تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - ویژگی‌های معلم در قرن 21

جامعه‌ی بشری در سایه‌ی پیشرفت علم و تکنولوژی مدرن اطلاعاتی، لزوم توجه به زندگی توأم با کرامت انسانی را دریافته است.

امروزه جهان با مسائل رعب انگیزی روبرو است: جنگ، افول اقتصادی، بیماری هایی نظیر ایدز و هپاتیت، فقر، بیسوادی کلاسیک و کارکردی، و... از مواردی هستند که هرچند نسل بشر را در این کره‌ی خاکی تهدید می کنند، اماخود محصول ناآگاهی، بی خبری و خودمحوری نوع بشر هستند.

 

تمدن برای پیشرفت و توانمندی انسان امکانات بالقوه‌ی فراوانی دارد، اما آیا انسان برای دستیابی صحیح به دانش موجود و تقسیم صحیح منابع و سهیم نمودن تمام افراد در تعالی بشریت آموزش لازم دریافت کرده است؟ آیا نظام آموزشی موجود، به گونه ای هست که منجر به جذب دانش سودمند، قابلیت تعقل، مهارت ها و ارزش ها گردد؟

جامعه‌ی بشری در سایه‌ی پیشرفت علم و تکنولوژی مدرن اطلاعاتی، لزوم توجه به زندگی توأم با کرامت انسانی را دریافته است.

امروزه جهان با مسائل رعب انگیزی روبرو است: جنگ، افول اقتصادی، بیماری هایی نظیر ایدز و هپاتیت، فقر، بیسوادی کلاسیک و کارکردی، و... از مواردی هستند که هرچند نسل بشر را در این کره‌ی خاکی تهدید می کنند، اماخود محصول ناآگاهی، بی خبری و خودمحوری نوع بشر هستند.

 

تمدن برای پیشرفت و توانمندی انسان امکانات بالقوه‌ی فراوانی دارد، اما آیا انسان برای دستیابی صحیح به دانش موجود و تقسیم صحیح منابع و سهیم نمودن تمام افراد در تعالی بشریت آموزش لازم دریافت کرده است؟ آیا نظام آموزشی موجود، به گونه ای هست که منجر به جذب دانش سودمند، قابلیت تعقل، مهارت ها و ارزش ها گردد؟

در قرن21، برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار به تفکرات جدید، روش های آموزشی متنوع، رویكردهای آموزشی نو و دیدگاهی متفاوت نسبت به علم و فرهنگ نیاز داریم. تنها آموزشی مناسب است که بتواند دنیایی امن و سالم را ایجاد و تضمین نموده و درکنار پیشرفت‌های عظیم علمی، صنعتی و اجتماعی، همکاری های بین المللی را جهت دستیابی به توسعه‌ی پایدار جهانی تشویق كند. برای دسترسی به توسعه‌ی پایدار نیاز به آموزش تفکر انتقادی است.

ذکر ویژگی‌های معلمین در قرن 21 به منزله‌ی این نیست که تا کنون معلمین دارای این ویژگی ها و صفات نبوده اند، ولی از آن‌جایی که قرن بیست و یکم، قرن اطلاعات، ابتکار، مهارت و سرعت می باشد، بنابراین ویژگی های معلم نیز در این قرن باید افزون تراز قبل بر اساس این اصول باشد و به آن‌ها توجه بیشتری مبذول گردد.

الف) اطلاعات:

ویژگی معلم، بالا بردن اطلاعات و به روز کردن آن است. در بحث اطلاعات «برنامه‌ی «ICT» فناوری اطلاعات» جایگاه ویژه ای دارد که به آن می پردازیم.

1ـ آشنایی با فناوری آموزشی: برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که فراگیران مادام العمر باشند و این میسر نمی‌شود مگر این که فرایند یادگیری، مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد. بنابراین معلمان باید با استفاده از کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آن‌ها در تدریس، واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند.

فناوری اطلاعات به ما می گوید: آن چه که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک ها باید معلمانی محقق و پژوهش‌گر باشند و از دانش آموزان پرسش گر امروز، پژوهش‌گران فردا را تربیت کنند.

2ـ بالا بردن اطلاعات عمومی: معلم قرن بیست و یکم باید در همه ی زمینه ها اطلاعات خود را بالا ببرد نه فقط در زمینه ی رشته ی تدریسش، چرا که بسیاری از علوم به هم وابسته اند. اصطلاحات رایج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه‌ی خود را بداند و در نهایت به علم روان شناسی آگاه باشد چرا که یک معلم پیش از معلم بودن خود باید یک روان شناس آگاه و خبره باشد.

3ـ تدریس نوین: استفاده از روش تدریس فعال و همگام با روز. روش هایی که به تدریس معلم ویژگی خاصی می‌بخشد، عبارتند از : روش همیاری، روش تدریس فعال، روش بارش مغزی، روش ایفای نقش، روش نمایشی، روش بحث گروهی، روش حل مسئله، روش استقرایی، روش اکتشافی. ... تمامی این روش ها را می شناسد و می داند که هر یک را در چه درسی و در چه کلاسی به کار گیرد و به تعبیری تدریس او مبتنی بر استانداردها است و تدریس بر اساس استاندارد، بهبود فرایند کار در آموزش و پرورش است.

4 ـ آشنایی با اصول روان‌شناسی تربیتی: از آن‌جائی که معلم در طول تدریس خود نیاز به ارتباط متقابل دارد، بنابراین باید مخاطبان خود را شناسایی کند و بداند در چه شرایطی زندگی می کنند و تا حدی از خانواده‌ی آن‌ها نیز مطلع باشد. در این صورت می تواند پیام‌های یاددهی خود را شفاف‌تر و آسان‌تر منتقل سازد.

5 ـ داشتن طرح درس : معلم، باید زمان تدریس خود را حساب کند.کتاب مورد تدریس را با طرح درس سالانه، بودجه بندی کند. معلم باید طرح درس روزانه داشته باشد. اطلاعاتی کافی و جامع درباره‌ی مراحل طرح درس نویسی داشته باشد، ارزش‌یابی تشخیصی،تکمیلی و پایانی را بداند و در مراحل تدریس خود به کار بندد. هدف های جزئی و کلی و هدف های رفتاری را شناسایی کند. حیطه های آموزشی (دانش، درک و فهم، کاربرد ترکیب، قضاوت) را بداند و در طراحی سؤالات و ارزشیابی‌های مستمر خود که در طرح سالانه نظر گرفته است اعمال نماید.

ب) ابتکار

دومین ویژگی قرن بیست و یکم، قرن ابتکار است که در این زمینه، معلم باید دارای ویژگی های زیر باشد:

1ـ خلاقیت: معلم قرن بیست و یکم خلاق است، دست به شیوه های جدید می زند و دانش آموزان را نیز خلاق بار می آورد. هر اندازه دانش آموز از نظر اطلاعات، غنی تر باشد، انگیزه ی بروز خلاقیت که در نهاد او بالقوه وجود دارد زودتر به فعلیت می رسد و این صورت نمی پذیرد مگر این که ابتدا معلم و راهنما، آراسته به این صفت باشد.

2ـ ایجاد دنیای پرسش در کلاس: معلم مبتکر کسی است که همیشه سؤالی برای مطرح کردن در کلاس داشته باشد و حس انگیزه ی کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کند. آنان را به فعالیت و جنبش وا دارد. و عشق یادگیری فنون جدید را در آن‌ها زنده کند.

3ـ ایجاد دنیای تخیل در کلاس: معلم مبتکر به تخیل دانش آموزان احترام می گذارد. یک انشای نو یا یک نقاشی غیر عادی را به مسخره نمی گیرد، بلكه از جنبه ی خلاقانه و مبتکرانه به آن می نگرد زیرا تخیل است که خلاقیت و ابتکار را به دنبال دارد.

4ـ واهمه نداشتن از شکست: معلم مبتکر در به کارگیری مسائل از هیچ گونه شکستی نمی هراسد بلکه قوی و استوار می ایستد، طرح های خلاق خود را آزمایش می کند و جواب و نتیجه را می گیرد و به همه منعکس می کند.

5 ـ خطرپذیری: معلم مبتکر در راه خود هر گونه خطری را می پذیرد اعم از خطرات مالی یا غیر مالی، زیرا به هدفش امیدوار و معتقد است.

6ـ شناخت تفاوت های فردی: معلم مبتکر به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد . می داند به هر کدام چه مسئولیتی بدهد و در چه زمینه ای آن‌ها را خلاق بار آورد و استعدادهای نهان آنان را در چه رشته‌ی تحصیلی بارور سازد.

ج) مهارت و سرعت

سومین ممیزه‌ی قرن بیست و یکم، مهارت و سرعت است که معلم باید در این مقوله دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1ـ مهارت های فردی شامل: قدرت طرح ریزی مدل ذهنی، به کارگیری اصول منطقی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، قدرت تصمیم گیری و...

2ـ مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی معلم شامل ویژگی های: کنترل احساسات، فن بیان، به کار بردن شعر و امثله در تدریس، گزارش دهی صحیح و ... می باشد.

3ـ مهارت در تدریس: بیشترین تأثیر در اثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس و اطلاع از دانش تدریس است و ارتباطی خاص بین دوره‌ی کارآموزی و عمل‌کرد معلمان وجود دارد، معلم قرن بیست و یکم باید با فنون جدید تدریس آشنا باشد و آن‌ها را در تدریس خود به کار گیرد.

4ـ استفاده از وسایل کمک آموزشی (تکنولوژی آموزشی): یکی از مقوله هایی که به مهارت و سرعت تدریس معلم کمک می کند، به کار بردن وسایل کمک آموزشی در امر تدریس می باشد به ویژه در دوره‌ی ابتدایی.

5ـ مهارت تفکر انتزاعی: معلمانی که تفکر انتزاعی بالایی دارند می توانند با نگرش‌های متفاوت به یک مسئله یا مشکل بنگرند( از دید خودشان، دانش آموزان، مشاوران، مدیران، اولیا و ...) بنابراین، می توانند راه حل های متفاوتی ارائه دهند و درباره ی مزایا و معایب هر برنامه فکرکرده و بهترین راه را انتخاب کنند و اگر نتایج پیش بینی شده، تحقق نیابد مشتاق هستند که برنامه را تغییر دهند. در هنگام برنامه ریزی می‌توانند مشکلات اضافی را حدس بزنند و قبل از بروز مشکل به طور منظم و اصولی از آن پیشگیری كنند؛ مهارت تفکر انتزاعی باعث می شود معلمان در امر یاددهی موفق تر باشند.

6ـ مهارت تجزیه و تحلیل مسائل: این معلمان سطح تفکر انتزاعی فوق العاده بالایی دارند. در حوزه‌ی کلامی از هوش زیادی بهره مندند، سرشار از اندیشه‌های عالی هستند. درباره‌ی موضوعات گوناگون به روشنی بحث می کنند و می دانند انجام چه کارهایی لازم است و انجام چه کارهایی ضرورت و اهمیت ندارد.

نکته‌ی قابل ذکر این است که هر چند در قرن بیست و یکم، تحولات جهانی و واژه‌ی سرعت اطلاعات ابتکارات، مفاهیم کلیدی و خاص را دارا می باشند اما ویژگی های معلم در فرهنگ دینی ما همیشه جای خود را به گونه‌ای حفظ كرده که در کنار ویژگی‌های قبلی اهمیت فراوان و به سزایی دارد چرا که هدف از تعلیم و تربیت فراگیران، تنها در زمینه ی علم نیست بلکه تربیت و پرورش دینی و رشد خصوصیات اخلاقی نیز بسیار مهم است که در این جا به ویژگی های اخلاقی معلم در قرن بیست و یکم می پردازیم.

د) ویژگی های اخلاقی

1ـ نشاط و شادابی: معلم باید به هنگام ورود به کلاس، همه‌ی مشکلات زندگی خود نظیر: تورم، بیماری، گرانی، كمبود و ... را که ناشی از تغییر و تحولات جامعه‌اش می باشد کنار گذارده و با روحیه‌ی شاداب و پرنشاط قدم درکلاس نهد. اگر كسالت و افسردگی بر او غلبه کند، به طور حتم به دانش آموزان نیز منتقل می‌شود وکاری که در آن روحیه‌ی شاد نقش نداشته باشد پیش نمی رود.

2ـ آراستگی ظاهر: هر چند در قرن بیست و یکم سرعت، اهمیت ویژه ای می یابد و فرصت به حداقل می رسد اما معلم باید فرصت رسیدن به ظاهر را به خود بدهد و با ظاهری آراسته وارد کلاس شود . رسول اکرم (ص) قبل از خروج از منزل، مقابل آئینه می رفتند و ظاهر خود را مرتب می کردند و در جواب این سؤال که چرا تا این اندازه به این موضوع اهمیت می دهید؟ می فرمودند: نمی خواهم باعث غیبت مردم شوم. معلم باید از رسول اکرم (ص) که الگو و اسوه‌ی اخلاق است درس بیاموزد.

3ـ شخصیت دادن به دیگران: معلم موفق در قرن بیست و یکم، کسی است که علاوه بر این که خود متشخص است برای دیگران اعم از دانش آموزان یا همکاران ارزش و شخصیت قائل است و نباید با سخنان کنایه آمیز دیگران را برنجاند، بلکه باید راهنمای افراد در راه یابی به موفقیت ها باشد. دیگران را تحقیر و در جمع سرزنش نکند« ویل لکل همزه لمزه» زیرا باعث عقده و کینه در وجود شخص می شود و آتش انتقام را شعله ور می سازد.

4ـ تعهد در کار: اگر معلم همگام با جامعه پیشرفت کرد و بر تمامی زوایای علوم و فنون جدید دست یافت اما به خصلت تعهد آراسته نگشت، جز زیان و خسران برای جامعه اش ارمغان دیگری نخواهد آورد. تعهد کاری موجب درست استفاده کردن از اطلاعات علمی می شود و راه به کارگیری صحیح آن را به معلم می‌نمایاند و گرنه علم در خدمت نسل کشی و تباهی جوامع قرار می‌گیرد. (همان طور که این وضعیت در غرب حاکم است.)

5ـ وظیفه شناسی: معلم قرن بیست و یکم، دارای حس وظیفه شناسی است. به بهانه های مختلف از زیر بار مسئولیت نمی‌گریزد، در کار تأخیر ندارد، در کلاس درسش اتلاف وقت نمی کند، در برنامه‌اش کم کاری مفهوم ندارد (حتی گاهی بیش از وظیفه نیز کار انجام می دهد و ایثار می کند)، به کار فقط از جنبه ی مالی و سود مادی نمی نگرد و در حین انجام وظیفه، از دیگران انتظار تعریف، تمجید یا پاداش و تشویق خاص و ... ندارد.

6ـ نگرش و بینش صحیح: معلم قرن بیست و یکم، از مسائل نگرشی درست و مثبت دارد. مسائل جدید و نوآوری ها را با دید مثبت می نگرد و این نگرش، روحیه‌ی رقابت جویی را در او تقویت می کند نه این که کاستی های او را به رخش کشد. در تجزیه و تحلیل این نوآوری ها قوی و قدرتمند است و آن‌ها را مغتنم می‌شمارد و به خوبی استفاده می کند. (درحقیقت تقدم منافع جامعه نسبت به منافع خود).

نتیجه‌ی پایانی:

تحول اساسی و پایدار هر جامعه در گرو دگرگونی نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است و محور اصلی تحول و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم، شناخت و ویژگی های او می‌باشد.

معلمان به عنوان پایه گذاران اندیشه های علمی مبلغان ارزش ها و مسؤلیت های اجتماعی به کودکان ما می باشند و حرف اول را در تربیت منابع انسانی می‌زنند و هیچ حرفه ای مانند شغل معلمی، در جوامع تأثیری ندارد. طرف‌داران و مبلغان تحول و توسعه در جوامع باید بیش از هر کس، حامیان واقعی معلمان باشند. سیاست گزاران آموزش و پرورش با در نظر گرفتن حقوق و مزایای شغلی ویژه برای معلمان مدارس و یا ارج نهادن به مدرک تحصیلی و تخصص و تعهد آن‌ها دغدغه های زندگی را برای آنان کاهش دهند؛ زیرا معلم یک هدیه‌ی الهی است و بسیاری از بزرگان فرهنگ ما و دیگر فرهنگ‌ها نظیر: پیاژه، اریکسون، مرحوم باغچه بان، شهید رجایی، باهنر ، مفتح و... افتخارشان این بوده که سال های پربرکت عمر خود را در مدارس طی کرده اند. از طرفی معلمان باید بدانند در چه شرایطی از تحول جهانی زندگی می کنند .فکر و عمل و توان خود را محدود به مرزهای جغرافیایی خود نکنند. از قدرت ابتکار، خلاقیت و مهارت برخوردار باشند و فعالیت های خود را محدود به چند کتاب یا جزوه که در مراکز تربیت معلم یا در طول کار خود با آن آشنا شده اند نکنند. زیرا که دنیای پیچیده و متحول امروز مستلزم یادگیری مداوم و فرزند زمان خود بودن و فعالیت، حساسیت و خلاقیت است و به گفته‌ی آلبرت انیشتن افراد انسانی را نباید همچون ابزارهایی بی جان در نظر گرفت بلکه باید جوانان را به مثابه ی شخصیت های متعادل و موزون به جامعه تحویل داد.

منابع و مآخذ در دفتر نشریه موجود می‌باشد.

به نقل از نشریه نگاه وزارت آموزش و پرورش هفته اول مرداد١٣٨٧

 


http://buycialisky.com/
بیست و هشتم شهریور 97 04:54 ب.ظ

Excellent material. Kudos!
40 mg cialis what if i take cialis in sconto if a woman takes a mans cialis cialis online cialis uk next day viagra vs cialis vs levitra cialis sale online tadalafil 5mg low cost cialis 20mg deutschland cialis online
http://viagraessale.com/
بیست و هفتم شهریور 97 01:45 ب.ظ

You actually stated this well!
cialis price in bangalore how much does a cialis cost cialis vs viagra cialis patentablauf in deutschland low dose cialis blood pressure cialis pills we choice free trial of cialis how does cialis work only best offers 100mg cialis cialis italia gratis
http://viagravonline.com/
پانزدهم شهریور 97 01:28 ق.ظ

Cheers. A good amount of information!

cialis lowest price tadalafil cialis daily reviews cialis generico cialis baratos compran uk cialis without a doctor's prescription cialis price in bangalore cialis 5 mg funziona viagra vs cialis viagra cialis levitra
canadianpharmacyonli.com
سیزدهم شهریور 97 05:37 ب.ظ

Nicely put. Regards!
canada pharmaceuticals online order canadian prescriptions online online canadian pharmacy canada online pharmacies canadian pharmaceuticals stocks north west pharmacies canada canada viagra canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacy king canadian drug
Cialis pills
دوازدهم شهریور 97 07:15 ب.ظ

Appreciate it. Loads of facts!

cialis wir preise cialis 5 effetti collaterali cialis sicuro in linea cialis canadian drugs can i take cialis and ecstasy walgreens price for cialis generic cialis pro cialis alternative prix de cialis achat cialis en suisse
http://cialisonla.com/
دوازدهم شهریور 97 12:43 ق.ظ

Really a lot of valuable data!
only now cialis 20 mg only best offers cialis use cialis uk overnight cialis tadalafil enter site natural cialis cialis 20mg cialis sans ordonnance compare prices cialis uk cialis 30 day trial coupon 5 mg cialis pharmacie en ligne
cialisvipsale.com
یازدهم شهریور 97 11:54 ق.ظ

Truly all kinds of fantastic advice.
cialis rckenschmerzen where cheapest cialis cialis 20mg cialis canadian drugs generic for cialis how much does a cialis cost cialis generic tadalafil buy safe dosage for cialis where cheapest cialis cialis herbs
Saudia
سی ام مرداد 97 07:49 ق.ظ
Howdy! Someolne іn my Facebook grouⲣ shared tһis site with սs so I came to give it а lⲟoқ.
I'm definitely loving the information. Ι'm book-marking
аnd ᴡill be tweeting thіs to myy followers!
Gгeat blolg and gгeat design.
http://viabiovit.com/female-viagra-pills.html
بیست و سوم مرداد 97 02:46 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
how do i order viagra online buy viagra europe sildenafil uk buy cheapest place to buy viagra where can i buy real viagra online where can i buy viagra without viagra online doctor buy viagra walgreens buy cheap viagra uk is it safe to buy viagra online
withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
بیست و یکم مرداد 97 09:17 ب.ظ

Helpful tips. Thanks.
tadalafil we like it cialis soft gel cialis in sconto cialis en mexico precio tadalafil 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis canada on line tarif cialis france cialis price thailand cialis coupons
viagra Online kaufen mit paypal
سیزدهم تیر 97 07:51 ب.ظ
My developer iis trʏing to persuade me tо movе to
.net from PHP. I have always disliked tthe idea Ƅecause of tһe costs.
Buut he's tryiong none tһe less. I've been using Movable-type on a numbeг of websites fοr abοut a year and am nervopus аbout switching to ɑnother platform.

I have һeard grest things about blogengine.net.

Ιs there a way I can transfer alⅼ my wordpress posts intο it?
Any kind of help woսld be really appreciated!
Janah Stone
دوم تیر 97 09:55 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your website.
It'ѕ a very easy on thе eye ԝhich mɑkes itt mch morе pleasant for me tto ϲome
heгe andd visit mоre often. DiԀ you hire оut a designr to
creaste your theme? Outstanding ѡork!
Charlie
بیست و پنجم خرداد 97 09:32 ق.ظ
Hi there woսld you mind sharinbg which blog platform you're սsing?
I'm going tto start my own blog soon bᥙt I'm hаving a tough time deciding betᴡeen BlogEngine/Wordpress/B2evolution ɑnd Drupal.
Thhe reason Ӏ ask iis becaue your layout ѕeems
diffеrent tһen most blogs annd І'm lookіng fоr something unique.

P.S My apologies for gettkng ⲟff-topic ƅut I һad to asҝ!
Cialis generic
هفتم خرداد 97 01:51 ق.ظ

Incredible plenty of good info!
prescription doctor cialis tadalafil 10 mg cialis ahumada cheap cialis cialis coupons free cialis il cialis quanto costa venta cialis en espaa cialis uk cialis ahumada
Eye Lashes
بیست و یکم اردیبهشت 97 02:28 ب.ظ
I just likke the helpful information you supply on your articles.

I'll bookmark your weblog and check once more here frequently.
I'm slightly certrain I'll be informed lots of new stuff
proper ribht here! Best of luck for the following!
Buy cialis online
هفتم اردیبهشت 97 06:26 ب.ظ

Thanks, Numerous content.

warnings for cialis achat cialis en europe cialis prezzo di mercato buy cialis uk no prescription cialis generico en mexico cialis bula comprar cialis 10 espa241a when can i take another cialis walgreens price for cialis when can i take another cialis
Buy viagra online
چهارم اردیبهشت 97 02:36 ق.ظ

You said it nicely.!
how to buy generic viagra online buying viagra in china ordering viagra online buy viagra overnight delivery buy viagra over the counter viagra online pharmacy viagra buy viagra buy viagra online paypal best buy for viagra buy original viagra online buying viagra without a prescription
depforce
یکم اردیبهشت 97 01:08 ق.ظ
I ggot this website from my pal who infored mee about thus
websiote and aat tthe moment this time I am brpwsing this site and readiing very iinformative contednt aat this time.
roman ed review
بیست و چهارم فروردین 97 04:53 ق.ظ
Appreciate thіs post. Let me tгy it оut.
Buy generic cialis
هفدهم فروردین 97 06:24 ب.ظ

Great information, Thank you.
cialis herbs cialis generico en mexico wow look it cialis mexico cialis generique 5 mg where cheapest cialis prix cialis once a da buy cialis online nz precios cialis peru cialis generico milano cialis side effects
buy lumigan bimatoprost
نهم فروردین 97 11:27 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I to find It truly helpful &
it helpped me out a lot. I am hoping to present something again and help others such as you aided me.
mezo
هفتم فروردین 97 01:13 ق.ظ
Whɑt's ᥙp, constantly i սsed tto check weeb site posts һere in tһe early һⲟurs in the dawn, bеcause i enjoy to learn more and more.
Cialis online
سوم فروردین 97 02:13 ب.ظ

You actually said it perfectly!
how to buy cialis online usa price cialis best 40 mg cialis what if i take cialis from canada enter site 20 mg cialis cost cialis generique 5 mg best generic drugs cialis buy original cialis cialis 10 doctissimo american pharmacy cialis
Can you lose weight by doing yoga?
چهاردهم مرداد 96 03:35 ق.ظ
Greetings! I've been following your web site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out
from Porter Texas! Just wanted to mention keep up
the excellent job!
Blaine
بیست و پنجم اردیبهشت 96 07:30 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be
delivering the following. unwell unquestionably
come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
BHW
بیست و هشتم فروردین 96 08:05 ب.ظ
Wonderful post! We will be linking to this great post on our website.
Keep up the great writing.
BHW
بیست و چهارم فروردین 96 05:25 ق.ظ
I'm more than happy to discover this web site. I want to to
thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely liked every bit of it
and I have you book marked to look at new things on your website.
manicure
دهم فروردین 96 02:44 ب.ظ
I like the valuable info you provide on your articles.
I will bookmark your blog and take a look at again here regularly.
I am rather sure I will learn lots of new stuff proper here!
Good luck for the next!
برنامه دریافت جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32
نوزدهم شهریور 94 03:24 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
نرم افزارآموزش زبان انگلیسی
نوزدهم مرداد 94 11:53 ق.ظ
سلام
لطفا درباره نرم افزار آموزش زبان انگلیسی مطالب بیشتری بگذارید
از فروشگاه اینترنتی ما هم دیدن فرمایید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30