تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - تقویت املا
سی ام بهمن 87

تقویت املا

   نوشته شده توسط: مجتبی چابک    نوع مطلب :ابتدایی ،تدریس ،بانک مقالات معلمان ،

مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعكس ؛ در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی ) كلیدی هستند و بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذكر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. طوری كه بدون یادگیری درس فارسی , یادگیری دروس دیگر تقریباً غیر ممكن می باشد.

برخی از علل ضعف دانش آموزان در درس املا ه شرح زیر بود :

- بیش از دو سوم حروفات الفبای فارسـی را نمی شناختند و آن ها را بـا اشتبـاه می گرفتند.

- نظر به به سن بالای معلم پایه اول( بیش از 20 سال سابقه تدریس ) و عدم علاقه به تدریس در پایه اول و كمتر تكرار و تمرین می كرده اند.

- معلم پایه اول علل اصلی ضعف آنان را , غیبت بیش از اندازه به سبب بیماری ذكر نمودند.

- تحصیلات كم والدین ( زیر پنجم ابتدایی ) و عدم آشنایی آنان با اصول روان شناسی جهـت رسیـدگـی بـه فـرزنـدشـان متناسب با استعداد آنان , یكی دیگر از علل ضعف دانش آموزان می باشد.

اصول و مبانی املا 

 مراحل آموزش نوشتن به پنج مرحله زیر تقسیم می شود:

1- آموزش نوشتن غیر فعال ( رونوسی )

2- آموزش نوشتن نیمه فعال ( املا )

3- آموزش نوشتن فعال پایه یك    ( كلمه سازی )

4- آموزش نوشتن فعال پایه دو     ( حمله سازی )

5- آموزش نوشتن فعال ( خلاق )    انشا و انواع آن

با توجه به مشكل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نیمه فعال (املا) است به آموزش املا می پردازیم. مهارت املا نویسی به معنی توانایی جانشین كردن صحیح صورت نوشتاری حروف , كلمات و جمله ها به جای صورت آوایی آنهاست . دانش آموزان بـایـد به این مهارت دست یابند تا بتوانند بخوبی بین صورت تلفظی كلمه ها و حروف سازنـده آن ها پیـونـد مناسبی بـرقـرار كنند بدین ترتیب زمینه لازم برای پیشرفت آنان در درس های جمله نویسی , انشا و به طور كلی مهارت نوشتن بهتر فراهم می شود , دانش آموزان هنگام نوشتن املا باید نكاتی را در باره صداهایی كه بوسیله معلم در قالب كلمات و جمله ها بر زبان جاری می شود رعایت نمایند :

الف) آنها را خوب بشنوند + تشخیص دقیق كلمه + ادراك كلمه

ب) آنها را خوب تشخیص دهند + یادآوری و مجسم ساختن تصویر + بازشناسی كلمه صحیح در ذهن.

ج) آنها را درست بنویسند + نوشتن صحیح حروف سازنده كلمه + بازنویسی كلمه و توالی مناسب آنها.

اشكالات املایی دانش آموزان كه از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشكالات رسم الخطی , تاثیر لهجه و گویش محلی دانش آموزان و فرایندهای آوایی حذف , تبدیل , افزایش و قلب به وجود می آیند از دیدگاه روان شناختی از موارد زیر سرچشمه می گیرند :

الف) ضعف در حساسیت شنوایی , مثال : ژاله -  جاله

ب) ضعف در حافظه شنوایی , مثال جا انداختن كلمات

ج) ضعف در حافظه دیداری , مثال حیله - هیله

د) ضعف در حافظه توالی دیداری , مثال مادر - مارد

هـ) قرینه نویسی , مثال دید -

و) وارونه نویسی , مثال دید -

ز) عدم دقت , مثال : گندم - كندم

ح)نارسا نویسی , مثال رستم - رسم

روش تدریس املا


املا واژه ای است عربی و معنای آن نوشتن مطلبی است كه دیگری بگوید یـا بخـوانـد . درس املا در بـرنـامـه آمـوزشـی دوره ابتدایی اهداف زیر را در بر می گیرد.


 

1- آموزش صورت صحیح نوشتاری كلمه ها و جمله های زبان فارسی

2- تشخیص اشكالات املایی دانش آموزان و رفع آنها

3- تمرین آموخته های نوشتاری دانش آموزان در رونویسی.


 

بدیهی است با نوشتاری كه با غلط های املایی همراه باشد ارتباط زبانی بین افراد جامعه بخوبی برقرار نمی شود . بنابراین , لزوم توجه به این درس كاملاً روشـن اسـت عـلاوه بـر اهـداف فـوق , امـلا نـویسی , دانـش آمـوزان را یـاری می كند تا مهارت های خود را در زمینه های زیر تقویت نمایند. 

  1- گوش دادن با دقت

2- تمركز و توجه داشتن به گفتار گوینده ( معلم )

3- آمادگی لازم برای گذر از رونویسی ( نوشتن غیرفعال ) جمله نویسی و انشا (نوشتن فعال)

نكات برجسته روش آموزش املای فارسی :

1- توجه بیشتر به وجه آموزشی درس املا نسبت به وجه آزمونی آن

2- انعطاف پذیری در انتخاب تمرینات  در هر جلسه املا

3- توجه به كلمات به عنوان عناصر سازنده جمله های زبانی

4- ارتباط زنجیر وار املاهای اخذ شده در جلسات گوناگون

معیارهای ارزشیابی


عناصر دیگر روش آموزش املا را به صورت زیر هم میتوان مرحله بندی كرد :

گام اول, انتخاب متن املا  و نوشتن آن روی تخته سیاه و خواندن آن

گام دوم , قرائت املا توسط معلم و نوشتن آن توسط دانش آموزان

گام سوم , تصحیح گروهی املاها و تهیه فهرست خطاهای املایی

گام چهارم , تمرینات متنوع با توجه به اولویت بندی اشكالات املایی استخراج شده.


گام اول , انتخاب متن :

در انتخاب متن املا به موارد زیر توجه شود :

- متن مورد نظر حاوی جمله باشد و از انتخاب كلمه به تنهایی خودداری شود.

- كلمات سـازنـده جمـلات متـن از حـروفـی تشكیل شده باشند كه قبلاً تدریس شده اند.

- كلمات خارج از متن كتاب های درسی , از 20 درصد كل كلمات بیشتر نباشد.

- علاوه بر جملات موجود در كتاب های درسی , با استفاده از كلمات خوانده شده , جملات دیگری هم در نظر گرفته شوند .

- در هر جلسه از كلماتی كه در جلسات قبلی برای دانش آموزان مشكل بوده اند نیز استفاده شود تا بتوان درجه پیشرفت شاگردان را اندازه گیری كرد.


 

گام دوم

معلم متن املا را از روی تابلو پاك كرده , پس از آماده شدن دانش آموزان , آن را با صدایی بلند و لحنی شمرده و حداكثر تا دو بار قرائت می كند . البته هنگام قرائت متن املا از خواندن كلمه به كلمه خودداری كرده , متن را به صورت گروههای اسمی و فعلی یا جمله كامل قرائت می كند تا دانش آموزان با بافت جمله و معنای آن آشنا شوند . متن املا را با سرعت مناسب تكرار می كند تا كند نویسان هم , اشكالات خود را بر طرف نماند .


گام سوم

این گام با مشاركت كامل دانش آموزان انجام می شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تك تك املا ها را بررسی و مشكلات را استخراج می كند . به این ترتیب كه معلم املای اولین دانش آموز را در دست می گیرد و به كمك دانش آموز كلمات یاد شده را رونویسی می كند. سپس املای دومین , سومین و .... در دست می گیرد و به كمك همان دانش آموز یا دانش آموز دیگری , صورت صحیح غلط های املایی را روی تابلو ثبت می كند . البته هر جا كه غلط ها تكراری بودند جلوی اولین مورد آن یك علامت ( مثلاً * ) می زند . در پایان با شمردن غلط ها , اشكالات املایی دانش آموزان را اولویت بندی می كند .


 

گام چهارم

در ایـن گام معلـم با توجه به مهمترین و پر تعداد ترین اشكالات املایی دانش آموزان با بكار گیری انواع تمرینات حرف نویسی و كلمه نویسی و همچنین تمرینات كلمه سازی و جمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش آموزان می پردازد .


 

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همكاران مواجه شدیم كه در ذیل فهرست وار آورده ایم .

- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه

- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی

- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی

- بررسی دقیق تكلیف شب در خانه

- توجه بیشتر به دانش آموزان كند نویس

- پرهیز از حركات اضافی موقع گفتن املا

- استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تكرار و تمرین در كلاس

- توجه به نوع نشستن

- استفاده از كارت تند خوانی

- تركیب صامت و مصوت

- اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان

 • - تصحیح املا توسط خود دانش آموزان و . . . .
 • نویسنده : علی اكبر ادهم ماراللو

  منابع و ماخذ

  • - روش تدریس فارسی , ویژه دانشجویان مراكز تربیت معلم

   
  • - مجله رشد آموزش ابتدایی ماههای دی و بهمن 82

   
  • - دفتر شورای معلمان مدرسه امید انقلاب یك سال 82

~

   


http://hespbume.strikingly.com/
سوم تیر 98 03:52 ق.ظ

You've made the point!
cialis 5mg prix cialis generisches kanada bulk cialis dose size of cialis cialis rezeptfrei sterreich 40 mg cialis what if i take american pharmacy cialis discount cialis we recommend cialis best buy we like it cialis price
Buy generic cialis
دوم تیر 98 11:58 ق.ظ

Great info. Cheers!
cialis prices tadalafil free cialis purchase once a day cialis legalidad de comprar cialis does cialis cause gout 5 mg cialis coupon printable cialis efficacit generic cialis with dapoxetine generic cialis tadalafil
http://ulrever.strikingly.com/
یکم تیر 98 09:16 ب.ظ

Thanks a lot. Wonderful stuff.
safe site to buy cialis online rx cialis para comprar price cialis best discount cialis where cheapest cialis how much does a cialis cost cialis cipla best buy cialis usa cost cialis sale online buy cialis uk no prescription
http://halfcapor.strikingly.com/
یکم تیر 98 04:23 ق.ظ

Helpful material. Thanks a lot!
cialis for sale in europa cialis 20 mg effectiveness how do cialis pills work cialis pills boards cialis diario compra cialis tablets buy cialis uk no prescription cialis generico lilly cialis authentique suisse opinioni cialis generico
comprar cialis
سی و یکم خرداد 98 12:33 ب.ظ

Kudos, A good amount of forum posts!

cialis sale online cialis sans ordonnance cialis generico milano tadalafil 20mg cialis for daily use only now cialis for sale in us cialis lowest price brand cialis generic cialis sans ordonnance cialis price thailand
cialis pill
سی ام خرداد 98 07:49 ب.ظ

Many thanks! Wonderful information.
precios de cialis generico viagra cialis levitra how does cialis work cialis in sconto cialis generico in farmacia cialis 5 mg scheda tecnica 5 mg cialis coupon printable 40 mg cialis what if i take cialis cipla best buy viagra vs cialis
http://urorer.strikingly.com/
بیست و نهم خرداد 98 08:41 ق.ظ

Very good information. Thanks.
cialis prezzo al pubblico cialis official site where to buy cialis in ontario cialis kaufen achat cialis en itali costo in farmacia cialis no prescription cialis cheap the best site cialis tablets cialis sans ordonnance we choice free trial of cialis
cialis daily coupon
بیست و هشتم خرداد 98 10:26 ق.ظ

Wow lots of awesome facts.
tadalafil tablets cialis rckenschmerzen cialis 200 dollar savings card cialis per paypa cialis 10 doctissimo legalidad de comprar cialis cialis 20 mg effectiveness cialis herbs cialis ahumada cialis per paypa
buy cheap cialis line
بیست و هفتم خرداد 98 07:07 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis italia gratis cialis from canada cialis 50 mg soft tab buy cialis sample pack achat cialis en suisse only best offers cialis use cialis 30 day trial coupon generic cialis at walmart cialis cipla best buy dose size of cialis
Cialis online
بیست و هفتم خرداد 98 04:08 ق.ظ

You actually expressed that fantastically!
generic cialis with dapoxetine what is cialis i recommend cialis generico if a woman takes a mans cialis buy cialis uk no prescription cialis en mexico precio cialis generico in farmacia sublingual cialis online cost of cialis per pill order a sample of cialis
cialis para que sirve
بیست و ششم خرداد 98 02:42 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis generico en mexico free generic cialis cialis farmacias guadalajara cialis e hiv viagra cialis levitra venta de cialis canada viagra cialis levitra overnight cialis tadalafil comprar cialis 10 espa241a enter site natural cialis
http://tramhighrub.strikingly.com/
بیست و ششم خرداد 98 12:26 ق.ظ

You expressed it fantastically.
buy brand cialis cheap canadian cialis where do you buy cialis cialis prezzo di mercato cialis daily new zealand ou trouver cialis sur le net cialis mit grapefruitsaft cialis great britain cialis from canada buy cialis online legal
http://bieprovef.strikingly.com/
بیست و چهارم خرداد 98 05:53 ق.ظ

Thanks a lot. An abundance of forum posts.

low dose cialis blood pressure cilas cialis para que sirve viagra or cialis cialis canada tadalafil 20 mg usa cialis online cialis taglich cialis generika cialis daily
Cialis online
بیست و سوم خرداد 98 03:48 ب.ظ

Amazing plenty of excellent advice.
cialis 200 dollar savings card no prescription cialis cheap we like it safe cheap cialis generic cialis 20mg tablets cialis generico en mexico cialis farmacias guadalajara generic cialis cialis generique side effects for cialis cialis dosage
http://egagith.strikingly.com/
بیست و سوم خرداد 98 02:08 ق.ظ

You explained it terrifically.
does cialis cause gout 200 cialis coupon cialis in sconto cialis generika in deutschland kaufen we recommend cialis best buy cialis e hiv cialis kaufen bankberweisung how to purchase cialis on line cialis generico lilly purchasing cialis on the internet
cialisvie.com
بیست و یکم خرداد 98 06:57 ق.ظ

Fantastic posts. Kudos.
cialis pills in singapore cialis 20 mg cialis generico milano cialis coupons cialis with 2 days delivery cialis 10mg prix pharmaci cialis 5mg prix venta cialis en espaa generic cialis soft gels cialis rezeptfrei sterreich
http://cialisvie.com/
بیستم خرداد 98 01:51 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis en 24 hora we recommend cheapest cialis generic cialis 20mg tablets cialis 50 mg soft tab cialis patent expiration cialis pills in singapore cialis tablets for sale how does cialis work where cheapest cialis cialis patentablauf in deutschland
cialisvie.com
هجدهم خرداد 98 07:51 ب.ظ

Effectively spoken genuinely. .
generic cialis pill online are there generic cialis cialis qualitat 5 mg cialis coupon printable the best site cialis tablets viagra vs cialis enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg scheda tecnica best generic drugs cialis cialis patentablauf in deutschland
http://pkfslovo.ru/cpecceni/
ششم اردیبهشت 98 05:35 ق.ظ
ルイヴィトンバッグ コピー,モノグラム財布コピー、モノグラム偽物、モノグラム?マルチカラースーパーコピー
http://musafir.org/it/galleria
یکم اردیبهشت 98 01:57 ب.ظ
当店業界最強ロレックスコピー代引き時計N級品を専門に 扱っています,2年の品質保証
http://receptizasvakog.com/page/44/
یکم اردیبهشت 98 01:56 ب.ظ
複製品です,ブランドスーパーコピー財布国内発送の中で最高峰の品質です、ブランド品を再現します,ブランド
http://studioitalia.pl/pl/kategoria/krzesla
سی ام فروردین 98 11:05 ب.ظ
スーパーコピーブランド財布代引き激安通販専門店!
http://www.physiokinetics.gr/
سی ام فروردین 98 11:04 ب.ظ
ブランド時計コピー、ウブロコピー時計、エルメスコピー、ルイヴィトン財布 コピー、世界一流スーパーコピーを
http://rondresselphotography.com/engagement/
سی ام فروردین 98 11:04 ب.ظ
グッチ財布コピー
http://montel.nsk.ru/projects/5
هجدهم فروردین 98 08:52 ق.ظ
ブランドコピー、ブランドコピー口コミなどのコピーブランド品を扱いおります。ルイヴィトンコピー激安通販店
Generic cialis
پانزدهم آذر 97 09:28 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis sans ordonnance cialis therapie cialis billig india cialis 100mg cost cialis 50 mg soft tab viagra vs cialis vs levitra cialis generico online best generic drugs cialis cialis manufacturer coupon price cialis per pill
buy cheap cialis in canada
پانزدهم آذر 97 01:56 ق.ظ

Very well voiced certainly! !
buying cialis in colombia free generic cialis cialis qualitat american pharmacy cialis cialis patentablauf in deutschland cialis generico in farmacia cialis canadian drugs cialis purchasing buy brand cialis cheap cialis 20 mg
buy generic cialis pills
چهاردهم آذر 97 09:21 ق.ظ

Kudos. I appreciate it!
tesco price cialis safe site to buy cialis online cialis 20 mg cost preis cialis 20mg schweiz rezeptfrei cialis apotheke dosagem ideal cialis cialis generika in deutschland kaufen pastillas cialis y alcoho cialis 100 mg 30 tablet canada discount drugs cialis
buy cialis pills
سیزدهم آذر 97 09:49 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
achat cialis en itali how to buy cialis online usa cialis 05 non 5 mg cialis generici cialis online venta de cialis canada cialis 30 day trial coupon tadalafil 5mg cialis rezeptfrei buying cialis on internet
buy tadalafil
سیزدهم آذر 97 10:58 ق.ظ

This is nicely expressed. !
if a woman takes a mans cialis cialis dosage recommendations online prescriptions cialis compare prices cialis uk interactions for cialis dose size of cialis calis generic cialis pro american pharmacy cialis female cialis no prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30