تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - ویژگی های معلم درقرن 21
هفتم اسفند 87

ویژگی های معلم درقرن 21

   نوشته شده توسط: طاهر امانی    

کسی به طور قطع نمی تواند ابراز نظر کند که قرن بیست و یکم دارای چه ویژگی هایی خواهد بود اما آنچه مسلم است این است که دنیا مانند هزاران سال قبل، روال آرام و کندی نخواهد داشت و بسی جای امید است که انسان با تکیه بر هوش و تفکر خود که از ویژگی های ستایش شده او در قرآن کریم می باشد و به واسطه ی آن به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شده است، راهکارهایی در برابر موانع آن قرن بیابد. اما آنچه که به نظر می رسد آموزش و پرورش با چهار مسئله ی مهم در قرن بیست و یکم مواجه خواهد بود که اگر از هم اکنون درصدد پاسخ قاطع برای آن نباشد، نگران کننده خواهد بود.

·         جمعیت افزاینده دانش آموزی و برنامه ریزی دقیق و پیش نگر

·         کیفیت آموزش و استاندارد های علمی جهانی و بومی

·         افزایش بهره وری در همه ابعاد

·         مطالعات تطبیقی و تحول بر مبنای زمان و ضرورت و فرهنگ

ویژگیهـــــای معلم در قرن 21

از آنجایی که قرن بیست و یکم، قرن اطلاعات، ابتکار و مهارت و سرعت می باشد بنابراین ویژگی های معلم در این قرن بر اساس این اصول می باشد.

 

الف) اطلاعـــــــات:

ویژگی معلم، بالا بردن اطلاعات و به روز کردن آن است. در بحث اطلاعات ((برنامه ICT فناوری اطلاعات)) جایگاه ویژه ای دارد که به آن می پردازیم.

 

1-  آشنایی فناوری آموزشی: برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که یادگیرندگان مادام العمر باشند و این مسیر نمی گردد مگر این که فرایند یادگیری مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد بنابراین معلمان باید با استفاده از کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آنها تدریس واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند. فناوری اطلاعات به ما می گوید آن چه که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک باید معلمانی محقق و پژوهشگر باشند و دانش آموزان پرسش گر امروز و پژوهشگر فردا تربیت کنند.

2-     آشنا با استاندارهای جهانی کیفیت کار

3-  بالا بردن اطلاعات عمومی: معلم قرن بیست و یکم در همه ی زمینه ها اطلاعات خود را بالا ببرد نه فقط در زمینه  رشته ی تدریس خود چرا که بسیاری از علوم به هم وابسته اند. اصطلاحات رایج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامع خود را بداند و در نهایت به علم روان شناسی آگاه باشد چرا که یک معلم بیش از معلم بودن خود باید یک روان شناس آگاه و خبره باشد.

4-  تدریس نوین: استفاده از روش تدریس فعال و همگام با روز، روش هایی تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد عبارتنند از : روش همیاری، روش تدریس فعال، روش بارش مغزی، روش ایفای نقش، روش نمایشی، روش بحث گروهی، روش حل مسئله، روش استقرایی، روش اکتشافی. تمامی این روش ها را می شناسد و می داند که هر یک را در چه درسی و در چه کلاسی به کار گیرد و به تعبیری تدریس او مبتنی بر استانداردها است و تدریس بر اساس استاندارد نوعی بهبود فرایند کار در آموزش و پرورش است.

5-  شرکت در دوره های ضمن خدمت: معلم همیشه خود باید در حال فراگیری علم باشد و اطلاعات جدید و نو را بگیرد، در طول کار خود همیشه یکسان تدریس نکند و نکات را از جهات مختلف و زوایای متعدد بیان کند. لازمه ی این کار، شرکت در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان است.

6-  آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی: از آنجائی که معلم در طول تدریس خود نیاز به ارتباط مقابل دارد، بنابراین باید مخاطبان خود را شناسایی کند. بداند در چه شرایطی زندگی می کنند، تا حدی از خانواده آنها مطلع باشد. در این صورت می تواند پیام های یاددهی خود را شفاف منتقل سازد.

7-  داشتن طرح درس: معلم، باید زمان تدریس خود را حساب کند کتاب مورد تدریس را با طرح درس سالانه، بودجه بندی کند و همچنین طرح درس روزانه، داشته باشد و اطلاعاتی کافی و جامع درباره ی مراحل طرح درس نویسی داشته باشدف ارزشیابی تشخیصی،تکمیلی، پایانی را بداند و در مراحل تدریس خود به کار بندد. هدف های جزئی و کلی و هدف های رفتاری را شناسایی کند. حیطه های آموزشی (دانش، درک و فهم، کاربرد،ترکیب قضاوت) را بداند و در طرح ریزی سؤالات و ارزشیابی های مستمر خود که در طرح سالانه خود در نظر گرفته است اعمال نماید.

 

ب) ابتکـــــار

دومین ویژگی قرن بیست و یکم، قرن ابتکار بود که در این زمینه، معلم باید دارای ویژگی های زیر باشد.

1-  خلاق است: معلم قرن بیست و یکم در این رابطه ی خود خلاق است، دست به شیوه های جدید می زند و دانش آموزان را نیز خلاق با می آورد هر اندازه دانش آموز از نظر اطلاعات، غنی تر باشد. انگیزه ی خلاقیت که در نهاد او بالقوه وجود دارد به فعلیت می رسد و این صورت نمی پذیرد مگر این که معلم و راهنما خودش، آراسته به صفت خلاقیت باشد.

2-  ایجاد دنیای پرسش در کلاس: معلم مبتکر، کسی است که همیشه سؤالی برای مطرح کردن در کلاس داشته باشد و حس انگیزه ی کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کند. آنان را به فعالیت و جنبش وا دارد. (در کلاس مرده و خسته کننده، مرتباً دیدگان دانش آموزان فقط به عقربه های ساعت می باشد)، را روشن سازد و عشق یادگیری فنون جدید را در آنها زنده کند.

3-  ایجاد دنیای تخیل در کلاس: معلم مبتکر به تخیل دانش آموزان احترام می گذارد. یک انشای نو یا یک نقاشی غیر عادی را به مسخره نمی گیرد، از جنبه ی خلاقانه و مبتکرانه به آن می نگرد زیرا تخیل است که خلاقیت و ابتکار را به دنبال دارد.

4-  واهمه نداشتن از شکست: معلم مبتکر در به کارگیری مسائل از هیچ گونه شکستی نمی هراسد بلکه قوی و استوار می ایستد، طرح های خلاق خود را آزمایش می کند و جواب و نتیجه را می گیرد و به همه منعکس می کند.

5-  خطرپذیری: معلم مبتکر در راه خود هر گونه خطری را می پذیرد اعم از خطرات مالی یا غیر مالی، زیرا به هدفش امیدوار و معتقد است.

6-  قدرت تغییر پیش فرض ها: معلم مبتکر پیش فرض های جدید ارائه می دهد و به یک مسئله از زوایای مختلف می نگرد، پیش فرض های قدیمی برای او جالب نیستند، می اندیشد در ذهن خود ((چرا)) پروری ذهنی ایجاد می کند و پیش فرض ها را تغییر می دهد، تجربه می کند، می آزماید تا بالاخره روشی جدید و طرحی نو در اندازد.

7-  تشخیص پیش نیازهای دانش آموزان: یکی از زمینه فعالیت های معلم این است که از کجا شروع کند و پیش نیاز فراگیران او چیست؟ نقطه ی شروع مبتکر سنتی و معمولی نیست، بهترین نقطه ی شروع را به کار می بندد، گاهی با طرح سؤالی نوین با آوردن وسیله با ماکتی سؤال برانگیز و...

8-  درمان ناتوانایی های یادگیری: معلم مبتکر دانش آموزان ناتوان را شناسایی می کند و به درمان آنها می پردازد. معلمی که با دانش آموزان یک دست خلاق و توانا کار کند، ابتکار خاصی شاید نتواند در کار خود به کار بندد، اما معلم مبتکر کسی است که با به کار بردن روش ههای جدید آموزشی به دانش آموزان ناتوان کمک کند.

9-  شناخت تفاوت های فردی: معلم مبتکر به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد . می داند به هر کدام چه مسئوولیتی بدهد و در چه زمینه ای آنها را خلاق بار آورد و استعدادهای نهان آنان را در چه رشته ی تحصیلی بارور سازد.

 

ج) مهارت و سرعت

سومین ممیزه ی قرن بیست و یکم، مهارت و سرعت است که معلم باید دارای ویژگی های زیر در این مقوله باشد.

1- مهارت های فردی: شامل قدرت طرح ریزی مدل ذهنی، به کارگیری اصول منطقی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل قدرت تصمیم گیری.

2- مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی معلم شامل ویژگی های: کنترل احساسات، فن بیان، به کار بردن شعر و امثله در تدریس و گزارش دهی صحیح می باشد.

3- مهارت در تدریس: بیشترین تأثیر در اثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس و اطلاع از دانش تدریس است و ارتباطی خاص بین دوره کارآموزی و عملکرد معلمان وجود دارد، معلم قرن بیست و یکم باید با فنون جدید تدریس آشنا باشد و آنها در تدریس خود به کار گیرد.

4- استفاده از وسایل کمک آموزشی (تکنولوژی آموزشی): یکی از مقوله هایی که به مهارت و سرعت تدریس معلم کمک می کند به کار بردن وسایل کمک آموزشی در امر تدریس می باشد به ویژه در دوره مقطع ابتدایی.

5- مهارت تفکر انتزاعی: معلمانی که تفکر انتزاعی بالایی دارند می توانند با دیدهای متفاوت به یک مسأله یا مشکل بنگرند( از دید خودشان، دانش آموزان، مشاوران، مدیران، اولیاء و ...) بنابراین می توانند راه حل های متفاوتی ارائه دهند  و درباره ی مزایا و معایب هر برنامه، فکر و بهترین راه را انتخاب کنند و اگر نتایج پیش بینی شده، تحقق نیابد مشتاقند که برنامه را تغییر دهند. در هنگام برنامه ریزی مشکلات اضافی را می توانند حدس بزنند و قبل از این که مشکل روی دهد به طور منظم و اصولی پیشگیری هایی را تدارک ببینند، مهارت تفکر انتزاعی باعث می شود معلمان در امر یاددهی موفق تر باشند.

6- مهارت تجزیه و تحلیل مسائل: این معلمان سطح تفکر انتزاعی فوق العاده بالایی دارند. در حوزه کلامی از هوش زیادی بهره مندند، سرشار از اندیشه های عالی هستند. درباره موضوعات گوناگون به روشنی بحث می کنند، می دانند انجام چه کارهایی لازم است و چه کارهایی ضرورت و اهمیت ندارد.

نکته ای که قابل ذکر است این که هر چند در قرن بیست و یکم تحولات جهانی و واژه ی سرعت اطلاعات، ابتکارات، مفاهیم کلیدی و خاص می باشند اما ویژگی های معلم در فرهنگ دینی ما همیشه جای خود را دارد که در کنار ویژگی های قبلی اهمیت فراوان و به سزایی دارد چرا که هدف از تعلیم و تربیت فراگیران تنها در زمینه علم نیست بلکه تربیت و پرورش دینی و رشد خصوصیات اخلاقی بسیار مهم است که در این جا به ویژگی های اخلاقی معلم در قرن بیست و یکم می پردازیم.

 


viagraky.com
بیست و هشتم شهریور 97 04:32 ب.ظ

Whoa lots of helpful knowledge!
cialis authentique suisse cialis generico online recommended site cialis kanada generic cialis in vietnam tadalafilo cialis flussig cialis tadalafil online how much does a cialis cost cialis great britain we use it cialis online store
cialisyoues.com
بیست و هفتم شهریور 97 01:22 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
how to buy cialis online usa cialis tablets for sale cialis rezeptfrei sterreich cialis super acti cialis baratos compran uk trusted tabled cialis softabs cialis cuantos mg hay callus buying cialis in colombia brand cialis generic
canadian medications by mail
سیزدهم شهریور 97 05:15 ب.ظ

You revealed it exceptionally well!
drugstore online shopping cialis from canada canadian medications list north west pharmacy canada canadian pharmacies that ship to us pharmacy canada reviews Northwest Pharmacy best canadian mail order pharmacies pharmacy canada 24 canada online pharmacies for men
viagra generic
سیزدهم شهریور 97 02:34 ق.ظ

Many thanks. Very good stuff.
viagra online uk where can you buy viagra over the counter where to buy viagra without prescription buy viagra online without rx viagra buy uk uk viagra buy real viagra online cheap where can we buy viagra buy generic viagra usa order online viagra
Cialis online
دوازدهم شهریور 97 07:02 ب.ظ

Regards. Valuable information.
cialis canada achat cialis en suisse buying brand cialis online we choice cialis uk cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg cialis sans ordonnance cialis australia org generic low dose cialis cialis savings card
http://cialisonla.com/
دوازدهم شهریور 97 12:29 ق.ظ

Fantastic posts. With thanks!
only best offers cialis use cialis cipla best buy cialis e hiv cialis tablets buying cialis overnight cialis wir preise cialis 20mg prix en pharmacie click now buy cialis brand click here take cialis cialis tablets australia
http://cialisvipsale.com/
یازدهم شهریور 97 11:43 ق.ظ

Kudos. I enjoy it!
cialis lilly tadalafi how to purchase cialis on line trusted tabled cialis softabs cialis without a doctor's prescription side effects of cialis generic cialis soft gels 200 cialis coupon cialis patent expiration cialis pills in singapore viagra cialis levitra
buy viagra usa online
بیست و سوم مرداد 97 02:40 ق.ظ

You actually expressed it terrifically.
get a prescription online for viagra do you need a prescription to buy viagra buying viagra online viagra online canadian pharmacy where to buy viagra online without prescription get viagra prescription online pharmacy viagra generic buy viagra online without buy viagra online cheap uk buying viagra in china
what is bph cialis
بیست و یکم مرداد 97 08:43 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis therapie cialis sicuro in linea cialis online deutschland cialis per paypa cost of cialis per pill overnight cialis tadalafil we choice cialis uk 40 mg cialis what if i take i recommend cialis generico price cialis best
Cialis 20 mg
هفتم خرداد 97 01:44 ق.ظ

Regards. I value it!
cialis australia org cialis free trial price cialis wal mart pharmacy achat cialis en itali we use it cialis online store precios cialis peru enter site natural cialis walgreens price for cialis cialis for sale we choice cialis pfizer india
chocolate
شانزدهم اردیبهشت 97 07:27 ب.ظ
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips.
Maybe you could write next articles referring to this article.
I wish to read more things about it!
Cialis prices
هفتم اردیبهشت 97 06:17 ب.ظ

Many thanks. A lot of postings!

cialis coupon achat cialis en europe tadalafil 10 mg cialis generic tadalafil buy tarif cialis france generic cialis 20mg uk how do cialis pills work dosagem ideal cialis generic cialis pill online are there generic cialis
Buy viagra
چهارم اردیبهشت 97 02:13 ق.ظ

Lovely content, Kudos!
where can i buy viagra without buy now viagra order viagra online usa online viagra no prescription buy sildenafil tablets online viagra professional buy viagra with prescription online safe place to buy viagra online uk where can i buy real viagra buy viagra soft online
Generic cialis
هفدهم فروردین 97 06:05 ب.ظ

You actually expressed it exceptionally well!
generico cialis mexico rezeptfrei cialis apotheke cialis kamagra levitra comprar cialis navarr cialis tadalafil we choice cialis uk click here to buy cialis viagra vs cialis vs levitra purchasing cialis on the internet cialis for bph
Online cialis
سوم فروردین 97 01:39 ب.ظ

Regards, Lots of forum posts.

how to purchase cialis on line precios cialis peru usa cialis online cialis online deutschland buy cialis online legal the best site cialis tablets recommended site cialis kanada cialis authentique suisse acheter cialis meilleur pri generic cialis in vietnam
Cialisgal
بیست و هفتم اسفند 96 08:58 ب.ظ

Information effectively used.!
calis female cialis no prescription cialis dosage recommendations acheter du cialis a geneve canada discount drugs cialis buy cheap cialis in uk cialis savings card no prescription cialis cheap cialis baratos compran uk buy cialis
foot pain
هجدهم شهریور 96 10:57 ق.ظ
For most recent news you have to pay a quick visit internet and
on internet I found this site as a finest web page for latest updates.
How do you get rid of Achilles tendonitis?
هفدهم مرداد 96 03:58 ب.ظ
Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your blog.
Im really impressed by your blog.
Hello there, You have performed an excellent job.
I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.
I'm sure they'll be benefited from this web site.
Foot Pain
پانزدهم مرداد 96 01:33 ب.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really nice
piece of writing on building up new webpage.
woke up with a foot pain
یازدهم تیر 96 06:41 ب.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo
News. Do you have any suggestions on how to get
listed in Yahoo News? I've been trying for a while
but I never seem to get there! Many thanks
annamariefron.blogas.lt
سی و یکم اردیبهشت 96 10:50 ق.ظ
hi!,I love your writing very a lot! share we keep in touch extra about your post on AOL?
I require a specialist on this space to solve my problem. May
be that's you! Looking ahead to look you.
Miriam
بیست و پنجم اردیبهشت 96 04:41 ق.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site daily, this website is
actually good and the people are really sharing nice thoughts.
manicure
هفدهم فروردین 96 10:05 ب.ظ
Hi, I do believe this is an excellent web
site. I stumbledupon it ;) I may revisit yet again since I bookmarked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help
others.
manicure
دهم فروردین 96 02:52 ب.ظ
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's really informative.
I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future.

Many people will be benefited from your writing. Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر