تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - ویژگی های معلم درقرن 21
هفتم اسفند 87

ویژگی های معلم درقرن 21

   نوشته شده توسط: طاهر امانی    

کسی به طور قطع نمی تواند ابراز نظر کند که قرن بیست و یکم دارای چه ویژگی هایی خواهد بود اما آنچه مسلم است این است که دنیا مانند هزاران سال قبل، روال آرام و کندی نخواهد داشت و بسی جای امید است که انسان با تکیه بر هوش و تفکر خود که از ویژگی های ستایش شده او در قرآن کریم می باشد و به واسطه ی آن به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شده است، راهکارهایی در برابر موانع آن قرن بیابد. اما آنچه که به نظر می رسد آموزش و پرورش با چهار مسئله ی مهم در قرن بیست و یکم مواجه خواهد بود که اگر از هم اکنون درصدد پاسخ قاطع برای آن نباشد، نگران کننده خواهد بود.

·         جمعیت افزاینده دانش آموزی و برنامه ریزی دقیق و پیش نگر

·         کیفیت آموزش و استاندارد های علمی جهانی و بومی

·         افزایش بهره وری در همه ابعاد

·         مطالعات تطبیقی و تحول بر مبنای زمان و ضرورت و فرهنگ

ویژگیهـــــای معلم در قرن 21

از آنجایی که قرن بیست و یکم، قرن اطلاعات، ابتکار و مهارت و سرعت می باشد بنابراین ویژگی های معلم در این قرن بر اساس این اصول می باشد.

 

الف) اطلاعـــــــات:

ویژگی معلم، بالا بردن اطلاعات و به روز کردن آن است. در بحث اطلاعات ((برنامه ICT فناوری اطلاعات)) جایگاه ویژه ای دارد که به آن می پردازیم.

 

1-  آشنایی فناوری آموزشی: برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که یادگیرندگان مادام العمر باشند و این مسیر نمی گردد مگر این که فرایند یادگیری مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد بنابراین معلمان باید با استفاده از کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آنها تدریس واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند. فناوری اطلاعات به ما می گوید آن چه که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک باید معلمانی محقق و پژوهشگر باشند و دانش آموزان پرسش گر امروز و پژوهشگر فردا تربیت کنند.

2-     آشنا با استاندارهای جهانی کیفیت کار

3-  بالا بردن اطلاعات عمومی: معلم قرن بیست و یکم در همه ی زمینه ها اطلاعات خود را بالا ببرد نه فقط در زمینه  رشته ی تدریس خود چرا که بسیاری از علوم به هم وابسته اند. اصطلاحات رایج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامع خود را بداند و در نهایت به علم روان شناسی آگاه باشد چرا که یک معلم بیش از معلم بودن خود باید یک روان شناس آگاه و خبره باشد.

4-  تدریس نوین: استفاده از روش تدریس فعال و همگام با روز، روش هایی تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد عبارتنند از : روش همیاری، روش تدریس فعال، روش بارش مغزی، روش ایفای نقش، روش نمایشی، روش بحث گروهی، روش حل مسئله، روش استقرایی، روش اکتشافی. تمامی این روش ها را می شناسد و می داند که هر یک را در چه درسی و در چه کلاسی به کار گیرد و به تعبیری تدریس او مبتنی بر استانداردها است و تدریس بر اساس استاندارد نوعی بهبود فرایند کار در آموزش و پرورش است.

5-  شرکت در دوره های ضمن خدمت: معلم همیشه خود باید در حال فراگیری علم باشد و اطلاعات جدید و نو را بگیرد، در طول کار خود همیشه یکسان تدریس نکند و نکات را از جهات مختلف و زوایای متعدد بیان کند. لازمه ی این کار، شرکت در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان است.

6-  آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی: از آنجائی که معلم در طول تدریس خود نیاز به ارتباط مقابل دارد، بنابراین باید مخاطبان خود را شناسایی کند. بداند در چه شرایطی زندگی می کنند، تا حدی از خانواده آنها مطلع باشد. در این صورت می تواند پیام های یاددهی خود را شفاف منتقل سازد.

7-  داشتن طرح درس: معلم، باید زمان تدریس خود را حساب کند کتاب مورد تدریس را با طرح درس سالانه، بودجه بندی کند و همچنین طرح درس روزانه، داشته باشد و اطلاعاتی کافی و جامع درباره ی مراحل طرح درس نویسی داشته باشدف ارزشیابی تشخیصی،تکمیلی، پایانی را بداند و در مراحل تدریس خود به کار بندد. هدف های جزئی و کلی و هدف های رفتاری را شناسایی کند. حیطه های آموزشی (دانش، درک و فهم، کاربرد،ترکیب قضاوت) را بداند و در طرح ریزی سؤالات و ارزشیابی های مستمر خود که در طرح سالانه خود در نظر گرفته است اعمال نماید.

 

ب) ابتکـــــار

دومین ویژگی قرن بیست و یکم، قرن ابتکار بود که در این زمینه، معلم باید دارای ویژگی های زیر باشد.

1-  خلاق است: معلم قرن بیست و یکم در این رابطه ی خود خلاق است، دست به شیوه های جدید می زند و دانش آموزان را نیز خلاق با می آورد هر اندازه دانش آموز از نظر اطلاعات، غنی تر باشد. انگیزه ی خلاقیت که در نهاد او بالقوه وجود دارد به فعلیت می رسد و این صورت نمی پذیرد مگر این که معلم و راهنما خودش، آراسته به صفت خلاقیت باشد.

2-  ایجاد دنیای پرسش در کلاس: معلم مبتکر، کسی است که همیشه سؤالی برای مطرح کردن در کلاس داشته باشد و حس انگیزه ی کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کند. آنان را به فعالیت و جنبش وا دارد. (در کلاس مرده و خسته کننده، مرتباً دیدگان دانش آموزان فقط به عقربه های ساعت می باشد)، را روشن سازد و عشق یادگیری فنون جدید را در آنها زنده کند.

3-  ایجاد دنیای تخیل در کلاس: معلم مبتکر به تخیل دانش آموزان احترام می گذارد. یک انشای نو یا یک نقاشی غیر عادی را به مسخره نمی گیرد، از جنبه ی خلاقانه و مبتکرانه به آن می نگرد زیرا تخیل است که خلاقیت و ابتکار را به دنبال دارد.

4-  واهمه نداشتن از شکست: معلم مبتکر در به کارگیری مسائل از هیچ گونه شکستی نمی هراسد بلکه قوی و استوار می ایستد، طرح های خلاق خود را آزمایش می کند و جواب و نتیجه را می گیرد و به همه منعکس می کند.

5-  خطرپذیری: معلم مبتکر در راه خود هر گونه خطری را می پذیرد اعم از خطرات مالی یا غیر مالی، زیرا به هدفش امیدوار و معتقد است.

6-  قدرت تغییر پیش فرض ها: معلم مبتکر پیش فرض های جدید ارائه می دهد و به یک مسئله از زوایای مختلف می نگرد، پیش فرض های قدیمی برای او جالب نیستند، می اندیشد در ذهن خود ((چرا)) پروری ذهنی ایجاد می کند و پیش فرض ها را تغییر می دهد، تجربه می کند، می آزماید تا بالاخره روشی جدید و طرحی نو در اندازد.

7-  تشخیص پیش نیازهای دانش آموزان: یکی از زمینه فعالیت های معلم این است که از کجا شروع کند و پیش نیاز فراگیران او چیست؟ نقطه ی شروع مبتکر سنتی و معمولی نیست، بهترین نقطه ی شروع را به کار می بندد، گاهی با طرح سؤالی نوین با آوردن وسیله با ماکتی سؤال برانگیز و...

8-  درمان ناتوانایی های یادگیری: معلم مبتکر دانش آموزان ناتوان را شناسایی می کند و به درمان آنها می پردازد. معلمی که با دانش آموزان یک دست خلاق و توانا کار کند، ابتکار خاصی شاید نتواند در کار خود به کار بندد، اما معلم مبتکر کسی است که با به کار بردن روش ههای جدید آموزشی به دانش آموزان ناتوان کمک کند.

9-  شناخت تفاوت های فردی: معلم مبتکر به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد . می داند به هر کدام چه مسئوولیتی بدهد و در چه زمینه ای آنها را خلاق بار آورد و استعدادهای نهان آنان را در چه رشته ی تحصیلی بارور سازد.

 

ج) مهارت و سرعت

سومین ممیزه ی قرن بیست و یکم، مهارت و سرعت است که معلم باید دارای ویژگی های زیر در این مقوله باشد.

1- مهارت های فردی: شامل قدرت طرح ریزی مدل ذهنی، به کارگیری اصول منطقی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل قدرت تصمیم گیری.

2- مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی معلم شامل ویژگی های: کنترل احساسات، فن بیان، به کار بردن شعر و امثله در تدریس و گزارش دهی صحیح می باشد.

3- مهارت در تدریس: بیشترین تأثیر در اثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس و اطلاع از دانش تدریس است و ارتباطی خاص بین دوره کارآموزی و عملکرد معلمان وجود دارد، معلم قرن بیست و یکم باید با فنون جدید تدریس آشنا باشد و آنها در تدریس خود به کار گیرد.

4- استفاده از وسایل کمک آموزشی (تکنولوژی آموزشی): یکی از مقوله هایی که به مهارت و سرعت تدریس معلم کمک می کند به کار بردن وسایل کمک آموزشی در امر تدریس می باشد به ویژه در دوره مقطع ابتدایی.

5- مهارت تفکر انتزاعی: معلمانی که تفکر انتزاعی بالایی دارند می توانند با دیدهای متفاوت به یک مسأله یا مشکل بنگرند( از دید خودشان، دانش آموزان، مشاوران، مدیران، اولیاء و ...) بنابراین می توانند راه حل های متفاوتی ارائه دهند  و درباره ی مزایا و معایب هر برنامه، فکر و بهترین راه را انتخاب کنند و اگر نتایج پیش بینی شده، تحقق نیابد مشتاقند که برنامه را تغییر دهند. در هنگام برنامه ریزی مشکلات اضافی را می توانند حدس بزنند و قبل از این که مشکل روی دهد به طور منظم و اصولی پیشگیری هایی را تدارک ببینند، مهارت تفکر انتزاعی باعث می شود معلمان در امر یاددهی موفق تر باشند.

6- مهارت تجزیه و تحلیل مسائل: این معلمان سطح تفکر انتزاعی فوق العاده بالایی دارند. در حوزه کلامی از هوش زیادی بهره مندند، سرشار از اندیشه های عالی هستند. درباره موضوعات گوناگون به روشنی بحث می کنند، می دانند انجام چه کارهایی لازم است و چه کارهایی ضرورت و اهمیت ندارد.

نکته ای که قابل ذکر است این که هر چند در قرن بیست و یکم تحولات جهانی و واژه ی سرعت اطلاعات، ابتکارات، مفاهیم کلیدی و خاص می باشند اما ویژگی های معلم در فرهنگ دینی ما همیشه جای خود را دارد که در کنار ویژگی های قبلی اهمیت فراوان و به سزایی دارد چرا که هدف از تعلیم و تربیت فراگیران تنها در زمینه علم نیست بلکه تربیت و پرورش دینی و رشد خصوصیات اخلاقی بسیار مهم است که در این جا به ویژگی های اخلاقی معلم در قرن بیست و یکم می پردازیم.

 


Buy cialis online
سوم تیر 98 05:45 ق.ظ

You revealed it adequately!
effetti del cialis acquistare cialis internet cialis herbs cialis generic cialis cost cialis 5 mg scheda tecnica cialis italia gratis cialis australian price cialis prices in england cialis generique 5 mg
Buy generic cialis
دوم تیر 98 01:46 ب.ظ

Many thanks! Fantastic stuff!
callus cialis official site trusted tabled cialis softabs how to purchase cialis on line order a sample of cialis cialis pills in singapore cialis cuantos mg hay cialis efficacit side effects for cialis comprar cialis navarr
http://rupbeve.strikingly.com/
یکم تیر 98 11:08 ب.ظ

You stated that really well.
cialis 10mg prix pharmaci we choice cialis pfizer india miglior cialis generico we like it cialis price precios cialis peru cialis for daily use generic cialis at walmart cialis coupon click here take cialis purchasing cialis on the internet
Buy cialis online
یکم تیر 98 06:21 ق.ظ

With thanks. Ample content!

cialis australia org cialis arginine interactio price cialis best cialis generic tadalafil buy fast cialis online cialis pas cher paris generic cialis soft gels cialis official site buying cialis overnight cialis flussig
http://dingpynear.strikingly.com/
سی ام خرداد 98 09:52 ب.ظ

Information clearly regarded!!
cialis 50 mg soft tab cialis for daily use cialis tablets acquistare cialis internet safe site to buy cialis online best generic drugs cialis cialis generico en mexico cialis manufacturer coupon buy online cialis 5mg cialis pills boards
Cialis 20 mg
سی ام خرداد 98 03:04 ق.ظ

Useful postings. Regards.
cost of cialis cvs cialis pills price each cialis cost ou acheter du cialis pas cher generic cialis pill online cialis sicuro in linea generic cialis tadalafil cialis dosage recommendations prescription doctor cialis cialis without a doctor's prescription
cialis official site
بیست و نهم خرداد 98 10:47 ق.ظ

Reliable postings. Kudos!
only best offers 100mg cialis how to buy cialis online usa click here to buy cialis enter site natural cialis side effects for cialis comprar cialis navarr what is cialis cialis ahumada cialis per paypa cialis cipla best buy
tadalafil 20 mg
بیست و هشتم خرداد 98 06:25 ب.ظ

You made the point.
cialis herbs cialis coupons cialis kamagra levitra brand cialis generic prix de cialis click now cialis from canada viagra vs cialis wow cialis 20 cialis bula cialis 5 mg para diabeticos
http://inesec.strikingly.com/
بیست و ششم خرداد 98 04:35 ب.ظ

Amazing loads of terrific info!
cialis for sale cialis great britain cialis tablets cialis diario compra buy online cialis 5mg cilas cialis generico cialis 20mg prix en pharmacie chinese cialis 50 mg buy cialis online
Cialis 20 mg
بیست و ششم خرداد 98 02:00 ق.ظ

Good info. Thank you.
when will generic cialis be available cialis for daily use cialis for sale brand cialis generic where to buy cialis in ontario sublingual cialis online buying cialis on internet cialis uk next day only now cialis for sale in us what is cialis
http://kidspsokna.strikingly.com/
بیست و چهارم خرداد 98 09:47 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
we choice free trial of cialis best generic drugs cialis recommended site cialis kanada cialis generika cialis for sale south africa ou trouver cialis sur le net precios cialis peru calis cialis professional yohimbe cialis purchasing
http://peeberconf.strikingly.com/
بیست و سوم خرداد 98 05:18 ب.ظ

Nicely voiced certainly. !
tadalafil generic online prescriptions cialis cialis without a doctor's prescription cialis 5mg prix when will generic cialis be available cialis tadalafil online import cialis interactions for cialis canadian discount cialis cialis in sconto
Buy cialis
بیست و سوم خرداد 98 03:46 ق.ظ

You reported this really well.
wow cialis tadalafil 100mg 5 mg cialis pharmacie en ligne walgreens price for cialis prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg effectiveness cialis qualitat effetti del cialis generic cialis pro only best offers cialis use cost of cialis cvs
http://tangeomi.strikingly.com/
بیست و دوم خرداد 98 01:34 ب.ظ

Appreciate it, A lot of data!

cialis cuantos mg hay cialis sicuro in linea pastillas cialis y alcoho price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg effetti collateral tadalafil 20mg cialis 10 doctissimo enter site 20 mg cialis cost buy cialis online legal prices on cialis 10 mg
cialisvie.com
بیست و یکم خرداد 98 10:25 ق.ظ

Very good postings. Kudos.
cialis qualitat cialis generico ou trouver cialis sur le net canada discount drugs cialis cialis 5mg cialis herbs cialis 20 mg cost click here cialis daily uk generic for cialis cialis pills boards
http://cialisvie.com/
بیستم خرداد 98 05:27 ق.ظ

Position well taken..
click now cialis from canada buy cialis uk no prescription cialis lilly tadalafi click here cialis daily uk dosagem ideal cialis free generic cialis cialis great britain cialis 20 mg cost cialis tablets australia tesco price cialis
cialisvie.com
هجدهم خرداد 98 11:25 ب.ظ

Thanks! Valuable stuff!
cialis tadalafil online cipla cialis online buy cialis online nz purchasing cialis on the internet cialis dose 30mg achat cialis en itali brand cialis nl side effects for cialis cialis professional from usa cialis prices
cialisvie.com
هفدهم خرداد 98 05:36 ب.ظ

Whoa many of wonderful material.
cialis kaufen bankberweisung cialis without a doctor's prescription generic cialis soft gels cialis from canada cialis tadalafil recommended site cialis kanada cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets only now cialis 20 mg cialis generic
http://sergeytatiananikitiny.com/index.php/component/content/frontpage
چهارم اردیبهشت 98 02:30 ب.ظ
激安 サングラス 韓国 人気 楽天市場 モンクレール 代引き 海外ブランド コピー ダミエ 偽者
http://www.mindywenderfitness.com/im-26-pregnant/
چهارم اردیبهشت 98 02:28 ب.ظ
人気スーパーコピーブランド時計通販,スーパーコピー時計(N級)全部激安で販売。
http://canadiantousapharmacy.com/
بیست و یکم فروردین 98 12:24 ب.ظ

Whoa a good deal of good knowledge!
canadian pharmacies online prescriptions online canadian discount pharmacies buy viagra 25mg online pharmacy buy viagrow pro online pharmacies tech school drugstore online shopping reviews canada online pharmacies medication canada online pharmacies reviews pharmacy onesource
https://www.samouzdrawianie.pl/serum/
هفدهم فروردین 98 09:06 ق.ظ
ウブロ時計スーパーコピーブランドN級品優良店
buy tadalafil no prescription
شانزدهم آذر 97 12:47 ق.ظ

Thanks. Plenty of stuff.

cialis 20 mg cost cialis 5 mg funziona cialis online deutschland discount cialis cialis daily reviews only now cialis 20 mg low cost cialis 20mg side effects for cialis cialis price in bangalore try it no rx cialis
buy generic cialis
پانزدهم آذر 97 05:19 ق.ظ

Whoa lots of terrific information.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis bula venta de cialis canada cialis great britain trusted tabled cialis softabs cialis soft tabs for sale price cialis best low dose cialis blood pressure price cialis best cost of cialis cvs
buy cialis uk
چهاردهم آذر 97 11:45 ق.ظ

Excellent facts. Thanks a lot.
buy generic cialis cialis sale online we like it cialis soft gel cialis 5 mg cialis 5 mg para diabeticos cialis online napol cialis professional yohimbe generic cialis review uk where do you buy cialis cialis 5 mg buy
Buy cialis
چهاردهم آذر 97 12:17 ق.ظ

Good information. Regards.
we like it cialis soft gel prix cialis once a da interactions for cialis rezeptfrei cialis apotheke online prescriptions cialis tesco price cialis viagra cialis levitra cialis baratos compran uk how does cialis work we choice free trial of cialis
cialis
سیزدهم آذر 97 01:20 ب.ظ

Thanks a lot! Excellent information.
order cialis from india buy cialis uk no prescription cialis daily new zealand cialis italia gratis cialis generika in deutschland kaufen cost of cialis per pill only best offers 100mg cialis safe dosage for cialis brand cialis nl cilas
Buy generic cialis
سیزدهم آذر 97 01:47 ق.ظ

Nicely expressed truly. .
achat cialis en suisse cialis farmacias guadalajara cialis for sale generic cialis at the pharmacy cialis pills interactions for cialis cialis prezzo di mercato cuanto cuesta cialis yaho cialis kamagra levitra 40 mg cialis what if i take
Generic cialis
دوازدهم آذر 97 12:48 ب.ظ

Fantastic postings, Thank you.
where cheapest cialis buy cialis sample pack only best offers cialis use we like it safe cheap cialis the best choice cialis woman import cialis cialis super acti how does cialis work how to purchase cialis on line free cialis
buy cialis without a doctor's prescription
دوازدهم آذر 97 01:25 ق.ظ

Fantastic posts, With thanks.
where to buy cialis in ontario cialis canada tesco price cialis cialis free trial cialis coupons printable cialis 100mg suppliers cialis daily dose generic generic cialis with dapoxetine cialis side effects dangers cialis billig
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30