حروفات الفبای فارسـی را نمی شناختند و آن ها را بـا اشتبـاه می گرفتند.

- نظر به به سن بالای معلم پایه اول( بیش از 20 سال سابقه تدریس ) و عدم علاقه به تدریس در پایه اول و كمتر تكرار و تمرین می كرده اند.

- معلم پایه اول علل اصلی ضعف آنان را , غیبت بیش از اندازه به سبب بیماری ذكر نمودند.

- تحصیلات كم والدین ( زیر پنجم ابتدایی ) و عدم آشنایی آنان با اصول روان شناسی جهـت رسیـدگـی بـه فـرزنـدشـان متناسب با استعداد آنان , یكی دیگر از علل ضعف دانش آموزان می باشد.

اصول و مبانی املا 

 مراحل آموزش نوشتن به پنج مرحله زیر تقسیم می شود:

1- آموزش نوشتن غیر فعال ( رونوسی )

2- آموزش نوشتن نیمه فعال ( املا )

3- آموزش نوشتن فعال پایه یك    ( كلمه سازی )

4- آموزش نوشتن فعال پایه دو     ( حمله سازی )

5- آموزش نوشتن فعال ( خلاق )    انشا و انواع آن

با توجه به مشكل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نیمه فعال (املا) است به آموزش املا می پردازیم. مهارت املا نویسی به معنی توانایی جانشین كردن صحیح صورت نوشتاری حروف , كلمات و جمله ها به جای صورت آوایی آنهاست . دانش آموزان بـایـد به این مهارت دست یابند تا بتوانند بخوبی بین صورت تلفظی كلمه ها و حروف سازنـده آن ها پیـونـد مناسبی بـرقـرار كنند بدین ترتیب زمینه لازم برای پیشرفت آنان در درس های جمله نویسی , انشا و به طور كلی مهارت نوشتن بهتر فراهم می شود , دانش آموزان هنگام نوشتن املا باید نكاتی را در باره صداهایی كه بوسیله معلم در قالب كلمات و جمله ها بر زبان جاری می شود رعایت نمایند :

الف) آنها را خوب بشنوند + تشخیص دقیق كلمه + ادراك كلمه

ب) آنها را خوب تشخیص دهند + یادآوری و مجسم ساختن تصویر + بازشناسی كلمه صحیح در ذهن.

ج) آنها را درست بنویسند + نوشتن صحیح حروف سازنده كلمه + بازنویسی كلمه و توالی مناسب آنها.

اشكالات املایی دانش آموزان كه از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشكالات رسم الخطی , تاثیر لهجه و گویش محلی دانش آموزان و فرایندهای آوایی حذف , تبدیل , افزایش و قلب به وجود می آیند از دیدگاه روان شناختی از موارد زیر سرچشمه می گیرند :

الف) ضعف در حساسیت شنوایی , مثال : ژاله -  جاله

ب) ضعف در حافظه شنوایی , مثال جا انداختن كلمات

ج) ضعف در حافظه دیداری , مثال حیله - هیله

د) ضعف در حافظه توالی دیداری , مثال مادر - مارد

هـ) قرینه نویسی , مثال دید -

و) وارونه نویسی , مثال دید -

ز) عدم دقت , مثال : گندم - كندم

ح)نارسا نویسی , مثال رستم - رسم

روش تدریس املا


املا واژه ای است عربی و معنای آن نوشتن مطلبی است كه دیگری بگوید یـا بخـوانـد . درس املا در بـرنـامـه آمـوزشـی دوره ابتدایی اهداف زیر را در بر می گیرد.


 

1- آموزش صورت صحیح نوشتاری كلمه ها و جمله های زبان فارسی

2- تشخیص اشكالات املایی دانش آموزان و رفع آنها

3- تمرین آموخته های نوشتاری دانش آموزان در رونویسی.


 

بدیهی است با نوشتاری كه با غلط های املایی همراه باشد ارتباط زبانی بین افراد جامعه بخوبی برقرار نمی شود . بنابراین , لزوم توجه به این درس كاملاً روشـن اسـت عـلاوه بـر اهـداف فـوق , امـلا نـویسی , دانـش آمـوزان را یـاری می كند تا مهارت های خود را در زمینه های زیر تقویت نمایند. 

  1- گوش دادن با دقت

2- تمركز و توجه داشتن به گفتار گوینده ( معلم )

3- آمادگی لازم برای گذر از رونویسی ( نوشتن غیرفعال ) جمله نویسی و انشا (نوشتن فعال)

نكات برجسته روش آموزش املای فارسی :

1- توجه بیشتر به وجه آموزشی درس املا نسبت به وجه آزمونی آن

2- انعطاف پذیری در انتخاب تمرینات  در هر جلسه املا

3- توجه به كلمات به عنوان عناصر سازنده جمله های زبانی

4- ارتباط زنجیر وار املاهای اخذ شده در جلسات گوناگون

معیارهای ارزشیابی


عناصر دیگر روش آموزش املا را به صورت زیر هم میتوان مرحله بندی كرد :

گام اول, انتخاب متن املا  و نوشتن آن روی تخته سیاه و خواندن آن

گام دوم , قرائت املا توسط معلم و نوشتن آن توسط دانش آموزان

گام سوم , تصحیح گروهی املاها و تهیه فهرست خطاهای املایی

گام چهارم , تمرینات متنوع با توجه به اولویت بندی اشكالات املایی استخراج شده.


گام اول , انتخاب متن :

در انتخاب متن املا به موارد زیر توجه شود :

- متن مورد نظر حاوی جمله باشد و از انتخاب كلمه به تنهایی خودداری شود.

- كلمات سـازنـده جمـلات متـن از حـروفـی تشكیل شده باشند كه قبلاً تدریس شده اند.

- كلمات خارج از متن كتاب های درسی , از 20 درصد كل كلمات بیشتر نباشد.

- علاوه بر جملات موجود در كتاب های درسی , با استفاده از كلمات خوانده شده , جملات دیگری هم در نظر گرفته شوند .

- در هر جلسه از كلماتی كه در جلسات قبلی برای دانش آموزان مشكل بوده اند نیز استفاده شود تا بتوان درجه پیشرفت شاگردان را اندازه گیری كرد.


 

گام دوم

معلم متن املا را از روی تابلو پاك كرده , پس از آماده شدن دانش آموزان , آن را با صدایی بلند و لحنی شمرده و حداكثر تا دو بار قرائت می كند . البته هنگام قرائت متن املا از خواندن كلمه به كلمه خودداری كرده , متن را به صورت گروههای اسمی و فعلی یا جمله كامل قرائت می كند تا دانش آموزان با بافت جمله و معنای آن آشنا شوند . متن املا را با سرعت مناسب تكرار می كند تا كند نویسان هم , اشكالات خود را بر طرف نماند .


گام سوم

این گام با مشاركت كامل دانش آموزان انجام می شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تك تك املا ها را بررسی و مشكلات را استخراج می كند . به این ترتیب كه معلم املای اولین دانش آموز را در دست می گیرد و به كمك دانش آموز كلمات یاد شده را رونویسی می كند. سپس املای دومین , سومین و .... در دست می گیرد و به كمك همان دانش آموز یا دانش آموز دیگری , صورت صحیح غلط های املایی را روی تابلو ثبت می كند . البته هر جا كه غلط ها تكراری بودند جلوی اولین مورد آن یك علامت ( مثلاً * ) می زند . در پایان با شمردن غلط ها , اشكالات املایی دانش آموزان را اولویت بندی می كند .


 

گام چهارم

در ایـن گام معلـم با توجه به مهمترین و پر تعداد ترین اشكالات املایی دانش آموزان با بكار گیری انواع تمرینات حرف نویسی و كلمه نویسی و همچنین تمرینات كلمه سازی و جمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش آموزان می پردازد .


 

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همكاران مواجه شدیم كه در ذیل فهرست وار آورده ایم .

- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه

- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی

- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی

- بررسی دقیق تكلیف شب در خانه

- توجه بیشتر به دانش آموزان كند نویس

- پرهیز از حركات اضافی موقع گفتن املا

- استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تكرار و تمرین در كلاس

- توجه به نوع نشستن

- استفاده از كارت تند خوانی

- تركیب صامت و مصوت

- اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان

 • - تصحیح املا توسط خود دانش آموزان و . . . .
 • نویسنده : علی اكبر ادهم ماراللو

  منابع و ماخذ

  • - روش تدریس فارسی , ویژه دانشجویان مراكز تربیت معلم

   
  • - مجله رشد آموزش ابتدایی ماههای دی و بهمن 82

   
  • - دفتر شورای معلمان مدرسه امید انقلاب یك سال 82

~

   


cialisonli.com
دوازدهم شهریور 97 04:12 ب.ظ

With thanks, I appreciate this!
buy cialis online cheapest are there generic cialis purchasing cialis on the internet how to buy cialis online usa preis cialis 20mg schweiz cialis savings card venta de cialis canada cialis generika are there generic cialis cialis prezzo in linea basso
cialisiv.com
یازدهم شهریور 97 10:42 ب.ظ

Kudos. Loads of content!

cialis uk next day if a woman takes a mans cialis acquisto online cialis cialis uk cialis lilly tadalafi viagra vs cialis cialis bula cost of cialis per pill price cialis per pill cialis 100 mg 30 tablet
http://viabiovit.com/what-if-a-girl-takes-viagra.html
بیست و سوم مرداد 97 10:03 ق.ظ

Truly loads of good knowledge!
prices for viagra buy generic viagra uk buy viagra canadian pharmacy can you buy viagra without prescription price for viagra viagra online without buy viagra online without a prescription viagra at pharmacy order cheap viagra online where can i buy viagra from
Generic cialis
بیست و سوم مرداد 97 01:30 ق.ظ

Thanks a lot. I like this.
canadian drugs generic cialis we like it cialis price cialis generico milano cialis generico en mexico wow cialis tadalafil 100mg cialis et insomni achat cialis en europe viagra cialis levitra cialis herbs achat cialis en europe
Buy generic cialis
هفتم خرداد 97 04:58 ب.ظ

You explained it wonderfully!
prezzo di cialis in bulgaria best generic drugs cialis cialis coupons canadian discount cialis cialis 5 mg effetti collateral we like it safe cheap cialis cialis 20 mg best price buy online cialis 5mg cialis great britain usa cialis online
choc
شانزدهم اردیبهشت 97 05:59 ب.ظ
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what
I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any tips for beginner blog writers?
I'd definitely appreciate it.
Viagra generico
چهارم اردیبهشت 97 05:05 ق.ظ

You reported this very well!
sildenafil sildenafil how to buy viagra without a prescription cheap generic viagra online viagra buy a viagra online buy viagra online canadian pharmacy buy generic viagra online usa buy viagra with paypal do you need a prescription to buy viagra viagra online cheap uk
Buy cialis
هفدهم فروردین 97 08:44 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
comprar cialis 10 espa241a cialis 200 dollar savings card buy generic cialis buy name brand cialis on line cialis 5 mg effetti collateral order generic cialis online cialis kaufen wo tadalafil tablets cialis soft tabs for sale generico cialis mexico
Online cialis
بیست و هشتم اسفند 96 12:14 ق.ظ

Whoa tons of amazing data.
cialis herbs cialis pas cher paris cialis professional yohimbe cialis therapie prix de cialis cialis super acti cialis official site cialis flussig cipla cialis online generic cialis pill online
What do you do for a sore Achilles tendon?
شانزدهم مرداد 96 04:41 ب.ظ
I have fun with, lead to I found just what I used to be having a look for.
You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
Bye
Can Pilates make you look taller?
چهاردهم مرداد 96 02:35 ب.ظ
I am actually happy to read this blog posts which consists
of lots of valuable data, thanks for providing these kinds of statistics.
sophieclare.hatenablog.com
سیزدهم مرداد 96 02:53 ب.ظ
Very good info. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon).

I have saved it for later!
manicure
بیست و سوم فروردین 96 12:57 ق.ظ
Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?

I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything.

Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that
I'm totally confused .. Any ideas? Cheers!
manicure
بیست و یکم فروردین 96 11:21 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your blog.

You have some really great articles and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a
link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
Kudos!
داریوش
دوم اسفند 88 11:20 ب.ظ
مطالب شما ارزشی ندارد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر