تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - تاثیر ویژگیهای دانش آموزان ، برنامه و فضای آموزشی


دید کلی

انسان موجود پیچیده و شگفت انگیزی است. هنگام رویارویی با یک انسان با دنیای عظیمی رو به رو می‌شویم که سیر در آن و یافتن پیچ و خم‌های آن مهارت و آگاهی زیادی را می‌طلبد. داشتن یک ارتباط کمابیش سالم با انسانهای اطرافمان ، مستلزم آشنا شدن با ویژگیهای عمده رفتاری آنان است. این آشنایی و مهارت علی‌رغم تصور عمومی ، نه تنها از طریق تحصیل و مطالعه بدست نمی‌آید بلکه نحوه سلوک با مردم هنری است.

احتمال دارد یک نانوا بیشتر از یک پزشک در آن ظاهر باشد. داشتن تعامل با اطرافیان‌مان در گرو شناختی صحیح و البته نه همه جانبه از افراد است چرا که هیچگاه نمی‌توان یک انسان را از تمامی جوانب شناخت. هنگامی که یک شناخت کلی از افراد بدست می‌آوریم می‌توانیم در جهت سازگار کردن خودمان با او و همچنین او با خودمان گامهای موثری برداریم.

آگاهی از فرایندهای شناختی شاگردان در سنین مختلف

از مهم‌ترین وظایف معلم است. زیرا فرایند رشد علایق شاگرد ، میزان انگیزش ، بلوغ عاطفی ، سوابق اجتماعی و تجارب گذشته از عواملی هستند که همواره در روش کار معلم در کلاس اثر می‌گذارند. شاگردان صفات زیادی مانند راستگویی ، دروغگویی ، شهامت ، ترس و اضطراب ، پرخاشگری ، تلاش و بسیاری از صفات مطلوب و نامطلوب را با خود از خانواده به درون مدرسه می‌آورند.

اگر معلمی تصور کند بدون شناخت شاگردان و بدون آگاهی از فرایند رشد ذهنی عاطفی و اجتماعی آنان و حتی بدون همکاری والدین می‌تواند در ادای وظایف آموزشی موفق باشد سخت در اشتباه است. معلم نمی‌تواند بدون توجه به ویژگیهای شاگردان آنان را به کار کردن وادارد و به عبارت دیگر کار را بر آنان تحمیل کند زیرا فعالیت‌های عقلی ، اخلاقی و اجتماعی شاگرد تابع اراده معلم نیست.

ساخت ذهنی ، هوش و تجارب علمی شاگرد

ساخت ذهنی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. بنابراین معلم باید برنامه و مواد آموزشی را مطابق با سطح درک و فهم شاگردان عرضه کند تا برای آنان قابل جذب باشد. یعنی برنامه درسی و نوع و مقدار تکلیف باید بر اساس مراحل رشد ذهنی و تواناییهای مختلف شاگردان پی‌ریزی شود. زیرا هر برنامه درسی برای همه سنین به یک اندازه مناسب نیست. معلم باید توجه داشته باشد که سیر تکوینی مراحل رشد از لحاظ سن و محتوای تفکر یک بار برای همیشه و بطور ثابت تعیین نشده است.

بنابراین او می‌تواند به مدد روشهای سالم ، بازده کار دانش آموزان را افزایش دهد حتی رشد معنوی آنان رابی آنکه به استحکام آن لطمه‌ای بزند تسریع کند. معلم باید به دانش آموز فرصت دهد تا او دانش خود را خود بسازد. کودکان بیشتر از آنکه به روش آموزش مستقیم نیازمند باشد به فرصتهای یادگیری مستقیم محتاجند. بنابراین بهتر است که معلمان تا حد امکان از آموزش و انتقال مستقیم بکاهند و به فراهم آوردن فرصتهای یادگیری و ترتیب دادن مواد آموزشی برای ایجاد موقعیت مطلوب یادگیری اقدام کنند.

موقعیت اجتماعی شاگرد

شاگردان در فرایند اجتماعی شدن ، نیازمند الگوی سالم هستند تا بتوانند ساخت مطلوب شدن را در خود بیافرینند. والدین و معلمان نخستین الگوهای موثر در تشکیل شخصیت به شمار می‌روند. مثلا وجهه‌ای که معلم در نظر شاگرد دارد، سبب می‌شود که شاگرد اظهارات وی را بپذیرد و این پذیرش او را از تفکر باز می‌دارد.

این عمل ، ایمان مبتنی بر اقتدار دیگران را جانشین اعتقاد فردی شاگرد می‌سازد و اجازه نمی‌دهد که در راه تفکر و گفت و شنود که موجود عقل است گام بردارد. در فرایند آموزش ، همکاری متقابل شاگردان به اندازه عمل بزرگسالان اهمیت دارد. این همکاری ، از لحاظ عملی ، بهتر از هر امر دیگری می‌تواند مبادله واقعی اندیشه را تسهیل کند و شاگردانی با ذهنهای نقاد و تفکر منطقی پرورش دهد.

برنامه درسی متکی بر رشد همه جانبه شاگرد

  • هدف آموزش و پرورش رفع نیازهای آنی و آتی شاگرد و جامعه است.
  • برنامه بر حسب منطقه و نوع مدرسه و توانایی شاگردان تنظیم می‌شود.
  • محتوای برنامه به فعالیتهای فردی و گروهی شاگردان بستگی دارد و معلم همواره نقش راهنما را بر عهده دارد.
  • یادگیری مواد درسی پیوسته و همواره با کشف و حل مسئله است.
  • معلمان در اجرای برنامه و انتخاب مواد درسی آزادی عمل و اختیارات بیشتری دارند.
  • نتیجه فعالیتهای آموزشی به صورت ارضا حس نیاز به یادگیری و کمک به رشد متعادل شخصیت شاگردان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • تنطیم و پیشرفت برنامه‌های آموزشی امری مداوم و پی‌گیری است.

در چنین نظامی علایق تواناییها و نیازهای شاگردان محور فعالیتهای آموزشی قرار می‌گیرد. معلم ابتکار و خلاقیت بیشتری در امر تدریس از خود نشان می‌دهد. یادگیری به محفوضات ختم نمی‌شود، بلکه پرورش تفکر و رشد همه جانبه شاگرد مورد توجه واقع می‌شود. مدرسه با زندگی واقعی شاگردان ارتباط نزدیک دارد و شاگردان از بودن در مدرسه و فعالیتهای آن احساس لذت می‌کنند. در چنین نظامی ، برنامه به مجموعه کوششهای آموزشی ، طبق نقشه و طرحی که شاگرد خود در تنظیم آن سهیم بوده و موقعیتهایی که برای همکاری شاگردان با یکدیگر ایجاد شده است، اطلاق می‌شود.

تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس

معلم خوب در شرایط محدود نیز می‌تواند موثر واقع شود. اما شکی نیست که فضا و تجهیزات آموزشی مناسب در کیفیت تدریس معلم بسیار موثر است. کثرت شاگردان ، نداشتن میز و نیمکت ، کیفیت نامطلوب تخته کچی ، عدم نور کافی ، کلاسهای سرد و تاریک با پنجره‌های مشرف به خیابان ، می‌تواند به معلم در فرایند آموزشی و اتخاذ روش مناسب تدریس کمک کند.

تاثیر برنامه و ساختار نظام آموزشی در فرایند تدریس

ساخت نظام آموزشی هر جامعه اعم از نگرشها و باورها ، برنامه و آئین‌ها می‌تواند روش تدریس معلم را تحت تاثیر قرار دهد. آئین نامه‌های خشک و انعطاف ناپذیر ، تصمیم گیری‌های غیر تخصصی پشت درهای بسته ، توجه یا عدم توجه به نظام آموزشی به نیازهای شاگردان و جامعه ، عدم نظارت و کنترل و ارزشیابی‌های اصولی و غیر اصولی همه و همه می‌توانند فعالیت مدرسه از جمله تدریس معلم را تحت تاثیر قرار دهند. در بررسی ساختار نظام آموزشی از نظر برنامه و چگونگی اجرا دو نظام کاملا متمایز می‌توان تشخیص داد: برنامه متکی بر اصالت مواد درسی و برنامه متکی بر رشد همه جانبه شاگرد.

آینده بحث

تدریس معلم باید بر اساس نیاز ، علاقه و توانمندی‌های ذهنی شاگردان تنظیم شود البته این بدان معنی نیست که شاگردان هر چه دلشان خواست می‌توانند انجام بدهند، بلکه بدان معناست که فعالیت و کار مدرسه باید مورد علاقه و دلخواه شاگرد باشد. آنان باید خود شخصا عامل باشند نه اینکه اعمال و وظایف از طرف معلم بر آنها تحمیل شود. معلمان با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ، اخلاقی و ذهنی دانش آموزان بهتر در مسیر آموزش و پرورش دانش آموزان عمل کنند.

همچنین آموزش و پرورش هر کشور باید به اندازه کافی فضا و تجهیزات آموزشی در اختیار مدارس قرار دهد تا معلمان با خیالی آسوده به جنبه‌های مختلف آموزشی بپردازند و دانش آموزان در یادگیری‌های خود احساس رغبت کنند. همچنین باید نظام آموزش و پرورش هر کشور برنامه ساختی معین داشته باشد تا از سردرگمی در حیطه فعالیتهای آموزشی و یادگیری جلوگیری شود.

                                                                                                         برگرفته از وبلاگ مشاوره ای ستاره صبح 


How to Cure Hemorrhoids
بیست و ششم مرداد 98 07:52 ب.ظ
There's definately a great deal to learn about this subject.
I love all of the points you have made.
How to Treat Hemorrhoids
بیست و پنجم مرداد 98 02:05 ق.ظ
When I initially left a comment I appear to have clicked
the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.
Is there a means you can remove me from that service?

Appreciate it!
바카라카지노PPAP3.COM
چهاردهم مرداد 98 04:31 ب.ظ
PPAP3.COM GEJI38
Sexy Ass Cams
یازدهم مرداد 98 06:27 ب.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I come across
a blog that's both educative and interesting, and without a
doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something
which not enough folks are speaking intelligently about.
I am very happy that I came across this during my search for something regarding this.
바카라카지노PPAP3.COM
هشتم مرداد 98 10:54 ق.ظ
PAPP3.COM
https://www.hsq.de/index.php/kontakt
یکم اردیبهشت 98 01:57 ب.ظ
タグホイヤー モナコスーパーコピー代引き時計激安通販スーパーコピー時計の専門店
http://www.vistaprops.com/land
یکم اردیبهشت 98 01:55 ب.ظ
CHANELシャネルコピー_バッグコピー_スーパーブランドコピー
오바마카지노
بیست و نهم فروردین 98 04:47 ب.ظ
One can practice efficient gambling by having detail
online casino beginner's guide, gambling golden rules, reviews and forum of land
and realtime gaming. Mostly new playersstart with all the game free
and this is a very right way to begin a gambling career.
No matter what game you are betting you have to follow some suggestions that may make suggestions over the
procedure for the bet.
anchortext
بیست و ششم فروردین 98 11:58 ق.ظ
Horror stories abound about a variety of issues relating to the IRS and International residents looking to declare a refund.
There are few sites that happen to be regulated by local
governments that happen to be not a whole lot of necessary.
But, by adopting these tricks the player can surely
produce a pattern of playing, ones the player will ultimately get hold of.
자동차보험료비교견적사이트
نوزدهم فروردین 98 08:14 ب.ظ
Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell
you I genuinely enjoy reading your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
Appreciate it!
Temporarylodgingsolutions.Com
نوزدهم فروردین 98 07:37 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished
to say that I've truly enjoyed browsing yor blog posts.
In any casee I will be subscribing to your feed aand I'm hoping you write once more soon!
andre dovi
هفدهم مرداد 96 10:08 ب.ظ
http://www.motogp.com
What is leg length discrepancy?
شانزدهم مرداد 96 10:07 ب.ظ
Hi, i feel that i noticed you visited my weblog so i
got here to go back the choose?.I am trying to find issues to enhance my website!I suppose its ok to make use of some of
your concepts!!
How did the Achilles tendon get it's name?
پانزدهم مرداد 96 03:52 ب.ظ
Useful information. Lucky me I discovered your web site unintentionally, and I'm shocked why this twist
of fate did not came about earlier! I bookmarked it.
http://valoriemcaloon.hatenablog.com/
شانزدهم تیر 96 10:49 ب.ظ
I have read a few good stuff here. Definitely value
bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make one of these great informative site.
http://wearydrink038.livejournal.com
دوم خرداد 96 06:18 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a very
well written article. I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
I will definitely return.
Elizabeth
بیست و پنجم اردیبهشت 96 04:50 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you are just too fantastic. I really like what you've acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say
it. You make it entertaining and you still care for
to keep it smart. I cant wait to read much more from you.
This is actually a wonderful web site.
BHW
بیست و نهم فروردین 96 08:47 ب.ظ
What's up to every one, the contents existing at this web site are actually amazing for people experience, well, keep up the nice
work fellows.
manicure
دوازدهم فروردین 96 07:56 ق.ظ
Hi, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer,
might check this? IE still is the marketplace chief and a good
section of other people will pass over your excellent writing because of
this problem.
manicure
دهم فروردین 96 05:30 ب.ظ
With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of
unique content I've either written myself or outsourced but
it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do you know any ways to help stop content from being stolen? I'd certainly appreciate it.
manicure
دهم فروردین 96 02:45 ب.ظ
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
was just curious if you get a lot of spam comments?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me mad so any help is very much appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر