تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - ویژگی‌های معلم در قرن 21

جامعه‌ی بشری در سایه‌ی پیشرفت علم و تکنولوژی مدرن اطلاعاتی، لزوم توجه به زندگی توأم با کرامت انسانی را دریافته است.

امروزه جهان با مسائل رعب انگیزی روبرو است: جنگ، افول اقتصادی، بیماری هایی نظیر ایدز و هپاتیت، فقر، بیسوادی کلاسیک و کارکردی، و... از مواردی هستند که هرچند نسل بشر را در این کره‌ی خاکی تهدید می کنند، اماخود محصول ناآگاهی، بی خبری و خودمحوری نوع بشر هستند.

 

تمدن برای پیشرفت و توانمندی انسان امکانات بالقوه‌ی فراوانی دارد، اما آیا انسان برای دستیابی صحیح به دانش موجود و تقسیم صحیح منابع و سهیم نمودن تمام افراد در تعالی بشریت آموزش لازم دریافت کرده است؟ آیا نظام آموزشی موجود، به گونه ای هست که منجر به جذب دانش سودمند، قابلیت تعقل، مهارت ها و ارزش ها گردد؟

جامعه‌ی بشری در سایه‌ی پیشرفت علم و تکنولوژی مدرن اطلاعاتی، لزوم توجه به زندگی توأم با کرامت انسانی را دریافته است.

امروزه جهان با مسائل رعب انگیزی روبرو است: جنگ، افول اقتصادی، بیماری هایی نظیر ایدز و هپاتیت، فقر، بیسوادی کلاسیک و کارکردی، و... از مواردی هستند که هرچند نسل بشر را در این کره‌ی خاکی تهدید می کنند، اماخود محصول ناآگاهی، بی خبری و خودمحوری نوع بشر هستند.

 

تمدن برای پیشرفت و توانمندی انسان امکانات بالقوه‌ی فراوانی دارد، اما آیا انسان برای دستیابی صحیح به دانش موجود و تقسیم صحیح منابع و سهیم نمودن تمام افراد در تعالی بشریت آموزش لازم دریافت کرده است؟ آیا نظام آموزشی موجود، به گونه ای هست که منجر به جذب دانش سودمند، قابلیت تعقل، مهارت ها و ارزش ها گردد؟

در قرن21، برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار به تفکرات جدید، روش های آموزشی متنوع، رویكردهای آموزشی نو و دیدگاهی متفاوت نسبت به علم و فرهنگ نیاز داریم. تنها آموزشی مناسب است که بتواند دنیایی امن و سالم را ایجاد و تضمین نموده و درکنار پیشرفت‌های عظیم علمی، صنعتی و اجتماعی، همکاری های بین المللی را جهت دستیابی به توسعه‌ی پایدار جهانی تشویق كند. برای دسترسی به توسعه‌ی پایدار نیاز به آموزش تفکر انتقادی است.

ذکر ویژگی‌های معلمین در قرن 21 به منزله‌ی این نیست که تا کنون معلمین دارای این ویژگی ها و صفات نبوده اند، ولی از آن‌جایی که قرن بیست و یکم، قرن اطلاعات، ابتکار، مهارت و سرعت می باشد، بنابراین ویژگی های معلم نیز در این قرن باید افزون تراز قبل بر اساس این اصول باشد و به آن‌ها توجه بیشتری مبذول گردد.

الف) اطلاعات:

ویژگی معلم، بالا بردن اطلاعات و به روز کردن آن است. در بحث اطلاعات «برنامه‌ی «ICT» فناوری اطلاعات» جایگاه ویژه ای دارد که به آن می پردازیم.

1ـ آشنایی با فناوری آموزشی: برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که فراگیران مادام العمر باشند و این میسر نمی‌شود مگر این که فرایند یادگیری، مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد. بنابراین معلمان باید با استفاده از کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آن‌ها در تدریس، واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند.

فناوری اطلاعات به ما می گوید: آن چه که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک ها باید معلمانی محقق و پژوهش‌گر باشند و از دانش آموزان پرسش گر امروز، پژوهش‌گران فردا را تربیت کنند.

2ـ بالا بردن اطلاعات عمومی: معلم قرن بیست و یکم باید در همه ی زمینه ها اطلاعات خود را بالا ببرد نه فقط در زمینه ی رشته ی تدریسش، چرا که بسیاری از علوم به هم وابسته اند. اصطلاحات رایج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه‌ی خود را بداند و در نهایت به علم روان شناسی آگاه باشد چرا که یک معلم پیش از معلم بودن خود باید یک روان شناس آگاه و خبره باشد.

3ـ تدریس نوین: استفاده از روش تدریس فعال و همگام با روز. روش هایی که به تدریس معلم ویژگی خاصی می‌بخشد، عبارتند از : روش همیاری، روش تدریس فعال، روش بارش مغزی، روش ایفای نقش، روش نمایشی، روش بحث گروهی، روش حل مسئله، روش استقرایی، روش اکتشافی. ... تمامی این روش ها را می شناسد و می داند که هر یک را در چه درسی و در چه کلاسی به کار گیرد و به تعبیری تدریس او مبتنی بر استانداردها است و تدریس بر اساس استاندارد، بهبود فرایند کار در آموزش و پرورش است.

4 ـ آشنایی با اصول روان‌شناسی تربیتی: از آن‌جائی که معلم در طول تدریس خود نیاز به ارتباط متقابل دارد، بنابراین باید مخاطبان خود را شناسایی کند و بداند در چه شرایطی زندگی می کنند و تا حدی از خانواده‌ی آن‌ها نیز مطلع باشد. در این صورت می تواند پیام‌های یاددهی خود را شفاف‌تر و آسان‌تر منتقل سازد.

5 ـ داشتن طرح درس : معلم، باید زمان تدریس خود را حساب کند.کتاب مورد تدریس را با طرح درس سالانه، بودجه بندی کند. معلم باید طرح درس روزانه داشته باشد. اطلاعاتی کافی و جامع درباره‌ی مراحل طرح درس نویسی داشته باشد، ارزش‌یابی تشخیصی،تکمیلی و پایانی را بداند و در مراحل تدریس خود به کار بندد. هدف های جزئی و کلی و هدف های رفتاری را شناسایی کند. حیطه های آموزشی (دانش، درک و فهم، کاربرد ترکیب، قضاوت) را بداند و در طراحی سؤالات و ارزشیابی‌های مستمر خود که در طرح سالانه نظر گرفته است اعمال نماید.

ب) ابتکار

دومین ویژگی قرن بیست و یکم، قرن ابتکار است که در این زمینه، معلم باید دارای ویژگی های زیر باشد:

1ـ خلاقیت: معلم قرن بیست و یکم خلاق است، دست به شیوه های جدید می زند و دانش آموزان را نیز خلاق بار می آورد. هر اندازه دانش آموز از نظر اطلاعات، غنی تر باشد، انگیزه ی بروز خلاقیت که در نهاد او بالقوه وجود دارد زودتر به فعلیت می رسد و این صورت نمی پذیرد مگر این که ابتدا معلم و راهنما، آراسته به این صفت باشد.

2ـ ایجاد دنیای پرسش در کلاس: معلم مبتکر کسی است که همیشه سؤالی برای مطرح کردن در کلاس داشته باشد و حس انگیزه ی کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کند. آنان را به فعالیت و جنبش وا دارد. و عشق یادگیری فنون جدید را در آن‌ها زنده کند.

3ـ ایجاد دنیای تخیل در کلاس: معلم مبتکر به تخیل دانش آموزان احترام می گذارد. یک انشای نو یا یک نقاشی غیر عادی را به مسخره نمی گیرد، بلكه از جنبه ی خلاقانه و مبتکرانه به آن می نگرد زیرا تخیل است که خلاقیت و ابتکار را به دنبال دارد.

4ـ واهمه نداشتن از شکست: معلم مبتکر در به کارگیری مسائل از هیچ گونه شکستی نمی هراسد بلکه قوی و استوار می ایستد، طرح های خلاق خود را آزمایش می کند و جواب و نتیجه را می گیرد و به همه منعکس می کند.

5 ـ خطرپذیری: معلم مبتکر در راه خود هر گونه خطری را می پذیرد اعم از خطرات مالی یا غیر مالی، زیرا به هدفش امیدوار و معتقد است.

6ـ شناخت تفاوت های فردی: معلم مبتکر به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد . می داند به هر کدام چه مسئولیتی بدهد و در چه زمینه ای آن‌ها را خلاق بار آورد و استعدادهای نهان آنان را در چه رشته‌ی تحصیلی بارور سازد.

ج) مهارت و سرعت

سومین ممیزه‌ی قرن بیست و یکم، مهارت و سرعت است که معلم باید در این مقوله دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1ـ مهارت های فردی شامل: قدرت طرح ریزی مدل ذهنی، به کارگیری اصول منطقی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، قدرت تصمیم گیری و...

2ـ مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی معلم شامل ویژگی های: کنترل احساسات، فن بیان، به کار بردن شعر و امثله در تدریس، گزارش دهی صحیح و ... می باشد.

3ـ مهارت در تدریس: بیشترین تأثیر در اثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس و اطلاع از دانش تدریس است و ارتباطی خاص بین دوره‌ی کارآموزی و عمل‌کرد معلمان وجود دارد، معلم قرن بیست و یکم باید با فنون جدید تدریس آشنا باشد و آن‌ها را در تدریس خود به کار گیرد.

4ـ استفاده از وسایل کمک آموزشی (تکنولوژی آموزشی): یکی از مقوله هایی که به مهارت و سرعت تدریس معلم کمک می کند، به کار بردن وسایل کمک آموزشی در امر تدریس می باشد به ویژه در دوره‌ی ابتدایی.

5ـ مهارت تفکر انتزاعی: معلمانی که تفکر انتزاعی بالایی دارند می توانند با نگرش‌های متفاوت به یک مسئله یا مشکل بنگرند( از دید خودشان، دانش آموزان، مشاوران، مدیران، اولیا و ...) بنابراین، می توانند راه حل های متفاوتی ارائه دهند و درباره ی مزایا و معایب هر برنامه فکرکرده و بهترین راه را انتخاب کنند و اگر نتایج پیش بینی شده، تحقق نیابد مشتاق هستند که برنامه را تغییر دهند. در هنگام برنامه ریزی می‌توانند مشکلات اضافی را حدس بزنند و قبل از بروز مشکل به طور منظم و اصولی از آن پیشگیری كنند؛ مهارت تفکر انتزاعی باعث می شود معلمان در امر یاددهی موفق تر باشند.

6ـ مهارت تجزیه و تحلیل مسائل: این معلمان سطح تفکر انتزاعی فوق العاده بالایی دارند. در حوزه‌ی کلامی از هوش زیادی بهره مندند، سرشار از اندیشه‌های عالی هستند. درباره‌ی موضوعات گوناگون به روشنی بحث می کنند و می دانند انجام چه کارهایی لازم است و انجام چه کارهایی ضرورت و اهمیت ندارد.

نکته‌ی قابل ذکر این است که هر چند در قرن بیست و یکم، تحولات جهانی و واژه‌ی سرعت اطلاعات ابتکارات، مفاهیم کلیدی و خاص را دارا می باشند اما ویژگی های معلم در فرهنگ دینی ما همیشه جای خود را به گونه‌ای حفظ كرده که در کنار ویژگی‌های قبلی اهمیت فراوان و به سزایی دارد چرا که هدف از تعلیم و تربیت فراگیران، تنها در زمینه ی علم نیست بلکه تربیت و پرورش دینی و رشد خصوصیات اخلاقی نیز بسیار مهم است که در این جا به ویژگی های اخلاقی معلم در قرن بیست و یکم می پردازیم.

د) ویژگی های اخلاقی

1ـ نشاط و شادابی: معلم باید به هنگام ورود به کلاس، همه‌ی مشکلات زندگی خود نظیر: تورم، بیماری، گرانی، كمبود و ... را که ناشی از تغییر و تحولات جامعه‌اش می باشد کنار گذارده و با روحیه‌ی شاداب و پرنشاط قدم درکلاس نهد. اگر كسالت و افسردگی بر او غلبه کند، به طور حتم به دانش آموزان نیز منتقل می‌شود وکاری که در آن روحیه‌ی شاد نقش نداشته باشد پیش نمی رود.

2ـ آراستگی ظاهر: هر چند در قرن بیست و یکم سرعت، اهمیت ویژه ای می یابد و فرصت به حداقل می رسد اما معلم باید فرصت رسیدن به ظاهر را به خود بدهد و با ظاهری آراسته وارد کلاس شود . رسول اکرم (ص) قبل از خروج از منزل، مقابل آئینه می رفتند و ظاهر خود را مرتب می کردند و در جواب این سؤال که چرا تا این اندازه به این موضوع اهمیت می دهید؟ می فرمودند: نمی خواهم باعث غیبت مردم شوم. معلم باید از رسول اکرم (ص) که الگو و اسوه‌ی اخلاق است درس بیاموزد.

3ـ شخصیت دادن به دیگران: معلم موفق در قرن بیست و یکم، کسی است که علاوه بر این که خود متشخص است برای دیگران اعم از دانش آموزان یا همکاران ارزش و شخصیت قائل است و نباید با سخنان کنایه آمیز دیگران را برنجاند، بلکه باید راهنمای افراد در راه یابی به موفقیت ها باشد. دیگران را تحقیر و در جمع سرزنش نکند« ویل لکل همزه لمزه» زیرا باعث عقده و کینه در وجود شخص می شود و آتش انتقام را شعله ور می سازد.

4ـ تعهد در کار: اگر معلم همگام با جامعه پیشرفت کرد و بر تمامی زوایای علوم و فنون جدید دست یافت اما به خصلت تعهد آراسته نگشت، جز زیان و خسران برای جامعه اش ارمغان دیگری نخواهد آورد. تعهد کاری موجب درست استفاده کردن از اطلاعات علمی می شود و راه به کارگیری صحیح آن را به معلم می‌نمایاند و گرنه علم در خدمت نسل کشی و تباهی جوامع قرار می‌گیرد. (همان طور که این وضعیت در غرب حاکم است.)

5ـ وظیفه شناسی: معلم قرن بیست و یکم، دارای حس وظیفه شناسی است. به بهانه های مختلف از زیر بار مسئولیت نمی‌گریزد، در کار تأخیر ندارد، در کلاس درسش اتلاف وقت نمی کند، در برنامه‌اش کم کاری مفهوم ندارد (حتی گاهی بیش از وظیفه نیز کار انجام می دهد و ایثار می کند)، به کار فقط از جنبه ی مالی و سود مادی نمی نگرد و در حین انجام وظیفه، از دیگران انتظار تعریف، تمجید یا پاداش و تشویق خاص و ... ندارد.

6ـ نگرش و بینش صحیح: معلم قرن بیست و یکم، از مسائل نگرشی درست و مثبت دارد. مسائل جدید و نوآوری ها را با دید مثبت می نگرد و این نگرش، روحیه‌ی رقابت جویی را در او تقویت می کند نه این که کاستی های او را به رخش کشد. در تجزیه و تحلیل این نوآوری ها قوی و قدرتمند است و آن‌ها را مغتنم می‌شمارد و به خوبی استفاده می کند. (درحقیقت تقدم منافع جامعه نسبت به منافع خود).

نتیجه‌ی پایانی:

تحول اساسی و پایدار هر جامعه در گرو دگرگونی نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است و محور اصلی تحول و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم، شناخت و ویژگی های او می‌باشد.

معلمان به عنوان پایه گذاران اندیشه های علمی مبلغان ارزش ها و مسؤلیت های اجتماعی به کودکان ما می باشند و حرف اول را در تربیت منابع انسانی می‌زنند و هیچ حرفه ای مانند شغل معلمی، در جوامع تأثیری ندارد. طرف‌داران و مبلغان تحول و توسعه در جوامع باید بیش از هر کس، حامیان واقعی معلمان باشند. سیاست گزاران آموزش و پرورش با در نظر گرفتن حقوق و مزایای شغلی ویژه برای معلمان مدارس و یا ارج نهادن به مدرک تحصیلی و تخصص و تعهد آن‌ها دغدغه های زندگی را برای آنان کاهش دهند؛ زیرا معلم یک هدیه‌ی الهی است و بسیاری از بزرگان فرهنگ ما و دیگر فرهنگ‌ها نظیر: پیاژه، اریکسون، مرحوم باغچه بان، شهید رجایی، باهنر ، مفتح و... افتخارشان این بوده که سال های پربرکت عمر خود را در مدارس طی کرده اند. از طرفی معلمان باید بدانند در چه شرایطی از تحول جهانی زندگی می کنند .فکر و عمل و توان خود را محدود به مرزهای جغرافیایی خود نکنند. از قدرت ابتکار، خلاقیت و مهارت برخوردار باشند و فعالیت های خود را محدود به چند کتاب یا جزوه که در مراکز تربیت معلم یا در طول کار خود با آن آشنا شده اند نکنند. زیرا که دنیای پیچیده و متحول امروز مستلزم یادگیری مداوم و فرزند زمان خود بودن و فعالیت، حساسیت و خلاقیت است و به گفته‌ی آلبرت انیشتن افراد انسانی را نباید همچون ابزارهایی بی جان در نظر گرفت بلکه باید جوانان را به مثابه ی شخصیت های متعادل و موزون به جامعه تحویل داد.

منابع و مآخذ در دفتر نشریه موجود می‌باشد.

به نقل از نشریه نگاه وزارت آموزش و پرورش هفته اول مرداد١٣٨٧

 


Can you lose weight by doing yoga?
چهاردهم مرداد 96 02:35 ق.ظ
Greetings! I've been following your web site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out
from Porter Texas! Just wanted to mention keep up
the excellent job!
Blaine
بیست و پنجم اردیبهشت 96 06:30 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be
delivering the following. unwell unquestionably
come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
BHW
بیست و هشتم فروردین 96 07:05 ب.ظ
Wonderful post! We will be linking to this great post on our website.
Keep up the great writing.
BHW
بیست و چهارم فروردین 96 04:25 ق.ظ
I'm more than happy to discover this web site. I want to to
thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely liked every bit of it
and I have you book marked to look at new things on your website.
manicure
دهم فروردین 96 01:44 ب.ظ
I like the valuable info you provide on your articles.
I will bookmark your blog and take a look at again here regularly.
I am rather sure I will learn lots of new stuff proper here!
Good luck for the next!
برنامه دریافت جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32
نوزدهم شهریور 94 02:24 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
نرم افزارآموزش زبان انگلیسی
نوزدهم مرداد 94 10:53 ق.ظ
سلام
لطفا درباره نرم افزار آموزش زبان انگلیسی مطالب بیشتری بگذارید
از فروشگاه اینترنتی ما هم دیدن فرمایید
شبکه اجتماعی فیس پلاک
دوازدهم مرداد 94 10:49 ب.ظ
سلام
لطفا این متنو تا اخر بخونین
از وبلاگتون دیدن کردم مطالب خوبی توشه
ما یه شبکه اجتماعی داریم به نام فیس پلاک میخوایم توش فعالیت مفید کنیم و با بقیه شبکه ها متفاوت باشیم
ازتون دعوت میکنیم که مارو توی این راهمون همراهی کنین و توی سایتمون عضو و فعال باشید
منتظر حضورتون هستیم
www.facepalak.ir
با تشکر
شبکه اجتماعی فیس پلاک
نسترن
دهم مرداد 94 03:08 ب.ظ
سلام عزیزم
وب خیلی خوبی داری
خوشحال میشم به منم سر بزنی
نسترن
هفتم مرداد 94 03:36 ب.ظ
سلام عزیزم
وب خیلی خوبی داری
خوشحال میشم به منم سر بزنی
سارا شکیبا
هشتم فروردین 94 06:37 ق.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
پاپ آپ یخی
پنجم فروردین 94 10:48 ق.ظ
سلام دوست عزیز!

وبلاگت خیلی زیباست!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگت دارم

سیستم کسب درآمد پاپ آپ یخی -- ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = 60 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و هفتگی - پاسخگویی و پشتیبانی 24 ساعته

ابتدا وارد سایت شوید و ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید تا تایید بشه

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 ریال دریافت میکنید

همین حالا ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

اگه سوالی داشتی میتونی از پشتیبانی سایت بپرسی

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!

منتظرما!

محمد
یکم فروردین 94 07:43 ق.ظ
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
پاپ من
بیست و دوم اسفند 93 11:04 ق.ظ
سلام دوست عزیز! وبلاگت خیلی زیباست!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگت دارم.

سیستم کسب درآمد پاپ من -- ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و هفتگی

ابتدا وارد سایت شوید و ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید تا تایید بشه

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

همین حالا ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


منتظرما!
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
هفتم اسفند 93 08:12 ق.ظ
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا برای مدتی محدود با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
بیست و نهم بهمن 93 01:24 ب.ظ
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا پایان اسفند 1393 با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

داشنجو
هفتم خرداد 93 05:36 ب.ظ
یاسلام و خسته نباشید
میخواستم خدمت شما عرض کنم که اگر امکانش هست تاقبل از 10/3/93درباره تاریخچه اموزش و پرورش شهرستان دهلران درحدود 10سطرتوی وبلاگتون قراربدید.
ممنون میشم
چت روم فارسی
بیست و چهارم بهمن 92 02:09 ب.ظ
سلام عالـــــــــــی بود به چند جای وبت سر زدم مشخصه زحمت کشیدی رو وبلاگت تبریک میگم اگر دوست داشتی دوست یابی و چت رومی داریم، با هم دیگه تبادل لینک یا بنر کنیم داریم سعی میکنیم یه محیط امن و چتروم صمیمی برخلاف اکثر جاها ایجاد کنیم موفق باشی
مرضیه
بیست و دوم بهمن 92 10:35 ب.ظ
سلام وبلاگ خوبی داری . دوست داری از طریق همین وبلاگت پول در بیاری؟ پس بیا تو این سایت عضو شو adsgroup.ir یه فروشگاه رایگان بهت میده . یکی مثل این harajak.ir باور کن ثبت نامش مثل اب خوردنه یه دقیقه بیشتر وقتت رو نمیگیره !
فاطمه
بیست و دوم بهمن 92 09:49 ب.ظ
سلام عزیزم وبلاگ خوبی داری. میشه از سایت منم دیدن کنی. مرسی از لطفت
یه دوست خیر خواه
بیستم بهمن 92 10:41 ب.ظ
سلام دوست گرامی من ! وبلاگ زیبایی دارید. از این پست تون هم خیلی خوشم اومد خوشحال میشم به وب منم یه سر بزنی کلیپ های جالبی میزارم هاااا ! اگر هم خواستی تبادل لینک کنی منو با اسم دانلود کلیپ لینک کن بعد به من بگو تا سه سوته لینکت کنم قربانت فعلا !
کسب درامد با تضمین 100%
هجدهم بهمن 92 05:08 ب.ظ
ســـــــــــلام بر وبلاگ نویس گرامی! وبتو دیدم مجذوبش شدم!!!! خوب بریم سر اصل مطلب. .ما یه سیستم تازه راه اندازی کردیم که شما میتونید با قرار دادن یه کد کوچولو تو قالب وبلاگتون از هر بازدید کننده پول دربیارید. اصلا اشتباه نکنید سیستم ما پاپ اپ نیست بلکه یه روش جدید برای کسب درامده.برای این کار کافیه تو سایتمون ثبت نام کنی و یه کدی رو تو وبلاگت بذاری و اونوقت همه لینک های وبلاگت کوتاه میشه .یعنی مثلا اگه من بخوام رو ادامه مطلب کلیک کنم اول یه تبلیغ برام میاد بعد ادامه مطلب رو میبینم و اونوقت 3 تومن میاد تو حسابت !!!! به همین راحتی. حالا بیا سایت ثبت نام کن بقیه شو اونجا توضیح میدیم خدمتتون
استخدام
هفدهم بهمن 92 03:13 ب.ظ
سلام وبلاگ توپی دارید راستی من هم یه سایت استخدامی دارم اگه ممکنه به منم سر بزنید . اگه موافقی منو با نام استخدام لینک کن و بهم خبر بده تا لینکت کنم مرسی عزیز منتظرم
سایت تفریحی ایستگاه تفریح
شانزدهم بهمن 92 04:46 ب.ظ
سلام دوست گلم . وب خوبی دارید حسابی لذت بردم .میشه لطف کنید به وبلاگ منم یه سر بزنید . ضرر نمیکنید ااا . منتظرتم فعلا بای
ولی دانش آموز
بیست و نهم تیر 91 10:24 ق.ظ
در پاسخ دانش آموز عزیزی که گفته معلمان در کلاس مسائل سیاسی را مطرح می کنند و... باید گفت ایکاش معلمان این شهرستان فقط به مسائل سیاسی و القای نظرات خود به دانش آموزان اکتفا میکردند !!!
دانش اموز
ششم تیر 91 01:05 ب.ظ
والا
سر كلاس یه سوال رو از دبیر پرسیدم جواب نداده یا خیلی از دبیر های ما تو كلاس سیاسی حرف میزنن بار ها شده قیام كردم
كه چرا فكر این جوان ها رو خراب میكنن
والا تو شهرستان دهلران همه ی دبیر های این شهر از لحاظ روحی روانی مشكل دارن لطفا در انتخاب دبیر دقت بفرماید
ما دانش اموزان جرات نظر وانتقاد در مدرسه رو نداریم
میدونم كسی به حرف من توجه نمیكنه ولی معلم باید مثل پیامبر اسلام باشه
amani
هشتم آبان 90 11:29 ق.ظ
درود بر شما لطفا به ما سری بزن
معلم شرکتی
هجدهم بهمن 89 07:48 ب.ظ
وبلاگ معلمان شرکتی http://moalemanesherkati2.wordpress.com/
كلینیك مددكاری اجتماعی آفرینش سبز
یازدهم خرداد 89 09:41 ق.ظ
سلام
*********
***********
دوست عزیز
كلینیك مددكاری آفرینش سبز دهلران
مفتخر است از نظرات و پیشنهادات شما
در رابطه با توسعه فرهنگ مددكاری استفاده كند
از شما دعوت میكنیم با بازدید از این وبلاگ
وارائه نظرات سازنده
در پیشرفت كار مارا یاری دهید
لطفا ما رو به لیست پیوند های خود با نام
.(كلینیك مددكاری آفرینش سبز دهلران) اضافه كنید .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر